Внучката на Венета Ботева разказва за Ботевото семейство
Венета Рашева-Божинова
 
Дъщерята на Димитър Рашев, доведения син на Христо Ботев, споделя с читателите спомени за своята баба Венета Ботева, за леля си Иванка, за баща си. Запазила в паметта си техните разкази за великия поет, тя ги разказва пред широките читателски среди, за да възкреси непознати за нас страни от биографията на Ботев и семейството му.


Съдържание

   ВМЕСТО ПРЕДГОВОР . . . . . . . . . . . 7

   МЛАДЕЖКИТЕ СЪРДЕЧНИ УВЛЕЧЕНИЯ НА БОТЕВ . . . . . . . . . . . 9

   ВЕНЕТА БОТЕВА . . . . . . . . . . . 14

   ИВАНКА БОТЕВА . . . . . . . . . . . 78

   Д-р ДИМИТЪР РАШЕВ . . . . . . . . . . . 139

   СПОМЕНИ — ЗАВЕТИ . . . . . . . . . . . 190


ВНУЧКАТА НА ВЕНЕТА БОТЕВА РАЗКАЗВА ЗА БОТЕВОТО СЕМЕЙСТВО
ВЕНЕТА РАШЕВА — БОЖИНОВА
Първо издание

Рецензент: Н. Ферманджиев
Редактор: Г. Чакъров
Худ. редактор: П. Добрев
Художник: Атанас Василев
Технически редактор: Ст. Милчева
Коректор: В. Алексиева
Дадена за набор на 4. V. 1976 г.
Подписана за печат на 20.VIII. 1976 г.
Излязла от печат на 28. X. 1976 г.
Печатни коли 12 + 1 к. приложение
Издателски коли 10,08
Формат 1/32 от 84/108
Тираж 50 100
Литературна група IV
Тематичен № 390102100
Поръчка № 466
Цена 0,89 лв.

Издателство на Отечествения фронт
бул. „Дондуков” 32
Печатница „Тодор Димитров”
ул. „Бенковски” 14


[Back]