Внучката на Венета Ботева разказва за Ботевото семейство
Венета Рашева-Божинова
 
Вместо предговор
 

Интересът към личността на Ботев и към неговото дело, който все повече нараства, поражда естествено и стремежа да се издирят нови данни за живота и дейността му. Обръща се внимание дори на най-дребни наглед случки и факти из живота му. Поради това този интерес се разпростира и по-нашироко. Явява се желанието да се знае повече за всичко и всички, с които Ботев е бил свързан. А неговият интимен и кратък семеен живот, уви, по оскъдни сведения, занимава не по-малко изследвачите му и широките читателски среди.

При различни поводи са ми били задавани въпроси от много места да разказвам онова, което съм научила от близките си за него, а и за самите тях. Някои мои спомени са печатани в наши вестници. Сега, подканена и насърчена от различни лица и места, се заемам с тази книга, за да подредя спомените си за Ботевото семейство от момента на свързването му с Венета до гибелта му, както и да опиша живота на останалите без него жена, син и дъщеря до последните им дни. Несъмнено ще се засегнат и лицата, сродени с тях.

За мене това е повече от задължение, защото голямото възхищение, което съм изпитвала от ранното си детство към великия българин, ме изпълва с трепетни чувства, като досягам спомени за скъпите ми близки. За да изпълня този свой дълг, аз съм се постарала да събера пръснатото на различни места, а и да попълня с нови данни и материали запазеното в спомените ми, или което допълнително съм издирила и събрала, а и което досега не е било изнесено пред читателите.

Изказвам благодарността си на първия секретар на градския комитет на БКП във Велико Търново Н. Цонев, на ръководителите на Градския общински народен съвет във Велико Търново за ока-

7

заното ми от тях съдействие при издирване на материали и снабдяване със снимки, на Института за история — БАН, задето ми бе дадена възможност да използувам архивната сбирка в него, на Къща-музей „Христо Ботев” в Калофер, за дадени ми някои сведения и материали, а и на всички, които улесниха работата ми и уредиха издаването на книгата: Благодаря и на братовчед си Михаил Въгленов, който ми предостави свои материали и спомени за баща ми, както и наново издирени от него документи, данни и сведения от различни места, и който ми помогна за съставянето и за написването на тази книга.

В. Р.-Б.


[Next]
[Back to Index]