Петър Богдан Бакшев - Герб на България
Петър Богдан Бакшев
Български политик и историк от XVII век

Божидар Димитров (Второ издание, София, 2001) 

„Мен ме роди българската земя. И сега, макар и грохнал от старост
единствено мисълта за родината ме крепи като разпадащ се кораб
след дълги странствувания по морета и океани...”
„История на България” – 1667 г.
Съдържание
Петър Богдан Бакшев (1601-1674)

      Увод
Глава първа
   1. Петър Богдан Бакшев - живот и политическа дейност
   2. Кипровац
   3. Между Рим и България
   4. Кустод на България
   5. Водач на Българската католическа църква
   6. “С мисъл и желязо...” или десетилетието на голямата битка за България
   7. Идеята за общобалканско въстание
   8. Краят и началото

Глава втора
   1. Историографско наследство
   2. Предшественици
   3. Историческите съчинения на Петър Богдан
   4. Извори и библиографски източници на историографското наследство на Петър Богдан Бакшев
   5. Историографските принципи на Петър Богдан Бакшев
   6. Петър Богдан Бакшев и развитието на българската култура
Заключение

Приложения
   1. История на България
   2. Кога и как маркоманите (моравите) прегърнаха христовата вяра
   3. Описание на царство България
   4. История на София
   5. История на Охрид
   6. История на Сърбия и Призренската епископия

   Използвана литература  -  Списък на приетите съкращения


[Back to Main Page]