Вълчедръм – докосване до миналото

.
Йордан Перчинков (РИА Монт - прес, Монтана, 2001)

 

 

Любезно предоставена от Анастасия Побошкова

 
Предговор
“Вълчедръм” от Й. Перчинков
 

 1. Природен облик на град Вълчедръм и околностите му
 2. Предистория
 3. Траки
 4. Римска епоха
 5. Славяни
 6. Под турско робство
 7. Тура (правителствена земя)
 8. Осман Пазвантоглу
 9. Реформи
10. Борба за освобождение от османско иго
11. Освободителната война 1877-1878
12. Духовна култура, фолклор и вярвания
13. Вълчедръмска народна свадба
.  .  .
.  .  .


[Back to Main Page]