.
Стара Българска Литература. Апокрифи
.
Донка Петканова, съст. и ред. (Български писател, София, 1982)
 
     Апокрифната литература в България — Увод
Общи пояснения и приети съкращения
I. Апокрифна художествена проза
    А. Старозаветни апокрифи
Началото на света
    За Тивериадского море
    Слово за Адам. и Ева, от началото до свършека
    Слово за лъжливия Антихрист, безбожния Сатанаил, как го плени архангел Михаил, войвода на всички ангели

Видения из небесата
    Книга за светите тайни Енохови
    Видение, което видя свети Исая пророк, син Амосов
    Откровение на свети Варух, когато бе изпратен при него ангел Пануил в светата планина, наричана Сион,
когато плака за пленението на Йерусалим

Герои
    Слово за пророк Иеремия и за поробването на Йерусалим
    Слово за силния Сампсон

Аврамов цикъл
    Слово за Аврам и Сара
    Как Сара учеше своя мъж Аврам
    Слово за светата Троица
    Слово за Измаил
    Слово за Исак
    Слово за смъртта на Аврам

Давид и Соломон
    Слово за цар Давид пророк, как се зачена и как се възцари
    Как Давид написа псалтира
    Слово за Сивила
    Соломон и жена му
    Соломон и Китоврас
    Мъдростта на еврейския цар Соломон, син Давидов

    Б. Новозаветни апокрифи Исус и Богородица
Исус и Богородица
    Повест на архиепископ Яков Йерусалимски за рождението на Богородица преславната наша владичица и вечнодева Мария
    Сказание на Афродитиана за чудото, което стана в персийската земя
    Детството на нашия господ, как расна и как правеше чудеса
    Послание, написано от цар Авгар до господа наш Исус Христос
    Евангелие на Никодим
    Слово за Марта, която обвини Пилат пред цар Август
    Слово за честния кръст и за двамата разбойници от Григорий Богослов
    Прение на Антихрист с господа наш Исус Христос

Апостолски деяния
    Житие на блажения апостол Петър
    Деяние на светите апостоли Андрей и Матей
    Деяние на Петър и Андрей
    Слово за светия апостол Тома
    Смъртта на светия апостол и евангелист Йоан Богослов
    Сказание, съставено от праведен и свят мъж на Западната църква, великият учител Йероним за Юда предателя

Пътувания в задгробния мир
    Видение на светия апостол Павел, който бе възнесен от ангела на третото небе
    Ходене на Богородица по мъките
    Слово за Настасия Черноризца, как бе въведена на небето
    Слово за нашия отец Агапий

Бъдещето на света
    Сказание на Йоан Богослов за пришествието господне на земята
    Епистолия за неделята

    В. Българско творчество в традициите на апокрифите
    Повест за кръстното дърво от поп Йеремия
    Тайна книга на богомилите
    Български апокрифен летопис
    Слово от Кирил Философ как покръсти българите

II. Апокрифни молитви
    Молитви против нежит — Молитва против запек — Молитва против треска — Молитва против ухапване от бясно куче или бесен вълк — Молитва против бодеж — Молитви при съд — Молитва на св. Георги при тръгване на път — Молитва против уроки по пчелите — Молитва против оток на кон — Молитва против гръм — Молитва против вятър — Молитва против вреден дъжд — Молитва против дявол и вещици
    Молитва на свети арх. Михаил против мора и вещица, вампир и вятър, които са през деня и нощта — Молитва на св. Сисин, Изидор, Симеон и Теодор

III. Гадателни книги
    Коледник
    Гръмник (Кръговник)
    Гръмник (Зодиак)
    Трепетник — Мълнияк — Месецослов — За затъмнението на слънцето

IV. Апокрифни въпроси и отговори
    Сказание за премъдростта на Григорий, Василий и Йоан Богослов
    Разумник
    Слово на господа наш Исус Христос

Речник на личните и географските именаРечник на термини и редки думи


[Back to Main Page]