Коледна находка: Българско църковно календарче от 1877 г.

Николай Минев

в-к "Македония", брой 47, 23 декември 1997 г.

Bylgarskij kalendar za 1877 godina Църковното календарче е печатано преди 122 години, т.е. по време на турското робство. Датата на отпечатването му е 1876, а се отнася за 1877 година. Разпространявало се е чрез книжарниците на Драган Манчов (известен български книжар от възрожденската ни епоха) в градовете Пловдив, Свищов и СОЛУН.

Кое е интересното в него?
На страница първа от същото в "Леточислението" се упоменават редица важни дати, свързани със Светата църква и нашата история, като например колко години са се изминали от "създаването на света, от покръстването на българите, от превземането на България от турците, откакто българите са подновили Българската църква под името Екзархия" и т.н. Интересното в него е и това, че църковните празници по дати и дни от съответния месец съвпадат с тия от сегашния църковен календар. Например Василовден - 1 януари; Никулден - 6 декември, и т.н. Месеците са упоменати като януар (голям сечко), февруар (малък сечко), марта (лъжи трев), април (цветен), май (летен), юни (чървен), юлий (горещник), август (сърпен), септемвр (зарев), октемврий (листопад), ноември (студен) и декемврий (коложег). Интерес буди у любознателния читател, че в календарчето се дава и прогноза за времето. Например. За месец февруар (малък сечко). От 1 до 9 - ясно и студ; до 13 - облачно; от 14 до 17 - студено, от 16 до 28 - меко, и т.н.

Упомената е и месечно и големината на месечината по дати. Една от "Прокобението за 1876 г." е тази, че "Ште станат много боеве и народни размирици. Ште се появят много разбойници"... На гърба на календарчето е упомената и неговата цена - "1 ЛЪВЪ". А доколкото ми е известно, през това време в турската империя са действали грошовете...

Календарчето е било собственост на дядо ми Стефан Минов, който е упоменал на гърба на същото името на баща си - Костадин. Идвайки да живее във Варна, дядо ми променя и фамилното си име от Минов на Минев, което продължавам да нося и аз.
 

[Back]