Кюстендил - военната столица на България през Първата световна война. Кюстендилци и Кюстендилският край във въоръжения конфликт (1915-1918)

Ангел Джонев

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

 

1. АРХИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

Централен държавен архив

 

Фонд 3к - Монархически институт в България

Фонд 173к - Народно събрание

Фонд 176К - Министерство на външните работи и изповеданията

Фонд 370к - Министерство на вътрешните работи и народното здраве - Дирекция на полицията

 

Фонд 1303К - Никола Стойчев Мушанов

Фонд 1905к - Янко Драганов Драганов

Фонд 1984к - Павел Христов

 

Български исторически архив при Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Фонд 263 - Д-р Васил Христов Радославов Фонд 267 - Майор Лука Малеев Малеев

Фонд 311 - Ген. Никола Тодоров Жеков

Фонд 675 - Ген. Михаил Стефанов Сапунаров

Фонд 713 - Ген.-лейт. Иван Колев Стоянов

 

Научен архив на Българска академия на науките

 

Сб. 4 - Ръкописи на трудове.

 

Военноисторическа библиотека при Военна академия „Г. С. Раковски“

 

III 583 - Владимир Коцев. Преглед на събитията и дейците през войните 1912 - 1913 и 1915 - 1918. Очерк за главното командване. Глави III, IV, V, VI, VII. Ръкопис.

 

Държавен военноисторически архив

 

Фонд 08 - Ген. Никола Тодоров Жеков

Фонд 036 - Стефан Нойков Нойков

Фонд 1 - Кабинет на Министъра

Фонд 40 - Щаб на Действащата армия

Фонд 42г - Дирекция за социални грижи и обществена предвидливост

 

418

 

 

Фонд 42м - Военноисторическо отделение

Фонд 75 - 13-и пехотен Рилски полк

Фонд 93 - 84-и пехотен полк

Фонд 317 - 2-а армия

Фонд 360 - 53-и пехотен Осоговски полк

Фонд 1521 - Народно военно училище „Васил Левски“

Справочна библиотека - инв. № 3343, 3344, 3356.

 

Държавен архив — Кюстендил

 

Фонд 25к - Градско общинско управление - Кюстендил

Фонд 42к - Читалище „Братство“ - Кюстендил

Фонд 51к - Второ основно училище „Св. Иван Рилски“ - Кюстендил

Фонд 95к - Мъжка гимназия „Неофит Рилски“ - Кюстендил

Фонд 13бк - Храм „Св. Мина“ - Кюстендил

Фонд 146к - Комитет за стопански грижи и обществена предвидливост - Кюстендил

Фонд 156к - Народно основно училище - с. Гюешево, Кюстендилско

Фонд 245к - Групов фонд „Основни училища в Кюстендилско“

Фонд 262к - Благотворителни организации в Кюстендилско

Фонд 269к - Семеен фонд Караманови (1883 - 2000)

Фонд 280к - Регистри за гражданско състояние в околии Босилеград и Крива паланка

Фонд 500 - Девическа гимназия „Димитър Каляшки“ - Кюстендил

Фонд 504 - Политехническа гимназия „Неофит Рилски“ - Кюстендил

Фонд 959 - Веса Владимирова Паспалеева Фонд - Частични постъпления

 

Регионален исторически музей — Кюстендил

 

Нова история, основен фонд, инв. № 146, 1422, 1423, 1424, 1425,1670, 1671, 1672, 1673, 1675, 1679, 1689, 1702, 1766, 1767, 1929, 1930, 1931, 1936, 2136, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2145, 2146, 2153, 2155, 2809, 2810, 2814, 2817, 2819, 2823, 2824, 2825, 2910, 2911, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3405, 3475, 3511, 3577, 3933, 3934, 3937, 3938, 3939, 3940, 3939, 3940, 3942, 3943, 3944, 3945, 4154, 4814, 4815, 4818, 4854, 5515, 5726, 5727, 5798, 6675, 6676, 6677, 6678, 6680, 6681, 6691, 6692, 6697, 6715, 6837, 6838, 6872, 6897, 6898, 6924, 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6698, 6699, 6700, 6701, 6702, 6703, 6704, 6705, 6839, 7051, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060, 7061, 7062, 7065, 7066, 7068, 7069, 7456, 7502, 7503, 7504, 7566, 7884, 7901, 8018, 8019, 8148, 8149, 8150, 8151, 8152, 8153, 8409, 8411, 8417.

