Антони Гиза
БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ И МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС

I. МАКЕДОНСКИТЕ ЗЕМИ В КРАЯ НА ХIХ ВЕК
 

10. ДЕМОГРАФСКИТЕ СЪОТНОШЕНИЯ

 Общата численост на населението на Македония в началото на ХХ век надхвърля 3 млн 250 хил. души. Този факт е общоприет и сравнително безспорен, затова пък по отношение народностната структура на населението различните източници дават най-противоречиви данни. Така например, едно сръбско демографско изследване от това време претендира за 2 048 300 сърби, само 57 600 българи, 201 100 гърци, 165 600 албанци, 231 400 турци, 74 400 власи и 102 200 “други”. Българската оценка на тогавашната демографска ситуация в Македония е в пълно противоречие със сръбската ­ ако сърбите намират в Македония над два милиона “свои”, то българите ги оценяват на едва 700 души. Докато сърбите наброяват по-малко от 60 хил. българи, то според статистиката на София българите в Македония съставляват преобладаващо мнозинство от 1 184 000 души. По-нататък според българското изследване в Македония живеят 489 600 души от турска националност, 222 200 гърци, 124 200 албанци, 77 200 куцовласи и 147 200 “други”.

 Гръцката оценка на демографските съотношения в страната е подчинена на същите цели, както и първите две ­ да мотивира възможно най-добре гръцките претенции към македонската територия. В Атина оценяват, че на тази спорна територия живеят 656 300 гърци, 454 700 сърби, 576 600 турци (изглежда броени заедно с албанците, защото отделна бройка за албанското население не е посочена), 41 200 куцовласи и 91 700 “други”. Българи в Македония гръцките демографи въобще не забелязват, но затова пък констатират наличието на “македонски славяни”, които съставляват “останалите”.

 Анализът на официалните турски данни относно верската принадлежност на населението на Македония (само такава статистика се води от турска страна), насочва към още по-различни изводи. Според тези данни признаващите цариградския патриарх ­ т.е. гърци, арумъни и сърби,  са 807 900 души, а признаващите Екзархията ­ т.е. българи ­ 608 100 души. Останалите 1 717 900 души са определени като “мюсюлмани”, в т. ч. турци, албанци и ислямизирани славяни. Последователите на юдейската религия ­ т.е. евреи ­ са преброени на 62 900 души, населяващи главно Солунския вилает. Турците отбелязват наличие на католици ­ около 4 000 души, главно в Косовски и Солунски вилает. Тези данни очевидно не включват последователите на униатската църква, които още през 1876 г. са над 20 000 души. Липсва и броят на протестантите, макар да е известно, че такива в Македония има. С материалната помощ на протестантите от Великобритания и САЩ в Източна Македония са открити няколко протестантски училища. Протестантските мисии в областта издават и вестник на български език, наречен “Зорница”.

 Пропагандната война в края на ХIХ и началото на ХХ век става причина в Македония да се появят българофили, гъркомани, сърбомани, екзархисти, патриаршисти, католици, униати, протестанти и пр., и пр., което поражда народностни и религиозни противоречия. Това безусловно се харесва на Портата. Тя не противодейства на възникналата ситуация с надежда, че задълбочаващите се конфликти между различните национални и религиозни общности ще се окажат фактор, увековечаващ турското владичество в Македония.
 Като тест за достоверност на отделните статистики може да послужи изследването за посоките на движение на емигрантите от Македония в онези години. Така например в началото на ХХ век от 70 хил. жители на София повече от 20 хил. произхождат от Македония, а в цяла България броят на македонските емигранти надхвърля 200 хил. В никоя друга съседна балканска държава не се констатира наличие на някакви по-значителни групи емигранти от Македония. Бягството на толкова много македонци в България доказва силната им духовна връзка с българската държава и народ. Именно македонските бежанци са основната двигателна сила на българската акция в Македония. Макар че доказват българската принадлежност на местното население, поредните вълни от принудителна емиграция към България донякъде отслабват българската позиция в Македония.

[Previous] [Next]
[Back to Index]