Автор, който не подлежи на фалшифициране

Алфред Рапопорт съчетава като автор обективната наблюдателност на дипломата с живото отношение към хората и събитията на родения журналист и писател. По своя стил и начин на изложение той ми напомня нашия унгарски автор Болеслав Тахауер, който също пише за македонските мъченици и навремето писанията му имат много силен отзвук в родната ми Унгария.
Издадена на български език книгата „В страната на мъчениците" ще изиграе голяма роля за запознаването с умишлено усложнявания Македонски въпрос и с неговото безкрайно фалшифициране.

Петер Юхас, д-р на филологическите науки, гост-професор, доктор хонорис кауза на Софийския университет „Се. Климент Охридски", носител на орден „Стара планина"


Тук виждаме генезиса на днешната политическа конюнктура

Днес, много след публикацията на книгата, можем да установим, че голяма част от проблемите на региона Македония - Косово - Албания са на същото ниво на решение, както и в началото на XX век .Същевременно спомените на автора ни представят генезиса на днешната конюнктура, която след измамното затишие през тоталитарния период отново придобива старата острота. Разбира се, никога в историята събитията не се повтарят дословно. Великите сили от онази епоха днес не са фактори в такава степен.тъй като глобалната политика е коренно различна. И все пак изводът, че балканските събития са проекция на интересите на великите сили остава валиден и днес.

Проф. д-р Георги Бакалов, ръководител па катедра по Балканска история в Софийския университет „Се. Климент Охридски"
назад   нагоре   напред