 

419

 

 

Нова история, научно-спомагателен фонд, инв. № 15, 19, 27, 69, 258, 259, 260, 261, 263, 324, 785, 825б, 857, 1775, 1775, 1776, 2261, 2998, 3351, 3394, 3683, 4270, 4271, 4931, 5507, 5508, 5509, 5513, 6826, 6827, 6849, 6850, 6900, 7134, 7360, 7730, 7872, 8050, 8055, 8216.

 

Научен архив, инв. № 03 - 3/113, 03 - 3/74, 03 - 3/86, 03-3/515.

 

Фонд „Йордан Захариев“, основен фонд, инв. № 2449.

 

 

2. ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ

 

България в Първата световна война. Германски дипломатически документи. Т. 1, (1913 - 1915). Съст. Цв. Тодорова и др. С., 2002.

 

България в Първата световна война. Германски дипломатически документи. Сборник документи в два тома 1913 - 1918 г. Т. 2, 1913 - 1918 г. Съст. Цв. Тодорова и др. С., 2005.

 

Българите от Западните покрайнини (1878 - 1975). Съст. с. Бугарчева, Л. Зидарова и др. С., 2005.

 

Българо-турски военнополитически отношения през Първата световна война (1914 - 1918). Сборник от документи. Съст. М. Куманов и др. С., 2004.

 

Бошнакова, М. Едно допълнение към дневника на Кюстендилския пограничен пункт на ВМОРО. - Известия на Исторически музей - Кюстендил. Т. 11. Кюстендил, 2005.

 

Българска военна история. Подбрани извори и документи. Т. 2. Съст. А. Младенов и др. С., 1984.

 

Българска военна история. Подбрани извори и документи. Т. 3. Съст. Н. Котев и др. С., 1986.

 

Военни паметници в България. Кюстендилска област. Кюстендил, 2013.

 

Георгиев, В., Ст. Трифонов. История на българите 1878 - 1944 в документи. Т. 2, 1912 - 1918. С., 1996.

 

Гоце Делчев. Писма и други материали. Съст. Д. Кьосев. С., 1967.

 

Джонев, А. ВМОРО. Чети и личности в Кюстендилско. Фотоалбум. С., 2002.

 

Джонев, А. Документи по въпроса за Западните покрайнини, съхранявани в Регионален исторически музей - Кюстендил. Известия на държавните архиви. Т. 97. 2009.

 

Документален сборник „Българите и Голямата война“. Съст. А. Стрезова и др. С., 2016.

 

Из тайния архив на българския цар Фердинанд I. Съст. Д. Минчев, Ц. Билярски. С., 2001.

 

Македония и Одринско 1893 - 1903. Мемоар на Вътрешната организация. б.м., 1904.

 

Ньойски договор. С обяснителни бележки от д-р Б. Кесяков и Дим. Николов. С., 1994.

 

420

 

 

Обвинителен акт против бившите министри от кабинета на д-р Васил Радославов през 1913 - 1918 г. С., 1921.

 

От Сан Стефано до Париж (1878 - 1947 г.). Най-важните договори за България. Съст. Ц. Билярски. С., 2009.

 

Официалната и тайната българо-турска дипломация (1903 - 1925 г.). Съст. Ц. Билярски, В. Китанов. С., 2009.

 

Пърличев, К. Кюстендилският конгрес на ВМРО 1908 г. С., 2001.

 

Протоколи от съдебните заседания по углавно дело № 1 от 1921 година против бившите министри от кабинета на д-р В. Радославов през 1913 - 1918 г. С., 1921.

 

Речта на войводата Панче Михайлов в Кюстендил. Защо дойдохме? С., 1924.

 

Стенографски дневници на XVII Обикновено народно събрание. С., 1930.

 

Четите на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Дневник и снимки на четите на ВМОРО преминали през Кюстендилския пограничен пункт 1903 - 1908 г. Съст. Ц. Билярски и др. С., 2003.

 

1918 Войнишкото въстание. Съст. Д. Тишев и др. С., 1968.

 

 

3. ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

 

Алманах Царство България (1917), Българан (1921), Веселият шофьор (1917), Военни известия (1916 - 1918), Вяра и сила (1917 - 1918), Жената днес (1957), Илюстрация “Илинден“ (1928), Мир (1917), Пауталия 2001 (2001), Отечество (1917), Струма (1929), Труд (2001), 53 пехотен резервен полк (1925, 1926, 1927).

