Психология на комунизма

 

Асен Игнатов

 

Преводач Елена Никлева  (Assen Ignatow. Psychologie des Kommunismus. München, 1985)

Издателство „Аргес" София, 1991 г.

 

Съдържание

Като .pdf файл  (21.4 Мб)

    Предговор към българското издание

    Предговор

 

I. Рационалност или ирационалност на комунистическото поведение

     1. Произволът на решенията: принципът на тотализатора

     2. Страхът от отговорност — взаимното следене

     3. „Носител на лоши известия" или абсурдната ситуация на експерта в комунистическата система

     4. Паралелизмът на партия и държава

     5. Празните обороти на апарата

     6. Приоритетът на догмата пред живота — основен признак и източник на комунистическата ирационалност

 

II. Амбивалентности на комунистическото съзнание

     1. Любов-омразата към буржоазията — комплексът за малоценност на комунистите

     2. Екзалтация и прозаичност

     3. Догматизъм и прагматизъм

     4. Вяра и сциентизъм

     5. Демоничност и посредственост

 

III. Магичното мислене

     1. Магията на словото

     2. Магични представи за личности и класи

     3. Магията на кръвта

 

IV. Кризата на комунистическото съзнание. Къснокомунистическият манталитет

     1. Разклатената самоувереност

     2. Апаратчикът-технократ — един нов хибрид

     3. Циници вместо фанатици

     4. Dolce vita на пуританите

     5. Фашистоидни черти на къснокомунистическия манталитет

 

V. Заключителни бележки. Опит за една психологически мотивирана прогноза

     1. Комунистическата разновидност на варварството

     2. Причини за жизнеспособността на комунизма

     3. Комунизмът на бъдещето и бъдещето на комунизма

 

Интервю с автора

 

Библиография

 

[Back to Main Page]