Внучката на Венета Ботева разказва за Ботевото семейство
Венета Рашева-Божинова
 
Галерия
 

Ботев, майка му, Венета, Димитър и Иванка
1. Ботев, майка му, Венета, Димитър и Иванка. (към стр. 13)
 

Венета и малкият Димитър в Букурещ (1869 г.)
2. Венета и малкият Димитър в Букурещ (1869 г.). Оригиналът е мое притежание (към стр. 21).
 

Писмото на Ботев от парахода „Радецки”
3. Писмото на Ботев от парахода „Радецки”. Оригиналът сe намира в НБКМ (към стр. 49).
 

4. Къщата на Венета Ботева във В. Търново, ул. „Ст. Денчев” № 2
4. Къщата на Венета Ботева във В. Търново, ул. „Ст. Денчев” № 2 (към стр. 65).
 

Къщата на семейството на Мариола. сестрата на Венета, във В. Търново, ул. „Индустриална” № 7
5. Къщата на семейството на Мариола, сестрата на Венета, във В. Търново, ул. „Индустриална” № 7 (към стр. 54).
 

Паметната плоча на къщата на Венета във В. Търново
6. Паметната плоча на къщата на Венета във В. Търново (към стр. 55).
 

Иванка — ученичка в Букурещ в пансиона на мадам Брок. Снимката е от 16. IV. 1877 г.
7. Иванка — ученичка в Букурещ в пансиона на мадам Брок. Снимката е от 16. IV. 1877 г. Оригиналът е мое притежание (към стр 83).
 

Факсимиле от Главната книга на Девическата гимназия (1887—88 уч. г.) за успеха на Иванка в I клас на гимназията
8. Факсимиле от Главната книга на Девическата гимназия (1887—88 уч. г.) за успеха на Иванка в I клас на гимназията (към стр. 85).
 

Иванка — ученичка с неизвестна другарка (1889—91 г.)
9. Иванка — ученичка с неизвестна другарка (1889—91 г.). Оригинальт се пази в Института за история — БАН (към стр. 87).
 

Автографи на Иванка на книгата „СПОМЕН 25-годишни юбилеи от преминаването на Хр. Ботев и другарите му на
10. Автографи на Иванка на книгата „СПОМЕН 25-годишни юбилеи от преминаването на Хр. Ботев и другарите му на Козлодуйския бряг”. Пази се у М. Вьгленов (към стр. 89).
 

Иванка — ученичка в Женева, 1. IV. 1892 г.
11. Иванка — ученичка в Женева, 1. IV. 1892 г. Оригиналът — в архивата на Д. Рашев (към стр. 92).
 

Венета и Иванка в Женева, 10 април 1892 г.
12. Венета и Иванка в Женева, 10 април 1892 г. Оригиналът е мое притежание (към стр. 92).
 

Димитър и Иванка в Женева, април 1892 г.
13. Димитър и Иванка в Женева, април 1892 г. Оригиналът е мое притежание (към стр. 93).
 

Венета, Иванка и Димитър в Женева, април 1892 г.
14. Венета, Иванка и Димитър в Женева, април 1892 г. Оригиналът — в архивата на Д. Рашев (към стр. 93).
 

Подписът на Иванка на сбирката с песни
15. Подписът на Иванка на сбирката с песни. Запазена от М. Въгленов (към стр. 94).
 

Факсимиле от стиховете на Иванка в тази сбирка с песни
16. Факсимиле от стиховете на Иванка в тази сбирка с песни (към стр. 95).
 

Венчалният портрет на Иванка и д-р Стоян Христов (8. I. 1906 г.)
17. Венчалният портрет на Иванка и д-р Стоян Христов (8. I. 1906 г.). Оригиналът е в И-та за история — БАН (към стр. 125).
 

Факсимиле от писмото на Иванка до калоферските граждани в отговор на поздравленията им за венчавката й
18. Факсимиле от писмото на Иванка до калоферските граждани в отговор на поздравленията им за венчавката й. Писмото се пази в библиотеката на калоферското читалище (към стр. 127).
 

Надгробният паметник на Иванка и паметната плоча на Венета
19. Надгробният паметник на Иванка и паметната плоча на Венета (към стр. 136).
 

Фотокопие от регистъра на университета в Брюксел за следването и дипломирането на Димитър Рашев
20. Фотокопие от регистъра на университета в Брюксел за следването и дипломирането на Димитър Рашев (към стр. 148).
 

Портрет на Димитър Рашев (25. IV. 1902 г.)
21. Портрет на Димитър Рашев (25. IV. 1902 г.). Оригиналът е мое притежание (към стр. 154).
 

Семеен портрет на Димитър и Мария Рашеви и дъщеря им Венета (19. IX. 1905 г.)
22. Семеен портрет на Димитър и Мария Рашеви и дъщеря им Венета (19. IX. 1905 г.). Оригиналът е мое притежание (към стр. 161).
 

Димитър Рашев предава Ботевото писмо от „Радецки” на Народната библиотека в София — 30 май 1933 г.
23. Димитър Рашев предава Ботевото писмо от „Радецки” на Народната библиотека в София — 30 май 1933 г. Копие от тази снимка се пази в къща-музей „Христо Ботев” в Калофер (към стр. 187).
 

[Back]