 

 

4. ДНЕВНИЦИ И СПОМЕНИ

 

Владимир Вазов. Животописни бележки. Съст. Л. Петров. С., 1992.

 

Въжаров, Н. Житейският път на един народен учител. (Спомени и документи). С., 1977.

 

Григор Чешмеджиев. Политически спомени. Съст. Б. Григоров и др. С., 1988.

 

Гълъбов, К. Спомени весели и невесели за български писатели. С., 1959.

 

Давидов, Н. Кюстендилският дневник на Стоян Загорчинов. - Литературна мисъл, 1972, № 6.

 

Дневник Косте Миладиновића Пећанца од 1916. до 1918. године. Приредила др Божица Младеновић. Београд, 1998.

 

Дневници и спомени за Илинденско-Преображенското въстание. Съст. З. Нонева и др. С., 1984.

 

Д-р Васил Радославов. Дневни бележки 1914 - 1916. Съст. И. Илчев. С., 1993.

 

Калайджиев, И. От Кюстендил до „1050“. Кюстендил, 1918.

 

Каранфилов, с. Младостта на спомените. Пловдив, 1988, 68 - 71.

 

421

 

 

Кирил Христов. Време и съвременници. Част 1, 2. Съст. И. Бурилкова, Ц. Билярски. С., 1999.

 

Константин Муравиев. Договорът за мир в Ньой. С., 1992.

 

Константинов, Г. Моето поколение в литературата. Книга втора, С., 1970.

 

Лука Малеев. Шестте ми срещи с кайзер Вилхелм II. Съст. В. Александров, В. Стойнева. С., 1993.

 

Малеев, Л. Принос към истината за катастрофата на България през септември 1918 г. Документи, факти и спомени из дневника на адютанта на Главнокомандващия Действащата армия. С предговор на генерал-лейтенант Н. Жеков. С., 1921.

 

Михайлов, Ив. Спомени. т. 1 - 2, С., 1997.

 

Пешев, П. Историческите събития и деятели от навечерието на Освобождението ни до днес. (Чуто, видяно и преживяно). С., 1929.

 

Савов, С., К. Жостов. Интимните причини за погромите на България. Съст. Т. Андонов, Ц. Билярски. С., 2000.

 

Тодор Александров. Дневник и кореспонденция от Първата световна война 1915 - 1918 г. Съст. Ц. Билярски, Т. Петров. Ст. Загора, б. д.

 

Тумпаров, Н. Ликувай Вардар. С., 1917.

 

 

5. ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Азманов, Д. Генерал от пехотата Никола Жеков. - ВИС, 1995, № 5.

 

Александров, В. Брест-Литовският мирен договор 1918 г. С., 2009.

 

Арсов, А. Междусъюзническата война 1913 г. в Кюстендилско и Босилеградско. Стара Загора, 2005.

 

Божков, Хр. Пълен генерал Никола Жеков и неговото семейство. С., 1998.

 

България в Първата световна война. Том първи, септември 1915август 1916 г. б.м. б.д.

 

Българската армия в Световната война 1915 - 1918 г. Т. 3. Войната срещу Сърбия през 1915 г. Настъплението на II армия в Македония. С., 1938.

 

Българската армия в Световната война 1915 - 1918 г. Т. 8. Войната срещу Ромъния през 1916 г. С., 1939.

 

Българската армия в Световната война 1915 - 1918 г. Т. 9. Настъплението на III армия в Добруджа. С., 1943.

 

Българската армия в Първата световна война (1915 - 1918). Кратък енциклопедичен справочник. С., 1995.

 

Българската армия в Първата световна война 1915 - 1918 г. С., 2015.

 

Вандова, В. Основни резултати от проучванията на обекти от неолита и халколита в Кюстендил и Кюстендилската котловина през последните 10 години. - Известия на Исторически музей - Кюстендил. Т. 13. Кюстендил, 2007.

 

422

 

 

Вандова, В. Нови проучвания на неолитни обекти в долината на Струма. - В: Професор д-р Борис Борисов - ученици и приятели. В. Търново, 2016.

 

Василев, В. Правителството на БЗНС, ВМРО и българо-югославските отношения. С., 1991.

 

Вълков, М. Българското военноадминистративно управление в Поморавието, Косово и Вардарска Македония (1915 - 1918). Дисертация. С., 2015.

 

Гарена, П. Военното духовенство в България. Т. 1. С., 2008.

