Карта на нахия Рупчос

 

 

Тъмраш

 

Ангел Вълчев

 

София, 1973

Издателство на Отечествения фронт

 

Любезно предоставено от Боян Добрев

 

  

Съдържание

Галерия

Корица..

Предговор  (Николай Хайтов)

Вместо увод

 

1. Историко-географски измерения

     Корените   —   Името

 

2. Род и произход на тъмрашлии

     Какви са по народност тъмрашлии   —   Кога, как и защо тъмрашлии са приели исляма?

 

3. Тъмрашлии — управници на Рупчоската нахия

     Хасан ага Караходжов   —   Имането на агите

 

4. Чифлиците на тъмрашките аги

     Първият   —   Вторият   —   Чифликът на Бряновщица   —   Легендата за изгоряното дете

 

5. Ахмед ага тъмрашлията — управник на Рупчоската нахия

     Род и произход на Ахмед ага   —   Граници и особености на Рупчоската нахия   —   Крушовицата - богът на реда   —   Черковният въпрос   —   Нещо за данъците

 

6. Априлското въстание и мястото на тъмрашлии

     Кой организира и ръководи погрома на въстанието?   —   Отредът на „тъмрашлии”   —   Събитията в Бойково и Дедево   —   Тъмрашлии в погрома на Перущица   —   В Сотир, Батак и Брацигово   —   Въстанието, политиката, пропагандата и Ахмед ага

 

7. Освободителната война

     Историческото сражение в полите на Родопите   —   Бягството на тъмрашлии. Първият пожар. Русите в Тъмраш   —   Сенклеристкото въстание в Рупчос

 

8. „Тъмрашката република”

     Безвластието в „непредадените” села   —   Завръщането на тъмрашлии   —   Борбата против турчина Мехмед бей   —   Бездействието на румелийското правителство

 

9. Съединението и присъединяването

     Заговорът на Захари Стоянов и Ахмед ага   —   Присъединяване на „непредадените”   —   Спорове в Народното събрание и печата

 

10. От Съединението до Балканската война

     Тъмраш — гранично село   —   Поминъкът се промени   —   На границата   —   Смъртта на Ахмед ага. Съдбата на останалите братя

 

11. Краят на Тъмраш — Балканската война

     Родопският отряд настъпва   —   Тъмрашката яма   —   Походът към нови земи   —   Синове и внуци

 

Приложения:   Списък на убитите и ранените чинове от 2-ра пехотна дружина на 21 Средногорски полк в сраженията за село Тъмраш на 5-ти октомври 1912 година   —   Таблица за някои статистически данни в „непредадените” села

 

Заключение

 

Списък на приложените илюстрации

Библиография

 

[Back to Main Page]