Комунистическият терор в Пиринския край след 9.IX.1944 г.

в-к "Македония", брой 42, 18 ноември 1998 г.

Кървавата вакханалия на комунистическия режим в Пиринския край след извършения на 9.IX.1944 г. преврат е неописуем. Няма практически възможност да се опишат всички убийства, всички издадени и изпълнени смъртни присъди от т.нар. "народни съдилища". Няма възможност да се систематизират и опишат присъдите по различно число години, нито да се установят броят и имената на лицата, изпратени в лагерите, нито броят и имената на изселените от окръга изразни селища на страната. И все пак е необходимо, доколкото това е възможно, да се посочат поне част от престъпните деяния на комунистическата власт и да се опишат поне частица от беззаконията им. Това ще бъде извършено поне отчасти с публикуването на 24 броя списъци. Те не са окончателни и към тях сигурно ще се прибавят имената на безброй още други мъченици.

СПИСЪК No 1

На дейците на ВМРО от Неврокопска околия, избити след 9.IX.1944 г. без всякакъв съд и присъда


 
No Име и презиме Местожителство Убит на Възраст
1. Стоян Филипов Неврокоп 4.IX.1944 65
2. Илия п Иванов Неврокоп 4.IX.1944 62
3. Илия Гаджев Неврокоп 4.IX.1944 39
4. Кирил Малчанков Неврокоп 4.IX.1944 35
5. Андон Карачков Неврокоп 4.IX.1944 54
6. Тодор Панайотов Неврокоп 4.IX.1944 53
7. Велик Чолев Неврокоп 4.IX.1944 50
8. Иван Келпеков Неврокоп 25.XII.1944 55
9. Васил Станешед Неврокоп 25.XII.1944 32
10. Илия Ив. Хлебаров Неврокоп 31.X.1944 30
11. Васил Василев Сатовча 31.X.1944 2
12. Тодор Воев Копривлене 1.X.1944 64
13. Лазар Манолев Долен 29.IX.1944 38
14. Иван Ванков Жостово 4.IX.1944 35
15. Георги Малинов Дъбница   ____ 35
16. Александър А. Пашов Заграде 4.IX.1944 43
17. Йордан Чонев Гърмен 4.IX.1944 45
18. Георги Стоев Огняново 9.X.1944 48

(Следва)

[Back]