 

Генадиева, В., Ст. Чохаджиев. Археологически паметници от Кюстендилско. Ч. I. Археологически паметници от Кюстендилското Краище. Търново, 2002.

 

Генадиева, В., Ст. Чохаджиев. Археологически паметници от Кюстендилско. Ч. II. Археологически паметници от Каменица. В.Търново, 2003.

 

Георгиев, В. Масонството в България. С., 1986.

 

Георгиев, Г. Македоно-одринското движение в Кюстендилски окръг (1895 - 1903). С., 2008.

 

Георгиев, Ст. Кметовете на Кюстендил (1878 - 2003 г.). Кюстендил, 2003.

 

Гоцев, Д. Националноосвободителната борба в Македония 1912 - 1915. С., 1981.

 

Дебочички, В. Участие в Кресненско-Разложкото въстание (1878 - 1879 г.). - В: Кюстендилският край в националноосвободителните борби в Македония 1878 - 1912 г. Кюстендил, 1999.

 

Джонев, А. Кюстендил - основен пункт за прехвърляне на партизански отряди в Македония през Балканската война 1912 - 1913 г. - В: Кюстендилци във войните за национално обединение 1912 - 1913 г. Кюстендил, 1997.

 

Джонев, А. Създаване и първоначална дейност на пограничния пункт на ВМОРО 1895 - 1897 г. - В: Кюстендилският край в националноосвободителните борби в Македония 1878 - 1912 г. Кюстендил, 1999.

 

Джонев, А. Македонските бежански организации в Кюстендилско 1919 - 1934 г. - В: Ньойският договор и съдбата на Югозападните български земи. Кюстендил, 2001.

 

Джонев, А. Паметниците на Тодор Александров. - Македонски преглед, 2004, № 3.

 

Джонев, А. Македония в железопътната политика на България 1878 - 1918 г. С., 2008.

 

Джонев, А. Революционна организация „Босилеград“. - В: Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт. С., 2008.

 

Джонев, А., И. Сапунджиев. Участието на Кюстендилци в освободителната война 1912 - 1913 г. Кюстендил, 2012 - 2013.

 

Джонев, А. Йордан Захариев и освободителното движение на българите от Западните покрайнини. - Македонски преглед, 2014, № 2.

 

Джонев, А. Кюстендилският край в борбите за национално обединение на българския народ (1878-1913 г.). - Македонски преглед, 2015, № 3.

 

423

 

 

Джонев, А. Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г. Кюстендил, 2016.

 

Джонев, А. Отиваха юнаците, отиваха. Петдесет и трети пехотен резервен полк през Първата световна война. Кюстендил-Добрич, 2016.

 

Димитров, Т. Македоно-одринските дружества в Кюстендилски окръг (1895 - 1903) - В: Сборник материали от национални конференции. Регионален център по култура. Т. 2. Кюстендил, 1986.

 

Димитров, Т. Кюстендилско и Дупнишко - главна база за формиране и прехвърляне на чети в Македония през 1903 г. - В: Кюстендилският край и освободителните борби в Македония, Кюстендил, 1988.

 

Димитров, Т. Босилеградският край в сръбската експанзия към българските земи до 1920 г. Кюстендил, 1996.

 

Димитров, Т. Сръбските грабежи и насилия в Кюстендилското Краище и окрайнината Каменица през Междусъюзническата война 1913 г. - В: Кюстендилци във войните за национално обединение 1912 - 1913 г. Кюстендил, 1997.

 

Димитров, Т. Кюстендилското Краище и Кресненско-Разложкото въстание. - В: Кюстендилският край в националноосвободителните борби в Македония 1878 - 1912 г. Кюстендил, 1999.

 

Димитров, Т. Кюстендилски окръг главна четническа база за Македония (1895 - 1912). Кюстендил, 2004.

 

Димитров, Т. Кюстендилски окръг - териториално-административна уредба (1878 - 1934 г.). - Известия на Исторически музей Кюстендил. Т. 11. Кюстендил, 2005.

 

Димитров, Т. Кюстендилци в Съединението и Сръбско-българската война - 1885 г. Кюстендил, 2005.

 

Димитров, Т. Железният полк - тринадесети пехотен рилски (1886 - 1945 г.). Кюстендил, 2009.

 

Димитров, Б., Й. Василев. Младостта на Багряна. С., 1993.

 

Дойнов, Д. Кресненско-Разложкото въстание 1878 - 1879. С., 1879.

