Археологически данни по спора за гроба на Васил Левски в църквата „Св. Петка Самарджийска". Документи и становища
 

акад. Николай Тодоров (съст.)


Издателство на Българската академия на науките

София 1988

 

 

 

Текстов .пдф файл (7.5 Мб), дело на Асен Чилингиров

 

"Представената книга съдържа пълния текст на издадената от БАН книга, заедно с някои от най-важните илюстрации и документи във факсимиле. Съкратени са факсимилетата от Дневника на проф. Бобчев, както и от статията на проф. Стамен Михайлов, поместена в лесно достъпната във всички научни библиотеки книга "Изследвания в памет на Карел Шкорпил", София: БАН Археологически институт и Музей, 1961, с.167-178." (Асен Чилингиров, 25.01.2018)

 

Съдържание

Увод

I. Документална част

1. Дневник на разкопките, воден от Г. Джингов под ръководството на Ст. Михайлов (фотокопие) ............ 9

2. Дневник на разкопките, воден от С. Бобчев .......... 58

3. Скицник на С. Бобчев (т. нар. Тетрадка № 5) — фотокопие ..... 61

4. Снимки на олтарните погребения и на абсидната стена, правени от П. Хлебаров, Ст. Бояджиев, Н. Даскалов и Н. Мушанов ............. 76

5. Графични разработки, изготвени от М. Бенчев..... 95

6. Публикация на Ст. Михайлов „Църквата „Св. Петка Самарджийска" в София", 1961 г. ........... 103

II. Материали от обсъжданията на въпроса за гроба на Васил Левски, 1980-1985 г.

1. Монтажен лист — извлечение. Първа програма на Българската телевизия — предаване, излъчено на 6 юли 1980 г. Из „Легенда за Левски" ......... 119

2. Кръгла маса на в-к „Работническо дело". Стенографски протокол (10 февруари 1981 г.). Къде е гробът на Васил Левски? ....... 121

3. Доклад на комисията, назначена от зам.-председателя на МС и председател на КК Георги Йорданов и председателя на БАН акад. Ангел Балевски със задача да излезе със становище по повдигнатия през последните години въпрос в средствата за масова информация за гроба на Васил Левски, юли 1983 г. ........ 133

4. Разглеждане труда на писателя Николай Хайтов „Последните мигове и гробът на Васил Левски". Стенограма от Археологическия институт при БАН, Средновековна секция. София, 14 септември 1985 г. ........ 139

5. Отговори на Николай Хайтов на изказванията при обсъждането на неговата книга „Последните мигове и гробът на Васил Левски" в Секцията по средновековна археология при Археологическия институт при БАН, 14 септември 1985 г. ..... 166

6. Протокол № 4 на Научния съвет на АИМ, 2 октомври 1985 г. ... 188

7. Доклад на Д. Овчаров относно гроба на Васил Левски, 4 октомври 1985 г. ............. 189

8. Отговори на Н. Хайтов на изказванията в Научния съвет на АИМ, 2 октомври 1985 г. ......... 191

III. Материали от обсъжданията в БАН на данни от разкопките и реставрацията

на църквата „Св. Петка Самарджийска", 1986 г.

1. Предварително събрани материали за обсъждането

— Документацията на разкопките на църквата „Св. Петка Самарджийска", извършени  през 1956 г., изх. № 182/7.11.1986 г. от Археологическия институт с музей ...... 199

Отговор на Н. Хайтов на документ №182/7. II. 1986 г.. 20 февруари 1986 г. ... 202

Становище на работната група, назначена от директора на Археогически институт с музей, по археологическите факти и съображения, изложени в книгата на Н. Хайтжв „Последните мигове и гробът на В. Левски", 7 февруари 1986 г. .... 206

Отговор на Н. Хайтов на становището на Джингов, Станчева, Бояджиев, Станилов и  Овчаров, 12 февруари 1986г. .. 214

Медицинска експертиза от д-р Спас Разбойников по спора относно гроба на Васил Левски и разкопките в църквата „Св. Петка Самарджийска", извършени през май —юни 1956 г., 9 февруари 1986 г. ........ 217

Допълнение към медицинската експертиза на д-р Спас Разбойников от 9 февруари 1986 г. относно погребенията в олтара на църквата „Св. Петка Самарджийска", открити по време на разкопките в същата църква през 1956г., 26 февруари 1986 г. ..... 223

Становища на Н. Хайтов по: Датирането на скелет № 95 като „ранновизантийски“ – пример за археологическа акробатика. ............. 226

Последните разкрития на д-р П. Боев. Отново за антропологическата експертиза върху скелет 95 — на Васил Левски, 6 февруари 1986г ........ 232

Свидетелска декларация на Д. Бучински, 10 февруари 1986 г. ......... 238

Декларация на нар. художник Вера Недкова ...... 239

Изложение на проф. Ст. Михайлов „По спорния и безспорния въпрос за гроба на Васил Левски" .......240

Отговор на Н. Хайтов по изложението на проф. Ст. Михайлов „По спорния и безспорния въпрос за гроба на Васил Левски", 1 септември 1986 г. ........... 270

               2. Обсъждането на въпросите за мястото на гроба на Васил Левски.

Стенограма. 10. 12 и 27 февруари 1986 г. ........... 277

3. Заключителни становища по обсъждането в БАН на разкопките в църквата „Св. Петка Самарджийска“

От ръководството на АИМ. 25 февруари 1986 г. ... 380

От участвуващите опоненти. 1 март 1986 г. ........... 381

Протокол № 68 1986 г. за извършената експертиза от експерти от НИКК–ДНМ при Министерството на вътрешните работи върху приложения комплект от негативи и скелети, снимани при разкопките в олтара на църквата „Св. Петка Самарджийска" – София (фотокопие). 30 март 1986 г. Албум (приложение към протокола) — фотокопие ............. 386

Заключителен доклад на акад. Н. Тодоров на обсъждането, проведено в БАН на 10, 12 и 27 февруари 1986 г. по археологическите данни от разкопките на църквата „Св. Петка Самарджийска" от 1956 г. . 7 април 1986 г. ........... 411

Становище на Ст. Бояджиев по въпроса за тълкуването на човешки скелети под църквата „Св. Петка Самарджийска". 15 март 1986 г. ........ 418

— Бележки от Н. Хайтов по становището на Ст. Бояджиев от 15. III. 1986 г., 10 ноември 1986 г. ....... 446
Становище на Н. Мушанов но археологическите данни от разкопките на църквата
„Св. Петка Самарджийска" от 1956 г. ......... 449

Паметна бележка на АИМ по повод обсъждането на въпроса за църквата „Св. Петка Самарджийска" като място на погребването на Васил Левски, 6 юни 1986 г. .......... 466

Отговор на Н. Хайтов на Паметната бележка на АИМ от 6 юни 1986г.. 6 юли 1986 г. ...... 469

Становище на акад. Н.Тодоров по представеното на 6.VI. 1986г. изложение на ръководството на АИМ след проведеното през февруари 1986 г. обсъждане на археологическите данни от разкопките на църквата „Св. Петка Самарджийска“ ......... 475

 

    Именен показалец 479

[Back to Main Page]