Спомени от Македония
 
  Артър Смит
   (Изд. на Отеч. фронт, София, 1983)
 

   Предоговор към българското издание

   Предговор
   Въведение

 1. София
 2. Революционният комитет
 3. Потегляне на четата
 4. Към границата
 5. Близо до границата
 6. Преминаване отвъд
 7. Преход през планината
 8. Нападение срещу башибозуците
 9. Фотовища
 10. Четниците се забавляват. Пристигане в Гърмен
 11. Организиране на планинските села
 12. Битка в прохода
 13. Отбягвайки аскера
 14. Незабелязани от турските постове
 15. Поход към битката
 16. Засада на пътя
 17. Пристига вестоносец
 18. Последната битка на четата
 19. Удивителна жена
 20. Хайде!
 21. Накрая – Отново в България
 22. Малко история и няколко възможности
[Back]