Бележка на издателството


Във френското издание на книгата от 1927 г. не са посочени биографични данни за Алфред Рапопорт. Сам той на доста места в спомените си дава сведения за своя живот и за дипломатическата си служба, най-вече в Призрен и Скопие. Бил е помощник на Хайнрих Мюлер по време на приложението на Мюрцщегските реформи в Македония.

Повече за Алфред Рапопорт може да се прочете в т. 2 на „Освободителните борби на Македония" от Христо Силянов и в изследването на Радослав Попов „Австро-Унгария и реформите в Европейска Турция 1903-1908 г.", С. 1974 г.
нагоре   напред