Македония в железопътната политика на България (1878–1918 г.)
 

Ангел Джонев


Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”
Кюстендил 2008

 

(Книгата е любезно предоставена от автора, Ангел Джонев)

 

Съдържание

Албум Галерия от сканове В .pdf формат (4.9 Мб)  


    Увод

I. Определяне на железопътните приоритети към Македония (1878–1903 г.)
   
1. Османското наследство в железопътната политика и задълженията, произтичащи от Берлинския договор (1878–1888 г.)
   
2. Управлението на Ст. Стамболов и идеите за железопътното свързване в Македония
   
3. Политиката на К. Стоилов – строителство и дипломация
   
4. Спиране на железопътните усилия на прага на ХХ век (1899–1903 г.)

II. Железопътната връзка с
Македония в регионалните и трансбалканските проекти и интереси (1903–1912 г.)
    1. Възстановяване на железопътната политика през Второто управление на Стамболовистите
    2. Управлението на Ал. Малинов и железопътното съперничество на Балканите
    3. Правителството на Ив. Е. Гешов между старите проекти и новите идеи

III. Българската железопътна политика през войните (1912–1918 г.)
    1. Железопътните планове в Македония (1912–1915 г.)
    2. Предизвикателствата пред България с включването ѝ в Първата световна война (1915–1916 г.)
    3. Железопътно строителство в условията на позиционна война (1917–1918 г.)

   Заключение


Послеслов. Аспекти на българската железопътна политика след Първата световна война

Библиография (Архивни документи – Публикувани документи – Периодични издания – Дневници и спомени – Изследвания)
Списък на съкращенията

Summary. Резюме на английски език

 

[Back to Main Page]