Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

I. Етнография
B. Н
ароди въ Македония

 

14. Грузини

 

Грузински князове основали въ VIII. в. голѣмъ манастиръ въ Св. Гора, извѣстенъ подъ името Иверъ. Той се прочулъ много прѣзъ срѣднитѣ вѣкове съ чудотворната си икона Иверска Божа Матерь. Въ тоя манастиръ стояли постоянно грузински монаси, които получавали парични помощи отъ грузинскитѣ владѣтели. Въ XII. в. били заселени нѣколко грузински семейства въ Халкидика, въ с. Иерисо, отдѣто манастирътъ получавалъ прислуга. [1] Прѣзъ врѣме на турското владичество гръцки монаси успѣли да влѣзатъ въ грузинския манастиръ, а слѣдъ паданьето на грузинското царство гръцитѣ го завзели окончателно и изпѫдили останалитѣ грузински монаси. Послѣднитѣ въздигнали малъкъ скитъ близу до своята народна стара светиня и тамъ сега обитаватъ около 50 души. Въ Иерисо нѣма никакви дири отъ старитѣ прѣселенци.

 

1. Путеводитель по Св. Аθонской горѣ, Москва, 1891 г. стр. 113.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]