 

Дона Ковачева 1855 - 1926. Кюстендил, 2010.

 

Драев, Ив. Българската осемнадесета година. С., 1970.

 

Дървингов, П. История на Македноодринското опълчение. Т. 1. С., 1919.

 

Дървингов, П. Действията на 11-а пехотна Македонска дивизия от Криволак до Богданци 1915 г. С., 1920.

 

Дюнан, М. Българското лято (юли-октомври 1915 г.). С., 1918.

 

Елдъров, Св. Правилникът на ВМОРО от 1908 г. - ВИС, 1986, № 3.

 

Елдъров, Св. Кюстендилското македоно-одринско дружество 1895 - 1903 г. - В: Кюстендилският край и освободителните борби в Македония, Кюстендил, 1988.

 

Елдъров, Св. Православието на война. Българската православна църква и войните на България 1877 - 1945. С., 2004.

 

424

 

 

Елдъров. Св. Ефрем Каранфилов и неговата теория за военната история като основа на българската народопсихология. - Македонски преглед, 2015, № 4.

 

Елдъров, Св. Четническата акция на Македонския комитет 1895. С., 2015.

 

Елдъров, Св. Българската православна църква и военнополитическата ориентация на България през 1915 година. - В: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 - 1915). С., 2017.

 

Енциклопедия Дарителството. Дарителски фондове и фондации в България 1878 - 1951. Т. 3. С., 2011.

 

Енциклопедичен речник - Кюстендил А-Я. С., 1988.

 

Жеков, Н. Проблемът за Главното командване. С., 1936.

 

Зафиров, Д. Кюстендилският район в българските оперативни планове за войните 1912 - 1918 г. - Известия на Исторически музей - Кюстендил. Т. 11. Кюстендил, 2005.

 

Захариев, Й. Кюстендилско Крайще. С., 1918.

 

Захариев, Й. Каменица. С., 1935.

 

Захариев, Й. Кюстендил. Принос към поселищногеографските проучвания на нашите градове. С., 1938.

 

Захариев, Й. Пиянец. С., 1949.

 

Захариев, Й. Кюстендилската котловина. С., 1963.

 

Иванов, Б. Гоце Делчев и Кюстендилско. - В: Сборник материали от национални конференции. Регионален център по култура. Т. 2. Кюстендил, 1986.

 

Иванов, М. Брутният вътрешен продукт на България 1870 - 1945 г. С., 2012.

 

Иванов, М. Масонските ложи в България. Кюстендил, 2002.

 

Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г. Военна подготовка и провеждане. С., 1992.

 

Илчев, И. България и Антантата през Първата световна война. С., 1990.

 

История на Дупница и Дупнишко. С., 2015.

 

История на Кюстендилската окръжна организация на БКП. С., 1984.

 

Калчев, К. Българо-турски военнополитически отношения (1915 - 1918 г.). В. Търново, 2011.

 

Калчев, К. Главнокомандващият на османската армия Енвер паша - на инспекция в Добруджа и Македония (1916 г.). - В: Българите във войните за национално освобождение и обединение 1876 - 1919. Плевен, 2009.

 

Караганев, Р. България и нейната insufficientia rulmanum или националната кауза за излаз на Бяло море 1919 - 1941. С., 2005.

 

Караиванов, И. Историко-географски картини и впечатления от участието на перничани и рилци в световната война (1915 - 1918 г.). Кюстендил, 1938.

 

425

 

 

Караманов, Вл. Изложение за състоянието на Кюстендилско окръжие през 1913 - 1914 г. Кюстендил, 1914.

 

Караманов, Вл. Първият ден на мобилизацията през 1915 г. в Кюстендилския окръг. - ВИС, 1928, № 1 - 2.

 

Кацарова, В. Пауталия и нейната територия I-VI в. В. Търново, 2005.

 

Керелски, Г. Приноси в борба на българите от Македония след 1903 г. - В: Кюстендилският край в националноосвободителните борби в Македония 1878 - 1912 г. Кюстендил, 1999.

 

Конева Р. Голямата среща на българския народ. Културата и предизвикателствата на войните 1912 - 1918. С., 1995.

 

Кърджилов, П. Време за война, време за кино. - ВИС, 2015, № 2.

 

Кюстендил и Кюстендилско. С., 1973.

 

Лалков, М. Балканската политика на Австро-Унгария (1914 - 1917 г.). Австро-унгарската дипломация в борба за съюзници през Първата световна война. С., 1983.

