Авантюрите на руския царизъм в България

По документите на царските архиви

 

Авантюрите на руския царизъм в България

По документите на царските архиви

 

Сборник документи

 

Издателска къща СТЕНО, Варна

1991

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предисловие — В. Коларов . . . . . . . 3

Увод — П. Павлович . . . . . . . 6

 

I. Свалянето на княз Александър Батенберг от царска Русия . . . . . . . 28

II. Мисията на генерал Каулбарс . . . . . . . 52

III. Въстанието, организирано от капитана на руска служба Набоков през 1886 г. . . . . . . . 65

IV. Въстанието от 19 февруари 1887 г. . . . . . . . 72

V. Преговорите с майор Паница . . . . . . . 95

VI. Мисията на Хартвиг . . . . . . . 108

VII. Въстанието на Набоков през 1887 г. . . . . . . . 127

VIII. Мисията на Новиков . . . . . . . 133

IX. Царското правителство и организирането на опозиционните сили в България . . . . . . . 139

X. Покушението срещу Мантов . . . . . . . 145

XI. Покушението срещу Начевич . . . . . . . 149

XII. Убийството на Белчев . . . . . . . 154

XIII. Убийството на Вълкович . . . . . . . 163

XIV. Подкупването на български политически дейци от царското правителство . . . . . . . 175

XV. Славянският комитет и Министерството на външните работи . . . . . . . 209

XVI. Смяна на фронта. Признаването на Фердинанд Български . . . . . . . 220

 

Приложение. Настъплението на царска Русия на Балканите. — А. Попов . . . . . . . 229

 

БЕЛЕЖКИ . . . . . . . 276

 


 

Авантюрите на руския царизъм в България

Сборник документи

 

Съветска, първо издание

Преводач Светлана Драганова

Рецензент Петър Стоянов

Художествено оформление Мария Зафиркова

Коректор Мария Георгиева

Компютърна обработка ЖОТ – 52

Издателски No: 6 формат 16/60/84

Печатни коли 18,25 Цена 17 лв.

 

Издателска къща СТЕНО — Варна 9000, п.к. 333

Дф "Абагар" — Велико Търново

 

[Back to Index]