Кюстендил - военната столица на България през Първата световна война. Кюстендилци и Кюстендилският край във въоръжения конфликт (1915-1918)

Ангел Джонев

 

Кюстендил - военната столица на България през Първата световна война. Кюстендилци и Кюстендилският край във въоръжения конфликт (1915-1918)

 

Ангел Джонев

 

Регионален исторически музей - Кюстендил, 2017

 

Книгата се издава със съдействието на Националния комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея

 

 

На съпругата ми Ивелина

 

 

© Ангел Симеонов Джонев, 2017

© Регионален исторически музей - Кюстендил, 2017

 

ISBN 978-954-8191-24-1

 

Ангел Джонев

 

КЮСТЕНДИЛ - ВОЕННАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. КЮСТЕНДИЛЦИ И КЮСТЕНДИЛСКИЯТ КРАЙ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИЯ КОНФЛИКТ (1915 - 1918)

 

Рецензент: проф. д-р Веселин Янчев

 

Научен редактор: Николай Поппетров

Технически редактор: Ивелина Джонева

Превод на английски език: Александра Джонева

Превод от сръбски език: Иван Николов

Оформление: Силвия Георгиева

Дизайн на корицата: Нейко Генчев

 

Формат: 70 х 100 / 16 Печатни коли: 27,5

Предпечат и печат: ФАБЕР В. Търново, п.к. 241

(062) 600 650; www.faber-bg.com

 

978-954-8191-241

 

 


 

 

Ангел Джонев

 

КЮСТЕНДИЛ - ВОЕННАТА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Кюстендилци и Кюстендилският край във въоръжения конфликт (1915 - 1918)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД 7

Въведение. ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ 13

 

Първа глава. РАЗВЯВАНЕ НА ЗНАМЕНАТА 33

Тежестта на избора 33

Изпълнението на заповедите 49

През Поморавието, Косово поле и Вардарска Македония 70

 

Втора глава. ВОЙНА НА ДВА ФРОНТА 91

Привидното спокойствие 91

Отново напред 115

В Беломорието и в Добруджа 137

 

Трета глава. ЗАЩИТА НА ПОЗИЦИИТЕ 185

Под вражи и съюзнически огън 185

В града и на Хисарлъка 223

На Струма и на Серет 256

 

Четвърта глава. ПО ПЪТЯ НА ПОГРОМА 285

Височайши визити 285

Отприщване на недоволството 334

Край Струма, 1050 и на Добро поле 373

 

Послеслов. НАКАЗАНИЕ И СТРАДАНИЕ 395

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 409

БИБЛИОГРАФИЯ 418

 

Kyustendil -The Military Capital of Bulgaria During the First World War. The Fate of the Region of Kyustendil and its Citizens During the Armed Conflict of 1915 - 1918 (Summary) 430

 

[Back to Index]