в-к "Македония", брой 45, 9 декември 1998 г.
СПИСЪК No 4
на лицата от Неврокопска околия, съдени от "народния съд" с присъди "до живот"
No Име и презиме Местожителство Дата на присъдата
1. Георги Д. Нурков Делчево 15.III.1945
2. Георги Сот. Даскалов Делчево 15.III.1945
3. Михаил П. касапов Делчево 15.III.1945
4. Никола Ил. Шайков Делчево 15.III.1945
5. Кръстьо Велков Лъки 15.III.1945
6. Свещ. Атанас Велков Лъки 15.III.1945
7. Георги Шутев Ковачовица 15.III.1945
8. Стоян Боятев Ковачовица 15.III.1945
9. Димитър Търнянов Гърмен  
10. Иван Тополов Гърмен  
11. Георги Ив. Петков Заграде  
12. Стоян Маврудиев Заграде  
13. Димитър Костов Дебрен  
14. Стоян Гълъбов Осеново  
15. Александър Янчев Скребатно  
16. Апостол Михаилов Неврокоп  
17. Свещ. Георги Кръндев Неврокоп  
18. Костадин Педев Неврокоп  
19. Атанас Стоилов Неврокоп  
20. Спас Пасков Садово  
21. Борис Янев Копривлен 15.III.1945
22. Мирчо Праматарски Огняново 15.III.1945
23. Ангел Шербетов Лески 15.III.1945

СПИСЪК No 5
на лицата от Неврокопска околия, осъдени от "народния съд" на 15.III.1945 г.

No Име и презиме Местожителство Присъда
1. Георги Глушков Луки  5 г.
2. Илия Кичуков Сатовча 15 г.
3. Георги Боздев Гърмен 15 г.
4. Христо Г. Боздев Гърмен 15 г.
5. Илия п. Лазаров Неврокоп 15 г.
6. Илия х. Иванов Неврокоп 5 г.
7. Тодор Глемеров Неврокоп 5 г.
8. Димитър Джонов Неврокоп 10 г.
9. Никола Игнатов Огняново 10 г.
10. Димитър канатов Добротиново 2 г.
11. Мехмед Туфанов Корница 15 г.
12. Христо Бояджиев Долен 15 г.
(Следва)

[Back]