Село Зарово, Солунско. Историко-фолклорно и езиковедско изследване

Антон Попстоилов

 

VIII. ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ЗАРОВСКИТЕ СЕМЕЙСТВА В ДНЕШНИТЕ ИМ ЗАСЕЛИЩА

 

 

(Съкращения: (б.) = баща, (бр.) = брат, (д.) = дъщеря, (м.) = майка, (с.) = син, (сн.) = снаха; ако семейството се състои само от съпруг и съпруга, без деца и друга глава на семейството, отбелязвам с тия думи)

 

  1. Град Враца
  2. Горноджумайско (Град Горна Джумая, Село Крупник)
  3. Град Дупница
  4. Град Кюстендил
  5. Град Мелник
  6. Оряховско (Град Оряхово, Село Кузлудуй, село Хърлец)
  7. Град Петрич
  8. Град Пловдив
  9. Светиврачко (Св. Врач, Село Белица, Село Склаве)
10. Свиленград
11. София
12. Т-Пазарджийско (Град Т.-Пазарджик, Село Калугерово, Сeло Миненкьово)
13. Град Трън
14. Град Хасково
15. Америка

 

1. Град Враца

 

1. Лазар Гайдов 30-год., работник

 

2. Вангел [*] Делев 52-год. (б.), работник

Керана 48-год. (м.)

Мария 20-год. (д.)

Димитър 15-год. (с.)

 

3. Димитър Ангелов Канелов 54-год. (б.), търговец

Анастасия 50-год. (м.)

Иван 25-год. (с.), работник

Ангел 20-год. (с.),      „

 

4. Магдалина Георгиева Нотева 50-год. (м.)

Димитър 30-год. (с.), работник

Васил 25-год. (с.), работник

 

 

*. На ръкописа е нанесено името Васил над името Вангел без да е пояснено (б.р.)

 

82

 

 

5. Георги Плянгов 60-год. (б.), земледелец

Вангел 40-год. (с.), свещеник

Керана 40-год. (сн.)

 

 

2. Горноджумайско

 

а) Град Горна Джумая

 

6. Георги Димитров Аладжов 35-годишен (б.), учител

Мария 28-год. (м.)

Иван 18-год. (бр.)

Керана 7-год. (д.)

Ката 5-год. (д.)

Борис 3-год. (с.)

Бойка 1-год. (д.)

 

7. Стоянка Димитрова Алексиева 45-год. (м.)

Димитър 22-год. (с.), работник

 

8. Лазар Вангелов Апов 24-год. (съпруг), дюлгерин

Андони 20-год. (съпруга)

 

9. Анастасия Георгиева Поп Ангелова 52-год. (м.)

Хрисана 20-год. (д.)

Паскалина 11-год. (д.) и

Петър 14-год. (с.), ученик

 

10. Петър Ив. Хаджи Ангелов 22-год; (съпруг), скотовъдец

Мария 20-год. (съпруга)

 

83

 

 

11. Анастасия Димитрова Балиева 50-год. (м.)

Георги 22-год. (с.), работник

Костадин 17-год. (с.)     „

Мария 14-год. (д.)

 

12. Ангел Димитров Барбутов 20-год. (съпруг), земледелец

Магда 18-год. (съпруга)

Мария 8-год. (сестра на Ангела)

 

13. Тодор Атанасов Барбутов 34-год. (б.), земледелец

Катерина 30-год. (м.)

Петър 8-год. (с.)

Леонид 6-год. (с.)

 

14. Магда Атанасова Беджова 34-год. (м.)

Аникша 18-год. (сестра на Магда)

Андон 6-год. (с.)

 

15. Свещ.Петър Илиев Беджов 50-год. (б.)

Мария 45-год. (м.)

Магда 10-год. (д.)

Свещ.Димитър (с.)

Керана 20-год. (сн.)

Ана 2-год. (вучка)

 

16. Настасия Маркова Бесова 50-год. (м.)

Ангел 20-год. (с.), дюлгерин

Магда 18-год. (д.)

 

84

 

 

17. Петър Апостолов Билев 23-год. и Георги 20-год. (братя), работници

 

18. Петър Борунов 35-год. (б.), земледелец

Керана 28-год. (м.)

Магда 3-год. (д.)

Георги 1-год. (с.)

 

19. Димитър Георгиев Бюлвонов 26-год., земледелец

Мария 20-год. (брат и сестра)

 

20. Димитър Георгиев 50-год. (б.), воденичар

Стоян 18-год. (с.), ученик

Георги 15-год. (с.)      „

 

21. Костадин Георгиев Граменов 40-год. (б.), обущар

Мария 35-год. (м.)

Георги 10-год. (с.)

Хрисана 5-год. (д.)

Цветка 3-год. (д.)

 

22. Стою Христов Давков 48-год. (вуйко), грънчар

Керана 25-год. (сестриница)

 

23. Свещ. Ангел Константинов Даскалов 70-год. (б.)

презвитера Елена 65-год. (м.)

Керана 45-год. (д.)

Димитър 40-год. (с.), учител

Гьорчо 35-год. (с.), учител

Пенка 28-год.,жена на Гьорчо (сн.)

Милка 7-год. (внука)

 

85

 

 

Ангел 3-год. (внук)

Ката 1-год. (внука)

 

24. Панайота Петрова Дачева 45-год. (м.)