 

Лекарски, И. Кюстендил и неговата околност. Кюстендил, 1915.

 

Лондр, А. Комитаджий. - Факел, 1996, № 3.

 

Маринов, Д. Истината по катастрофата при Добро поле. С., б.г.

 

Марков, Г. България в Балканския съюз срещу Османската империя 1912 - 1913. С., 1989.

 

Марков, Г. Българското крушение 1913. С., 1991.

 

Марков, Г. Парола „Сабя“. Заговорите и превратите на Военния съюз 1919 - 1936. С., 1992.

 

Марков, Г. Голямата война и българския ключ за европейския погреб 1914 - 1916. С., 1995.

 

Марков, Г. Нашумелите международни афери на Третото българско царство. С., 1998.

 

Марков, Г. Голямата война и Българската стража между Средна Европа и Ориента 1916 - 1919 г. С., 2006.

 

Матанов, Хр. Възникване и облик на Кюстендилски санджак през XVXVII век. С., 2000.

 

Места на памет. Под ръководството на Пиер Нора. Т. 1. От Републиката до нацията. С., 2004.

 

Милушева, В. Бежанците от Македония през първите години след Освобождението. - В: Кюстендилският край в националноосвободителните борби в Македония 1878 - 1912 г. Кюстендил, 1999.

 

Министерство на народната отбрана, Генерален щаб. Централен военен архив град Велико Търново. Пътеводител на архивните фондове 1877 - 1945. Т. 2. С., 1977.

 

Минков, Ст. Съглашенските войски в Югозападна България (края на 1918 - 1919 година). - Известия на Исторически музей - Кюстендил. Т. 11. Кюстендил, 2005.

 

426

 

 

Митев, Д. Участието на доброволческите чети от Кюстендилски окръг в Сръбско-българската война - 1885 г. - Годишник на регионален център по култура. Т. 1. Кюстендил, 1985.

 

Митев, Д. Бяло море - изгубената мечта. България, Великобритания и тракийският въпрос 1918 - 1923 г. С., 2014.

 

Митровић, А. Устаничке борбе у Србији 1916 - 1918. Београд, 1987.

 

Михайлова, М. Писателите и войната. С., 2000.

 

Младенов, Ал. Долна Любата. Кратка история. Родословия, бит, обичаи и традиции. Ниш, 2011.

 

Националноосвободителните борби на българите от Македония и Одринска Тракия през Балканските войни (1912 - 1913). С., 1994.

 

Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878 - 1944. Т. 1. Борби за запазване единството на българската нация. С., 1994.

 

Националноосвободителното движение на македонските и тракийските българи 1878 - 1944. Т. 3. Освободителното движение след Илинденско-Преображенското въстание 1903 - 1919. С., 1997.

 

Николов, К. Клетвопрестъпниците. Владайските събития през септември 1918 г. С., 2002.

 

Николов, К. Съсредоточаване на Втора армия и установяване на Главната квартира в Кюстендил и региона в навечерието и началото на Първата световна война - 1915 г. - ВИС, 2008, № 4.

 

Николов, К. Създаване и начален организационен живот на окръжен дом - сиропиталище за деца на загиналите във войните 1912 - 1918 г. в Кюстендил. - Известия на Исторически музей - Кюстендил. Т. 17. Кюстендил, 2011.

 

Нойков, Ст. Защо не победихме 1915 - 1918. С., 1922.

 

Нойков, Ст. Пробивът на Добро поле през 1918 г. - Известия на военноисторическото научно дружество. Т. 6. 1968.

 

Огнянов, Л. Войнишкото въстание 1918. С., 1978.

 

Огнянова, с. Владимир Василев в преписка с баща и син Шишманови. - Във: Владимир Василев - критикът, редакторът, есеистът. Б.м. 2005.

 

Палешутски, К. Македонското освободително движение след Първата световна война 1918 - 1924. С., 1993.

 

Пасков, И. Митрополит Натанаил Охридски и Пловдивски. Жизнеописание. С., 2016.

 

Пашев, Ив. Помощта на Кюстендилския край за бежанците от Македония през 1902 - 1903 г. - В: Кюстендилският край и освободителните борби в Македония, Кюстендил, 1988.

 

Петров, И. Войната в Македония (1915 - 1918). С., 2008.

