Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

I. Етнография
B. Н
ароди въ Македония

 

13. Арменци

 

 

Въ срѣднитѣ вѣкове е имало арменски прѣселенци и въ Македония. Споменува се една колония въ южнитѣ части на тая область. Имената на двѣ села въ Леринско, Арменово и Арменско, показватъ, че трѣба да е имало и татъкъ стари арменски жители.

 

Въ Солунъ е имало голѣма арменска колония. За нея споменува френскиятъ пѫтувачъ Лука, който споходилъ Солунъ прѣзъ 1714 год. [1] Сега въ тоя градъ и въ Драма има малки арменски колонии, състоещи отъ по около 15 семейства, които се занимаватъ съ търговия. Въ вѫтрѣшностьта на страната имаше доста арменски чиновнишки семейства, но слѣдъ арменскитѣ смутове тѣ загубиха мѣстата си и напуснаха страната.

 

1. Paul Luca, Drite Reise in der Türkei, Hamburg, 1721. стр. 28—81.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]