Димитър 24-год. (с.), земледелец

Панайот 22-год. (с.)      „

Георги 20-год. (с.)        „

Любица 15-год. (д.)

 

25. Димитър Пет. Дачев 35-год. (съпруг), дюлгерин

Мария 25-год. (съпруга)

 

26. Панайот П. Дачев 25-год. (неженен)

 

27. Ангел Константинов Демирджиев 35-год. (б.), железар

Хрисана 30-год. (м.)

Георгия 2-год. (с.)

 

28. Вангел Стоев Демирджиев 28-год. (б.), железар

Стойна 25-год. (м.)

Мария 5-год. (д.)

Керана 3-год. (д.)

Ангел 20-год. (бр.) на Вангела, железар

 

29. Яна Димитрова Джоджова [*] 42-год. (м.)

Щерю 24-год. (с.), работник

Андони 22-год. (д.), работн.

Керана 20-год. (д.)

Иван 14-год. (с.)

Георги 12-год. (с.)

Хрисана 7-год. (д.)

 

 

*. А. Попстоилов погрешно е написал Джотова (б.р.)

 

86

 

 

30. Свещ. Ангел Лазаров Делев 45-год. (б.)

Мария 40-год. (м.)

Стоянка 11-год. (д.)

Благойка 9-год. (д.)

 

31. Иван Лазаров Хаджи Калъчев 55-год. (б.)

Атанас 17-год. (с.), работник

Мария 13-год. (д.)

 

32. Мавродия Хаджи Лазаров Калъчев 60-год., работник

 

33. Атанас Камарчев 50-год. (б.), земледелец

Мария 45-год. (м.)

Димитър 18-год. (с.), земледелец

 

34. Ангел Канайков 50-год. (б.), дюлгерин

Кипариза 45-год. (м.)

Ангел 20-год. (с.), работник

Райна 18-год. (д.)

Мария 15-год. (д.)

Ката 10-год. (д.)

 

35. Димитър Канайков 48-год. (б.), дюлгерин

Керана 40-год. (м.)

Георги 18-год. (с.), работник

Олга 14-год. (д.)

Хрисана 8-год. (д.)

 

36. Петър Ангелов Канелов 50-год. (б.), търговец

Мария 45-год. (м.)

Ангел 20-год. (с.)

 

87

 

 

Хрисана 15-год. (д.)

Андон 12-год. (с.)

Керана 10-год. (д. )

Анастасия 8-год. (д.)

Георги 5-год. (с.)

 

37. Стоян Ангелов Канелов 45-год. (б.), дюлгерин

Вангелия 40-год. (м.)

Илия 3-год. (с.)

 

38. Ангел Кирков 55-год. (неженен), учител

 

39. Мария Димитриева Кирлиева 40-год. (м.)

Георгия 26 год. (с.), земледелец

Ангелина 22-год. (д.)

Андон 20-год. (с.)

Вангел 18-год. (с.)

Керана 1б-год. (д.)

Лазар 13-год. (с.)

 

40. Ангел Саов Лапов 40-год. (б.), градинар

Георги 16-год. (с.)

Атанас 13-год. (с.)

 

41. Андон Лазаров Машов 25-год. (съпр.), търговец

Магда 20-год. (съпруга)

 

42. Христо Мирянов 40-год. (б.), воденичар

Кипариза 35-год. (м.)

Хрисана 20-год. (д.)

Христо 10-год. (с.)

 

88

 

 

43. Иван Мусов 45-год. (б.), земледелец

Керана 40-год. (м.)

Мария 22-год. (д.)

Паскалина 18-год. (д.)

Андон 13-год. (с.)

Катерина 8-год. (д.)

 

44. Иван Димитров Немцов 32-год. (б.), земледелец

Фотени 28-год. (м.)

Керана 6-год. (д.)

Стойна Димитрова 50-год., майка на Ивана, и

Екатерина 16-год., сестра на Ивана

 

45. Тодор Вангелов Плянгов 55-год. (б.), земледелец

Анастасия 48-год. (м.)

Тодор 24-год. (с.)

Магда 15-год. (д.)

 

46. Тодор Поп Георгев Плянгов 40-год. (б.), учител

Керана 38-год. (м.)

Костадин 12-год. (с.)

Райна 10-год. (д.)

Петър 5-год. (с.)

Тодорка 2-год. (д.)

 

47. Иван Андонов Праматаров 32-год. (б.), бакалин

Магдалина 25-год. (м.)

Райна 1-год. (д.)

Щиляна 46-год., тъща на Ивана,

Катерина 22-год. и

Керана 18-год., сестра на Ивана.

 

89

 

 

48. Илия Димитров Праматаров 42-год. (б.), търговец

Вангелия 38-год. (м.)

Мария 18-год. (д.)

Магда 16-год. (д.)

Екатерина 14-год. (д.)

Керана 12-год. (д.)

Хрисана 10-год. (д.)

Стоянка 8-год. (д.)

 

49. Керана Стоянова Радонова 42-год. (м.)

Андон 21-год. (с.)

Георги 14-год. (с.)

 

50. Магдалина Лазарова Рашова 45-год. (м.)

Щиляна 16-год. (д.)

Илия 2-год. (с.)

