Кюстендил - военната столица на България през Първата световна война. Кюстендилци и Кюстендилският край във въоръжения конфликт (1915-1918)

Ангел Джонев

 

 

 

Ангел Симеонов Джонев е роден през 1971 г. в гр. Кюстендил. Завършва Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност „История и география“. След дипломирането си работи в Регионален исторически музей -Кюстендил, като заема длъжностите екскурзовод, уредник, научен сътрудник и заместник-директор. През 2006-2007 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ подготвя дисертация на тема „Македония в железопътната политика на България (1878-1918 г.)“ и след успешна защита му е присъдена степен „Доктор по история”. Избран е за главен асистент. Автор е на редица монографии, студии, статии, албуми, постоянни и временни изложби на темп, свързани със следосвобожденското развитие на България и Кюстендилския край. 

 

[Back to Index]