ИЗПОВЕДТА НА ЕДИН МАКЕДОНСКИ ЧЕТНИК
 
Алберт Сониксен
 
(Трето издание, София, 1983, Изд. на Отечествения фронт)

Предговор

 1. С редовен транспорт
 2. Присъединяване към четите
 3. С четниците
 4. Блатата на Караферия
 5. Опожаряването на Ниси
 6. Из Воденските планини
 7. Как станах турски поданик
 8. На пазар
 9. За интригите на един княз
 10. Градът Битоля
 11. Една подземна разходка
 12. Една самотна разходка
 13. Пак в Йени махле
 14. Избиването на една чета
 15. Сред народа
 16. Войводата с любимото занятие
 17. Войводата съдия
 18. Кръстьо Ресенски
 19. Пак в Йени махле
 20. Недовършена екскурзия
 21. Аскерът
 22. Пак във Воденско
 23. Султанският пратеник
 24. Изповедта на меланхоличния четник

[Back]