 

51. Ангел Стоименов Рупов 46-год. (б.), търговец

Магдалина 38-год. (м.)

Керана 3-год. (д.)

Вангел 7-год. (с.)

Андон 5-год. (с.)

 

52. Георги Стоименов Рупов 38-год. (б.), търговец

Мария 30-год. (м.)

Екатерина 5-год. (д.)

 

53. Костадин Стоименов Рупов 42-год. (б.), бояджия

Мария 35-год. (м.)

Иван 8-год. (с.)

Яне 5-год. (с.)

Магдалина 3-год. (д.)

Катя 1-год. (д.)

 

90

 

 

54. Георги Михаилов Самарджиев 32-год. (б.), самарджия

Керана 28-год. (м.)

Мария 3-год. (д.)

Благой 1-год. (с.)

 

55. Иван Сандев 43-год. (б.), шивач

Анастасия 38-год. (м.)

Димитър 25-год. (с.), готвач

Коста 22-год. (с.)

Керана 14-год. (д.)

 

56. Мария Запрянова Саова 42-год. (м.)

Георги 11-год. (с.), ученик

 

57. Илия Славков 60-год. (б.), земледелец

Магдалина 55-год. (м.)

Тодор 35-год. (с.), дюлгер

Димитър 33-год. (с.)    „

Благой 20-год. (с.)

Керана 30-год. (сн.), съпруга на Тодора

Магда 5-год. (внучка)

 

58. Ангел Андонов Стаматов 48-год. (б.), работник

Митра 45-год. (м.)

Георги 25-год. (с.)

Вангел 13-год. (с.)

Борис 10-год. (с.)

Райна 7-год. (д.)

Димитър 3-год. (с.)

 

91

 

 

59. Анастасия Георгиева Стаматова 55-год. (м.)

Свещ. Артений 35-год. (с.)

 

60. Екатерина Вангелова Стефанова 50-год. (м.)

Петър 30-год. (с.), дюлгерин

Магда Петрова, 25-год. (сн.)

Владимир 28-год. (с.) работник

Запрян 18-год. (с.)    „

 

61. Атанаса Ангелова Тирова 40-год. (м.)

Тодор 20-год. (с.), работник

 

62. Анастас Тиров 62-год. (б.), земледелец

Петър 40-год. (с.), работник

Химелина 30-год (д.)

 

63. Димитър Георгиев Топалов 45-год. (б.), воденичар

Велика 40-год. (м.)

Магда 8-год. (д.)

 

64. Щерю Апостолов Тъмов 48-год., работник

 

65. Парашкева Андонова Ушакова 37-год. (м.)

Илия 10-год. (с.), ученик

 

66. Парашкева Димитрова Ушакова 43-год. (м.)

Надежда 15-год. (д.)

Мария 10-год. (д.)

 

67. Мария Димитрова Харталочева 50-год. (м.)

Екатерина 30-год. (д.)

 

92

 

 

Керана 28-год. (д.)

Лазар 6-год. (внук)

 

68. Гаврил Гаврилов Харталочев 45-год. (б.), земледелец

Магдалина 38-год. (м.)

Магда 7-год. (д.)

 

69. Георги Хотев 42-год. (б.), работник

Мария 35-год. (м.)

Кирил 10-год. (с.)

 

70. Петър Чеков 55-год. (б.), търговец

Мария 50-год. (м.)

Тодор 30-год. (с.), земледелец

Димитър 20-год. (с.)      „

Ангел 18-год. (с.)      „

Иван 14-год. (с.)      „

 

71. Магда Ангелова Шопова 35-год. (м.)

Мария 8-год. (д.)

 

72. Ангел Янков 30-год. (съпр.), работник

Милана 25-год. (съпруга)

 

Всичко в гр. Горна Джумая се заселили 258 души: 124 мъже и 134 жени

 

 

б) Село Крупник

 

73. Димитър Аладжов 35-год. (б.), търговец

Катерина 33-год. (м.)

Иван 2-год. (с.)

 

93

 

 

74. Апостол Амов 50-год. (б.), земледелец

Стоян 25-год. (с.), земледелец

Катерина 23-год. (сн.), жена на Стояна

Райна 1-год., дъщеря на Стояна

 

75. Георги Хаджи Ангелов 35-год. (съпр.)

Божия 30-год. (съпр.)

 

76. Митре Амов Апостолов 35-год. (б.), земледелец

Магдалина 33-год. (м.)

Георги 3-год. (с.)

Илия 2-год. (с.)

Катерина 1-год. (д.)

 

77. Георги Попов Атанасков 25-год. (съпр.)

Катерина 25-год. (съпр.)

Катерина 60-год., тъща на Георгия.

 

78. Андон Иванов Балиов 30-год. (б.), земледелец

Иван 4-год. (с.)

Мария 3-год. (д.)

 

79. Атанас Беджов 50-год. (б.), земледелец

Анастасия 49-год. (м.)

Петър 16-год. (с.)

Георги 5-год. (с.)

 

80. Митре Илиев Гайдов 35-год. (б.), земледелец

Мария 33-год. (м.)

Магдалина 1-год. (д.)

 

94

 

 

81. Иван Гемов 20-год., чиновник

 

82. Милана Илиева Гоговчова 32-год. (м.)

Петър 3-год. (с.)