 

Петров, Л. Генерал-фелдмаршал Макензен и неговите писма и записки. - Известия на института за военна история и военноисторическото научно дружество. Т. 58. 1995.

 

Петров, М. Западните българи. С., 2017.

 

427

 

 

Петров, Т. Осоговско-рилският пограничен участък и Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - В: Кюстендилският край и освободителните борби в Македония, Кюстендил, 1988.

 

Петров, Т. Демонстративните действия на съглашенските войски по долината на Струма в края на 1916 г. - ВИС, 2006, № 1 - 2.

 

Петров, Т. Кюстендилският конгрес на ВМОРО от 1908 г. и Четническият институт. - В: Конгреси и програмни документи след 1878 г. за историята и културата на българските земи под чужда власт. С., 2008.

 

Петров, Т. Полковник Борис Дрангов живот и дела. С., 2017.

 

Попов, Ж. Кюстендилски окръг - икономика, партии, борби 1878 - 1918 г. Кюстендил, 1992.

 

Прокопов, И. Кюстендил в навечерието на Сръбско-българската война. - Годишник на регионален център по култура. Т. 1. Кюстендил, 1985.

 

Пърличев, К. Сръбският режим и революционната борба в Македония (1912 - 1915 г.). С., 1917.

 

Радкова, Р. Възрожденска Дупница (XVIII-XIX в.). С., 2015.

 

Радунович, Ст., Я. Селханович. Черна гора в Първата световна война. - В: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 - 1915). С., 2017.

 

Развигоров, М. Развигорови - обречените на свободата. С., 2015.

 

Руменин, Р. Офицерският корпус в България 1878 - 1944. Т. 3, Т. 4, С., 1996.

 

Русев, И. Принос към историята на II армия във войната 1915 - 1918 г. м.м. октомврий и ноемврий 1915 г. С., 1928.

 

Русев, Н. По следите на една безсмъртна песен. т. 1, Париж, 1988.

 

Симеонова, Р. Кюстендилското македонско дружество и четата на Адам Калмиков. - Известия на Исторически музей - Кюстендил. Т. 11. Кюстендил, 2005.

 

Славов, С. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903 - 1912) С., 2016.

 

Славов, С. В навечерието на избора: Българската дипломация и „Голямата война“ през 1915 г. - В: Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 - 1915). С., 2017.

 

Станчев, С. Българското военно изкуство във войната срещу Румъния. - В: Първата световна война и България през 1916 г. С., 2016.

 

Стойнева, В. Тайните младежки македоно-одрински кръжоци (1896 - 1900 г.). - В: Кюстендилският край в националноосвободителните борби в Македония 1878 - 1912 г. Кюстендил, 1999.

 

Терекиев, Д. Историята на Рилци. 13 пехотен рилски полк във войните за обединение на българския народ 1912 - 1913 и 1915 - 1918 г. Кюстендил, 1931.

 

Трайков, Л. Учениците от Кюстендилското педагогическо училище и революционното движение в Македония. - В: Сборник материали от национални конференции. Регионален център по култура. Т. 2. Кюстендил, 1986.

 

428

 

 

Христо Смирненски. Съчинения. Т. 1. С., 1988.

 

Христов, А. Исторически преглед на Общоевропейската война и участието на България в нея. С., 1925.

 

Христов, Хр. България, Балканите и мирът 1919. С., 1984.

 

Цветански, Ст. Кюстендилският край и Кресненско-Разложкото въстание 1878 - 1879 г. - В: Сборник материали от национални конференции. Регионален център по култура. Т. 2. Кюстендил, 1986.

 

Цураков, А. Енциклопедия правителствата на България. Хронология на политическия живот 1879 - 2001. С., 2001.

 

Шипчанов, Ив. Щабът на Действащата българска армия и информационната дейност през Първата световна война. - ВИС, 1996, № 3.

 

Янев, Я. Бойният път на Втори Струмски полк. - Годишник на регионален център по култура. Т. 1. Кюстендил, 1985.

 

Янчев, В. Армия, обществен ред и вътрешна сигурност между войните и след тях (1913 - 1915 и 1918 - 1923). С., 2014.

 

Янчева, Й. Благотворителността за сираците в Кюстендил в периода 1918 - 1945 г. - Известия на исторически музей - Кюстендил. Т. 17. Кюстендил, 2011.

 

Янчева, Й., В. Стойнева. Фронтоваци от Кюстендил за Първата световна война. - В: Първата световна война на Балканите. С., 2006.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]