От другата страна на медала
(Геноцидът над македонските българи в Титова Югославия)

Д-р Аспарух поп Исаков
(отпечатано във в. "Македонска трибуна", САЩ, 1979 г.)

Предговор
1. Няколко думи за себе си
2. Общи впечатления от така наречената изкуствена държава Югославия
3. Масови убийства в Прилеп
4. УДБА - зловещата тайна полиция
5-6. Иван Михайлов - олицетворение на независима Македония; Наблюденията ми сред народа
7-8. Какво видях и изпитах в Загреб?; Македонската студентска организация
9-10. Властта гледа подозрително; Аз съм под арест
11. Тежките мъки в затвора
12. Най-сетне получавам обвинителния акт
13. Съдебният процес и защитата
14-15. Установен като лекар в Пехчево; Наново в лапите на УДБА
16. Садистът Тошо Давидовски
17. Най-после на свобода


[Back to Main Page]