 

83. Атанас Дальов 50-год. (б.), земледелец

Мария 50-год. (м.)

Митре 15-год. (с.)

 

84. Андон Георгиев Дачов 17-год. (съпр.), работник

Керана 16-год. (съпр.)

 

85. Атанас Дачов 30-год. (б.), земледелец

Мария 25-год. (м.)

Кирил 3-год. (с.)

Божия 2-год. (д.)

 

86. Лазар Запров 30-год. (съпр.)

Мария 27-год. (съпр.)

 

87. Георги Запчов 40-год. (съпр.)

Катерина 39-год. (съпр.)

 

88. Григор Запчов 39-год. (б.), земледелец

Настасия 29-год. (м.)

Петър 10-год. (с.)

 

89. Вангел Илов 25-год. (б.), земледелец

Анастасия 25-год. (м.)

Ангел 3-год. (с.)

 

95

 

 

90. Митре Петров Камаров 40-год. (б.), земледелец

Велика 15-год. (д.)

 

91. Костадин Кутов 30-год. (б.), земледелец

Мария 30-год. (м.)

Митре 1-год. (с.)

 

92. Андон Къдов 31-год. (б.), касапин

Велика 30-год. (м.)

Райна 2-год. (д.)

 

93. Митре Лольов 50-год. (б.), земледелец

Варсимина 45-год. (м.)

Атанас 25-год. (с.)

Лазар 20-год. (с.)

Георги 15-год. (с.)

 

94. Георги Ив. Машов 56-год. (б.), земледелец

Петър 12-год. (с.)

Керана 8-год. (д.)

Благо 7-год. (с.)

 

95. Митре Машов 30-год. (б.), бакалин

Стойна 28-год. (м.)

Катерина 3-год. (д.)

 

96. Атанас Мавродиев [*] 50-год. (б.), земледелец

Бигина 45-год. (м.)

Тодор 20-год. (с.)

Керана 20-год. (сн.), жена на Тодора

Младен 10-год (с.)

 

 

*. А. Попстоилов погрешно е писал Мордив (б.р.)

 

96

 

 

Керана 7-год. (д.)

Аникша 5-год. (д.)

 

97. Георги Нурцев 35-год. (б.), грънчар

Магдалина 35-год. (м.)

Хрисана 3-год. (д.)

 

98. Лазар Пасков 45-год. (б.), бакалин

Мария 38-год. (м.)

Илия 5-год. (с.)

 

99. Митре Патралев 25-год. (съпр.)

Мария 23-год. (съпр.)

 

100. Иван Полимаров 70-год. (б.), грънчар

Мария 68-год. (м.)

Вангел 25-год. (с.)

Магдалина 25-год. (сн.), жена на Вангела

Мария 3-год., дъщеря на Вангела

 

101. Вангел Димитров Родов 35-год. (съпр.), земледелец

Мария 33-год. (съпр.)

 

102. Ангел Стоянов Радонов 25-год. (съпр.), земледелец

Мария 20-год. (съпр.)

 

103. Георги Ив. Савов 50-год. (съпр.), земледелец

Стойна 45-год. (съпр.)

 

104. Тодор Илиев Славков 40-год. (б.), земледелец

Керана 35-год. (м.)

Христо 2-год. (с.)

Мария 1-год. (д.)

 

97

 

 

105. Калуда Станишева 85-год. (м.)

Илия 30-год. (с.), земледелец

Керана 28-год. (сн.)

 

106. Ангел Вангелов Станишев 31-год. (съпр.), земледелец

Катерина 28-год. (съпр.)

 

107. Димо Вангелов Станишев 35-год. (б.), земледелец

Мелана 35-год. (м.)

Найден 4-год. (с.)

 

108. Костадин Станишев 60-год. (б.), търговец

Иван 30-год. (с.), земледелец

Катерина 3-год. (д.)

 

109. Петър Стаперов 40-год. (б.), земледелец

Анастасия (м.)

Илия 8-год. (с.)

София 3-год. (д.)

Ангел 1-год. (с.)

 

110. Панайотка Георгиева Сучова 65-год. (м.)

Атанас 31-год. (с.)

Керана 28-год. (сн.)

 

111. Георги Сучов 50-год. (б.), земледелец

Хрисава 48-год. (м.)

Петър 15-год. (с.)

Вангел 3-год. (с.)

 

98

 

 

112. Георги Теохаров 35-год. (съпр.)

Керана 20-год. (съпр.)

 

113. Ангел Топалов 61-год. (б.), земледелец

Митре 25-год. (с.), търговец

Керана 21-год. (сн.), жена на Митре

 

114. Ангел Трахнов 55-год. (съпр.)

Анастасия 55-год. (съпр.)

 

115. Христо Тънов 35-год. (б.), земледелец

Костадин 30-год. (бр.)

Керана 35-год. (м.)

Хрисана 5-год. (д.)

 

116. Анастасия Ушакова 35-год.

 

117. Аргир Филипов 40-год. (б.), земледелец

Мария 31-год. (м.)

Костадин 10-год. (с.)

 

118. Петър Хиов 45-год. (б.), грънчар

Мангдалина 43-год. (м.)

Петър 3-год. (с.)

 

119. Магдалина Чекова 60-год. (м.)

Иван 15-год. (с.), земледелец

 

120. Петър Костадинов Чеков 35-год. (б.), земледелец

Мария 35-год. (м.)

