ГЕОГРАФСКИ СЛОВНИК

Банско – град в Разложко
Берово – село в Малешевско, Югославия
Бистрица – село в Благоевградско
Блаци (Блаца) – село в Костурско, Гърция
Бобошево – село в Кюстендилско
Босилово – село в Струмишко, Югославия

Бруса – град в Турция
Булгаркьой – село в Кешанско, Турция

Ваташа – село в Тиквешко, Югославия
Виница – село в Кочанско,Югославия
Вишани – село в Костурско, Гърция
Влашка Клисура – село в Кайлярско, Гърция
Владово – село във Воденско, Гърция
Воден – град в Гърция
Върбеш – село в Леринско, Гърция

Дабиля – село в Струмишко, Югославия
Джумая, Горна Джумая – дн. Благоевград
Делвино – село в Благоевградско
Димотика (Дидимотикон) – град в Гърция
Добрец – село в Кайлярско, Гърция
Доганасар (Доган Хисар) – село в Дедеагачко, Турция
Дойран – град в Югославия
Дупница – дн. град Станке Димитров
Гелибол (Гелиболу) – град в Турция, пристанище на Дарданелите
Гумендже – градец в Ениджевардарско, Гърция

Едрене (Одрин) – град в Турция
Екшису – село в Леринсно, Гърция
Елягюню – село в Малгарско, Турция
Емборе – село в Кайлярско, Гърция

Загоричане – село в Костурско, Гърция

Измир – град в Турция

Кавадарци – град в Югославия
Кавала – град в Гърция, пристанище на Егейско море
Касабе – град в Турция
Кешан – град в Турция
Кратово – град в Югославия
Куманово – град в Югославия

Малешево – планинска обалст в днешна Югозападна България и Източна Македония в Югославия
Маница (Маниса) – град в Турция
Мустафа паша – дн. Свиленград

Неготино – град в Югославия
Ново село – село в Щипско, Югославия

Падеж (Падеш) – село в Благоевградско
Паланка (Крива Паланна) – град в Югославия
Поромино (Пороминово) – село в Кюстендилско
Пехчево – градец в Малешевско, Югославия
Попчево – село в Струмишко, Югославия
Принкипо – остров в Мраморно море

Робово – село в Струмишко, Югославия
Расово – село в Благоевградско

Селфидже – град в Северна Тесалия, Гърция
Станимака – дн. Асеновград
Стоб – село в Кюстендилски окръг
Струмица – град в Югославия
Сурвичево (Суровичево) – село в Леринско, Гърция
Съчево (Сърчево) – село в Струмишко, Югославия

Текирдаг – град в Турция, пристанище на Мраморно море
Тиквеш – котловина по средното течение на р. Вардар, дн. в Югославия

Чанак-кале – град в Турция, пристанище на Дарданелите

/Х/айдин – град в Турция
/Х/айсулух – град в Турция

Янина – град в Епир, Гърция

КАЛИНА СТОИЛОВА

[Previous]
[Back to Index]