Статии за Македония, България на web-страниците
на г-н Асен Граменов (http://balder.prohosting.com/asen/):

Карти


Граници и териториален обхват на Третата българска държава - Карта
Антон Ж. Иванов

Установяване на съвременните граници в Македония
Антон Ж. Иванов

Външнополитическата попаганда на балканските държави и народи по време на Източната криза 1875-1878 г.
Иван Илчев

Опитът за гръцко въстание в Македония през 1878 г.
Весела Трайкова

Последните бойни дни на българското опълчение
ст. н. с. Велко Тонев

Българската Православна църква и българите мюсюлмани 1878 - 1944 г.
Светлозар Елдъров

Силистренският бунт на офицерите русофили през 1887 година
Тодор Димитров

Процесът срещу майор Коста Паница през 1890 година
Тодор Димитров

Либералите радослависти и политиката на правителството на Стефан Стамболов (1887-1894 г.) по българския национален въпрос
Бисер Георгиев

Две непубликувани писма на Стефан Стамболов
Тодор Димитров

Към историята на българското военно разузнаване в Османската империя и ВМОРО (1895-1908 г.)
Светлозар Елдъров

Върховния Македоно-Одрински Комитет и Македоно-Одринската Организация в България (1895-1903 г.)
Светлозар Елдъров

Два документа на цариградските българи, свързани с посещението на княз Фердинанд I в Цариград през 1896 г.
Цочо Билярски

Военнореволюционната дейност на Петър Дървингов (1898-1918)
Димитър Минчев

Още един документ за Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - Спомените на Апостол Христов Фръчковски (1877-1947 г.)
Христо Милков

Документални материали за Братя Бъкстон в българските архиви
Тодор Димитров

Непубликувани писма на генерал Владимир Заимов
Райна Заимова и Гена Тодорова

Униатското движение в България през 1913 г.
Светлозар Елдъров

Нови фалшификации на българската история
Димитър Минчев, Емилия Кралева

Дневникът на Богдан Филов за пътуването му в Македония през 1916 г.
Петър Петров

Британски документи за съдбата на българските военнопленници след Първата световна война
Димитър Митев

Mustafa Kemal Ataturk’s
Dimitar Bechev

Васил Хаджикимов: БКП и македонското освободително движение
Ива Бурилкова, Цочо Билярски

Подвиг и саможертва: Мара Бунева
Людмил Петров

Преговорите в Крайова през 1940 г.
Георги Панайотов

Някои въпроси на българско-германските военни отношения (март 1941 - август 1944 г.)

Балканската некомунистическа съпротива и българския национален въпрос
д-р Бисер Петров

Българо-хърватските културни взаимоотношения в Банат XVIII-XIX в.
д-р Йордан К. Колев

Гръцко-турски отношения през 90-те години на XX век:
  Увод  --  Исторически контекст  --  Възникване и развитие  --  Хронология
Димитър Бечев

Динамика на идентичността на гагаузите в Бесарабия
Емил Миланов

Българи в Централна Азия
Татяна Н. Тодорова


[Back to Index]