Тодор 1-год. (с.)

 

99

 

 

121. Васил Ангелов Чучуков 32-год. (б.), дюлгерин

Магдалина 30-год. (м.)

Георги 1-год. (с.)

 

122. Андон Янков 42-год. (б.), дюлгерин

Стойна 40-год. (м.)

Илия 20-год. (с.)

 

 

3. Град Дупница

 

123. Петър Динов 50-год. (б.), църковен певец

Георги 25-год. (с.), търговец

 

 

4. Град Кюстендил

 

124. Иван Камарев 35-год., офицер

 

 

5. Град Мелник

 

125. Димитър Петров Беджов 60-год. (б.), търговец

Параскева 55-год. (м.)

Ангел 28-год. (с.), обущар

Хрисана 25-год. (сн.)

Митко 2-год. (внук)

 

126. Дельо Криов 60-год. (б.), шивач

Анастасия 55-год. (м.)

Константин 30-год. (с.), търговец

Магдалина 25-год. (сн.)

Керана 5-год. (внучка)

Иван 2-год. (внук)

 

100

 

 

127. Бегина Петрова Топалова 55-год. (м.)

Керана 23-год. (д.)

 

128. Георги Тънов 60-год. (б.), земледелец

Димитър 25-год. (с.)

 

 

6. Оряховско

 

а) Град Оряхово

 

129. Димитър Станишев 40-год., работник

 

130. Петър Христов (Ичов) 50-год. (б.), земледелец

Анастасия 45-год. (м.)

Стефан 28-год. (с.)

Екатерина 10-год. (д.)

 

б) Село Кузлудуй

 

131. Свещ. Андон Воловаров 55-год. (б.)

Мария 50-год. (м.)

Ангел 20-год. (с.), търговец

 

 

в) село Хърлец

 

132. Свещ. Димитър Петков 45-год. (съпр.)

1. Керана 40-год. (съпр.)

2. Люба 14 [д.]

3. Мария 12 [д.]

 

 

7. Град Петрич

 

133. Вангел Георгиев Беджов 58-год. (б.), скотовъдец

 

101

 

 

Анастасия 35-год. (сестра)

Тодор 20-год. (внук), търговец

Мария 18-год. (внука)

 

134. Констадин Михалов 62-год. (б.), овчар

Георгия 28-год. (с.), земледелец

Керана 25-год. (сн.)

 

135. Вангел Хантев 60-год. (б.), дюлгер

Велика 55-год. (м.)

Ангел 30-год. (с.), търговец

Мария 25-год. (д.)

Чеко 18-год. (с.), работник

 

 

8. Град Пловдив

 

136. Георги Адамов 48-год., работник

 

137. Лазар Петров Давков 40-год. (съпр.), работник

Мария 35-год. (съпр.)

 

138. Георги Тр. Давчев 35-год. (б.), делвар

Анастасия 30-год. (м.)

Хараламби 10-год. (с.)

Благой 7-год. (с.)

Катерина 4-год. (д.)

 

139. Илия Дачев 36-год. (б.), работник

Елена 30-год. (м.)

Димитър 10-год. (с.)

Георги 7-год. (с.)

 

102

 

 

140. Георги Запрянов 24-год. (б.), кираджия

Райна 20-год. (м.)

Митко 2-год. (с.)

 

141.  . . . . . .  Тодорова Кутова 50-год. (м.)

Димитър 24-год. (с.), дърводелец

Петър 16-год. (с.)

Магда 18-год. (д.)

Олга 14-год. (д.)

Хрисана 10-год. (д.)

 

142. Тодор Дельов Криов 23-год. (съпр.), работник

Керана 20-год. (съпр.)

 

143. Георги Куюмжиев 50-год. (б.), работник

Андон 24-год. (с.), работник

Вангел 22-год. (с.),      „

Лазар 18-год. (с.)

София 20-год. (сн.), жена на Андона

Магда 20-год. (сн.), жена на Вангеля

 

144. Ангел Василев Мавродиев 32-год. (б.), работник

Магда 27-год. (м.)

Георги 3-год. (с.)

 

145. Димитър Георгиев Мяшков [*] 40-год. (б.), работник

Магда 35-год. (м.)

Петър 10-год. (с.)

Илия 5-год. (с.)

 

146. Керана Стоянова Славкова 45-год. (м.)

Мария 18-год. (д.)

 

 

*. Авторът е писал Мъшков

 

103

 

 

София 9-год. (д.)

Мария 14-год. (д.)

Борис 5-год. (с.)

 

147. Тома Чакъров 30-год. (б.), дюлгер

Магда 25-год. (м.)

Мария 2-год. (д.)

 

148. Вангел Стоянов Шаров 38-год. (б.), дюлгер

Гергяна 30-год. (м.)

Керана 7-год. (д.)

Георги 5-год. (с.)

 

149. Вангел Шопов 27-год., работник

 

 

9. Светиврачко

 

а) Св. Врач

 

150. Константин Апостолов 42-год. (б.), търговец

Магда 38-год. (м.)

Андон 8-год. (с.)

 

151. Вангел Варсамов 42-год. (б.), земледелец

Катерина 38-год. (м. )

Георгия 9-год. (с.)

