Приложение 2
Титулна страница на изданието от 1927 г., Париж.


назад   нагоре   напред