 

152. Андон Ирибозов 50-год. (б.), търговец

Екатерина 45-год. (м.)

Димитър 18-год. (с.)

Ангел 15-год. (с.)

 

104

 

 

Вангел 13-год. (с.)

Георги 12-год. (с.)

Мария 14-год. (д.)

 

153. Ангел Д. Праматаров 40-год. (б.), търговец

Мария 35-год. (м.)

Керана 10-год. (д.)

 

154. Петър Петров Славков 40-год. (съпр.), работник

Хрисафа 35-год. (съпр.)

 

155. Керана Ушакова 75-год. (м.)

Ангел 40-год. (с.), земледелец

Магда 35-год. (сн.)

Вангел 10-год. (внук)

Мария 5-год. (внучка)

 

156. Ангел Шапков 40-год. (съпр.), овчар

Кепариза 35-год. (съпр.)

 

157. Петър Шапков 58-год. (б.), овчар

Мария 50-год. (м.)

Вангел 25-год. (с.)

 

 

б) Село Белица

 

158. Ангел Амов 40-год. (б.), земледелец

Паскалина 30-год. (м.)

Лазар 6-год. (с.)

Непланджа 4-год. (д.)

Мария 1-год. (д.)

 

105

 

 

159. Вангел Амов 75-год., земледелец

 

160. Иван Ангушов 40-год. (б.), грънчар

Мария 35-год. (м.)

Катерина 5-год. (д.)

Керана 1-год. (д.)

 

161. Ана Димитрова Анева 53-год. (м.)

Георги 35-год. (с.)

Аникша 30-год. (сн.)

Цветана 2-год. (вн.)

Керана 32-год. (сестра)

Магда 28-год.       „

 

162. Андон Апостолов 65-год. (б.), земледелец

Мария 55-год. (м.)

Атанас 32-год. (с.)

Паскалина35-год. (сн.), жена на Атанаса

Лазар 5-год. (с.)

Илия 3-год. (внук)

Райна 8-год. (внучка)

 

163. Спиро Геор. Арталочов 50-год., земледелец

 

164. Тодор Бангалов 37-год. (б.), земледелец

Катерина 35-год. (м.)

Магда 5-год. (д.)

 

165. Димитър Бельонов 55-год. (б.), земледелец

Ана 50-год. (м.)

Атанас 15-год. (с.)

Илия 3-год. (с.)

 

106

 

 

166. Георги Великов 45-год. (б.), зидар

Мария 35-год. (м.)

Иван 5-год. (с.)

Кирил 3-год. (с.)

Керана 2-год. (д.)

 

167. Стоянка Ив. Воловарова 60-год. (м.)

Лазар 35-год. (с.), земледелец

Геракина 35-год. (сн.)

Магдалина 18-год. (сестра)

 

168. Стефан Ив. Воловаров 25-год. (съпр.), майстор

Магда 25-год. (съпр.)

 

169. Щеряна Георгякова 25-год.

 

170. Стоян Джиков 55-год. (б.), земледелец

Мария 50-год. (м.)

Костадин 30-год. (с.), овчар

Керана 30-год. (сн.)

Георги 3-год. (вн.)

 

171. Мария Георчева Джотова 50-год. (м.)

Ангел 20-год. (с.)

Магда 20-год. (сн.)

 

172. Вангел Диманов 40-год. (б.), земледелец

Катерина 35-год. (м.)

Запрян 10-год. (с.)

 

107

 

 

Диман 5-год. (с.)

Катерина 1-год. (д.)

 

173. Мария Илиова 54-год.

 

174. Васил Кажов 40-год. (б.), земледелец

Катерина 35-год. (м.)

Керана 5-год. (д.)

Лимбия 3-год. (д.)

 

175. Коста Кажов 55-год. (б.), земледелец

Паскалина 50-год. (м.)

Георги 5-год. (с.)

Ангел 3-год. (с.)

Борис 1-год. (с.)

 

176. Петре Карадаали[ев] 33-год. (б.), земледелец

Мария 33-год. (м.)

Тодор 3-год. (с.)

 

177. Георги Карадаали[ев] 43-год. (б.), земледелец

Хрисана 40-год. (м.)

Динчо 5-год. (с.)

Лазар 3-год. (с.)

Ангел 1-год. (с.)

 

178. Александър Карóв 30-год. (б.), земледелец

Керана 25-год. (м.)

Георгия 3-год. (с.)

Анастаса 5-год. (д.)

 

108

 

 

179. Стоян Карóв 60-год. (б.), земледелец

Митра Андонова 31-год. (сн.)

Кирил 5-год. (с.)

Мария 10-год. (д.)

 

180. Вангел Керлиев 25-год. (съпр.), земледелец

Митра 25-год. (съпр.)

 

181. Георги Керлиев 35-год., земледелец

 

182. Химелия Куюмджиев 70-год. (б.), земледелец

Калина 65-год. (м.)

Вангел 45-год. (с.), земледелец

Керана 40-год. (сн.)

Георги 20-год. (вн.)

Апостол 19-год. (вн.)

Митре 1-год. (вн.)

Химелия 10-год. (вн.)

Калина 5-год. (вн.)

Александрия 3-год. (вн.)

 

183. Катерина Лазарова 55-год. (м.)

Ангел 6-год. (с.)

 

184. Илия Лольов 50-год. (съпр.), земледелец

Настасия 45-год. (съпр.)

 

185. Георги Марков 15-год., земледелец

 

186. Димитър Ангелов Марков 30-год. (б.), земледелец

 

109

 

 

187. Маргита Мешкова 55-год. (м.)

Ангел 36-год. (с.), обущар

Солункия 33-год. (сн.)

Иван 10-год. (вн.)

Керана 2-год. (вн.)

 

188. Вангел Мешков 42-год. (б.), земледелец

Мария 37-год. (м.)

Георги 2-год. (с.)

Керана 4-год. (д.)

Мария 1-год. (д.)

 

189. Димитър Начов 65-год. (б.), шивач

Настасия 64-год. (м.)

Атанас 30-год. (с.), шивач

Нерандза 25-год. (сн.)

 

190. Петър Начов 70-год. (б.), земледелец

Вангел 50-год. (с.), земледелец

Кипарица 45-год. (сн.)

Костадин 23-год. (вн.)

Мария 13-год. (вн.)

Хрисана 21-год. (сн.), жена Костадина

 

191. Димитър Папуджиев 55-год. (б.)

Стойна 55-год. (м.)

Петър 16-год. (с.)

Лазар 3-год. (с.)

Мария 14-год. (д.)

Керана 6-год. (д.), убита в Рупелската долина при бяганете на 17 юний 1913 год.

 

110

 

 

192. Ангел Пасков 20-год. (съпр.), земледелец

Мария 20-год. (съпр.)

 

193. Вангел Самарджиев 55-год. (б.), самарджия

Ангел 22-год. (с.)

Лазар 11-год. (с.)

Мария 14-год. (д.)

 

194. Атанас Конст. Станишев 45-год. (б.), земледелец

Мария 40-год. (м.)

Костадин 10-год. (с.)

Ангел 7-год. (с.)

Кирил 1-год. (с.)

Керана 4-год. (д.)

 

195. Божана Стоянова 65-год. (м.)

Велин 20-год. (с.), земледелец

Катерина 20-год. (сн.)

 

196. Паско Стоянов 50-год. (б.), земледелец

Петра 50-год. (м.)

Илия 20-год. (с.)

 

197. Андон Софийн 35-год. (б.), овчар

Магдалина 35-год. (м.)

Митре 5-год. (с.)

Керана 3-год. (д.)

 

198. Атанас Сучов 75-год. (б.), земледелец

Ангел 43-год. (с.)

Хутина 40-год. (сн.), жена на Ангела

 

111

 

 

Петър 10-год. (вн.)

Керана 1-год. (вн.)

Магдалина - 4-год. (вн.)

Елена 2-год. (вн.)

 

199. Лазар Сучов 33-год. (б.), земледелец

Катерина 30-год. (м.)

Митре 4-год. (с.)

Илия 2-год. (с.)

 

200. Вангелина Тодорова 25-год. (м.)

Ангел 3-год. (с.)

Митре 1-год. (с.)

Мария 5-год. (д.)

 

201. Иван Имов Ушаков 46-год. (б.), земледелец

Мария 40-год. (м.)

Петър 5-год. (с.)

 

202. Ангел Ст. Фирин 43-год. (б.), овчар

Карафира 50-год. (м.)

Георгия 3-год. (с.)

 

203. Георги Фотьов 40-год., земледелец

Катерина 40-год. (м.)

Кирил 10-год. (с.)

 

204. Елена Чучукова 70-год. (м.)

Димитър 32-год. (с.), майстор

Божана 33-год. (сн.)

Давид 1-год. (вн.)

 

112

 

 

205. Вангел Чочуков 30-год. (б.), земледелец

Стойна 25-год. (м.)

Райна 1-год. (д.)

 

206. Ангел Шапков 30-год. (съпр.), земледелец

Мария 25-год. (съпр.)

 

207. Яне Шапков 60-год. (б.), земледелец

Щеряна 55-год. (м.)

Илия 10-год. (с.)

Тодора 22-год. (д.)

 

208. Ангел Ст. Шаров 35-год. (б.), шекерджия

Мария 32-год. (м.)

Георги 3-год. (с.)

Хрисана 5-год. (д.)

 

 

в) Село Склаве

 

209. Костадин Тодоров Говедаров 30-год. (б.), земледелец

Керана 25-год. (м.)

Магда 3-год. (д.)

 

210. Костадин Измирлиев 30-год. (б.), търговец

Керана 25-год. (м.)

Хрисана 2-год. (д.)

 

211. Магдалина Вас. Майсторова 45-год. (м.)

Борис 25-год. (с.), обущар

Мария 15-год. (д.)

 

113

 

 

212. Георги Пасков 26-год. (съпр.), земледелец

Мария 20-год. (съпр.)

 

213. Лазар Стоянов Лумпаров 40-год. (б.), земледелец

Магдалина 35-год. (м.)

Вангел 10-год. (с.)

Ангел 8-год. (с.)

Георги 4-год. (с.)

Мария 15-год. (д.)

Катерина 12-год. (д.)

Александра 6-год. (д.)

 

214. Петър Андонов Шапков 38-год. (б.), търговец

Александра 32-год. (м.)

Кирил 4-год. (с.)

 

215. Тодор Шаров 52-год. (б.), майстор

Керана 45-год. (м.)

Ангел 10-год. (с.)

Александра 8-год. (д.)

 

216. Лазар Шапаров 42-год. (б.), земледелец

Мария 40-год. (м.)

Магдалина 12-год. (д.)

Хрисана 10-год. (д.)

Георги Б-год. (с.)

Райна 6-год. (д.)

 

114

 

 

 

10. Свиленград

 

217. Атанас Ст. Рупов 30-год. (б.), учител

Магдалина 25-год. (м.)

Кирил 3-год. (с.)

Николина 1-год. (д.)

 

 

11. София

 

218. Дякон Иван Дим. Воловаров 60-год. (б.)

Керана 55-год. (м.)

Маргарита 35-год. (д.)

Вангел 30-год. (с.), чиновник

Митко 25-год. (с.)

Петър 20-год. (с.)

Богдан 15-год. (с.)

 

219. Вангел Георгиев Джопсов [*] 40-год. (б.), чиновник

Гергана 35-год. (м.)

Методий 14-год. (с.)

Цветан 12-год. (с.)

Стойна 2-год. (д.)

Варвара Георгиева 60-год., майка на Вангела, монахиня

 

220. Андон Дончов 50-год. (б.), земледелец

Стойна 45-год. (м.)

Магда 15-год. (д.)

Иван 2-год. (с.)

 

221. Щиляна Димитрова Дельова 45-год. (м.)

Васил 15-год. (с.)

 

 

*. Вероятно презимето е Джотов (б.р.)

 

115

 

 

Ката 12-год. (д.)

Мара 10-год. (д.)

 

222. Анастас Камарев 55-год. (б.), майстор

Мария 50-год. (м.)

Георги 28-год. (с.), майстор

Вангел 24-год. (с.), фотограф

Ангелари 20-год. (с.), монах

Ангел 15-год. (с.), фотограф

 

223. Стойна Андонова Рупова 55-год. (м.)

Магда 22-год. (д.)

Вера 15-год. (д.)

 

224. Свещ. Иван Саов 52-год. (б.)

Екатерина 48-год. (м.)

Мария 18-год. (д.)

Магда 16-год. (д.)

 

 

12. Т-Пазарджийско

 

а) Град Т.-Пазарджик

 

225. Стою Поп Ангелов 30-год. (съпр.), работник

Керана 25-год. (съпр.)

 

226. Димитър Тодоров Хамтев 30-год. (б.), учител

Химелина 25-год. (м.)

Керана 3-год. (д.)

 

116

 

 

б) Село Калугерово

 

227. Свещ. Продром Будуков 50-год. (б.)

Мария 23-год. (д.)

Ангел 20-год. (с.), работник

 

 

в) Сeло Миненкьово

 

228. Свещ. Андон Дулов 30-год. (б.)

Хрисана 25-год. (м.)

Мигдалина 5-год. (д.)

Методий 3-год. (с.)

Атанаса Запрева 65-год. (баба)

 

229. Мигда Чакърова 35-год. (м.)

Захария 16-год. (с.), работник

Георги 10-год. (с.)

 

 

13. Град Трън

 

230. Благой Поп Гергиев Плянгов 32-год., офицер

Йосифка (м.), 22 г.

Георги 3 г. (с.)

Стефан 1 г. (с.)

 

 

14. Град Хасково

 

231. Димитър Георгиев Апостолов 40-год. (б.), работник

Катерина 35-год. (м.)

Петър 12-год. (с.)

Мария 10-год. (д.)

Стоянка 5-год. (д.)

Апостол 3-год. (с.)

 

117

 

 

232. Димитър Джиков 40-год. (б.), майстор

Керана 10-год. (д.)

 

233. Лазар Джиков 60-год. (б.), делвар

Ангел 35-год. (с.), делвар

Благой 20-год. (с.),   „

Катерина 30-год. (сн.), жена на Ангела

 

234. Димитър Стоянов Славков 25-год., работник

 

235. Ангел Чеков 50-год. (б.), работник

Мария 45-год. (м.)

Илия 15-год. (с.)

Керана 10-год. (д.)

 

236. Димитър Шапков 35-год. (б.), майстор

Магдалина 30-год. (м.)

Георги 7-год. (с.)

Иван 5-год. (с.)

 

 

15. Америка

 

237. Димитър Ангелов Поп Ангелов 42-год. (съпр.), работник

Кипарица 38-год. (съпр)

 

238. Петър Поп Ангелов 34-год. (съпр.), работник

Митра 30-год. (съпр.)

 

239. Ангел Канелов 35-год. (б.), обущар

Керана 30-год. (м.)

Гиргяна 4-год. (д.)

 

118

 

 

240. Вангел Ванев Ликсандриев 30-год. (съпр.), работник

Тодора 25-год. (съпр.)

 

241. Вангел Ликсандриев 38-год. (съпр.), обущар

Велика 32-год. (съпр.)

 

242. Божик 38-год. и Александър 30-год. Маркови (бр.), работници

 

243. Георги Лазаров Машов 40-год. (б.), работник

Магда 35-год. (м.)

Хресана 5-год. (д.)

 

244. Димитър Пантелиев 26-год. (съпр.), работник

Екатерина 24-год. (съпр.)

 

245. Панайот 26-год. и Георги 18-год. Тодорови Тънови (бр.), работници

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]