Не трябва да се прави разлика между македонски и български творци
Интервю с Любиша Георгиевски, режисьор и сценарист на пиесата "Вишнева градина" то А.П. Чехов

Любиша Георгиевски

в-к "Македония", брой 42, 18 ноември 1998 г.

Любиша Георгиевски, освен че е световноизвестен режисьр, активно се занимава и с политика, като през 1995 г. беше кандидатът за президент на антикомунистическата партия ВМРО-ДПМНЕ в Р Македония


Ljubisha Georgievski - Пиесите на Чехов се смятат от изследователите за безспорен връх в драматичното творчество на златния век в руската литература и театър. С какво "Вишнева градина" привлече Любиша Георгиевски като творец и гражданин на Р Македония?
- Чехов действително е едно от най-големите имена в руската класическа литература през 19 век, но той е един и от най-дълбоките драматургични творци в европейски мащаб. Самата пиеса "Вишнева градина" в най-иманентната от неговите творби. Тя е най-интересната пиеса в посока на транзицията, т.е. в посока на коренната промяна на обществената парадигма от всички нейни аспекти. Що се отнася до втората част от въпроса ви, универсалните пиеси ("Вишнева градина" е според мен именно такава пиеса) се обръщат към човека като към феномен, а не на човека като гражданин или етническа принадлежност.

- Какво е вашето послание към публиката, закодирано в постановката?
- Самото отсичане на вишневата градина означава пресичане на носталгията, идеалите и надеждата на човека.

- В този смисъл каква е вашата надежда за Македония и България?
- Да не се делят. Ние сме едно, ние сме братя.

- Какво смятате, че трябва да изкореним от градината на политическите отношения между двете братски държави?
- Ние жиееем в двете страни и небето над главите ни е облачно. Аз обаче тая надежда, че това няма да трае дълго.

- Каква е вашата позиция за отношенията между двете страни в областта на изкуството?
- Самото ми присъствие тук показва моята позиция за връзките между България и Македония, както и присъстаието на плеяда български режисъори в България. Не трябва да се прави отлика между македонски и български творци. В никакъа случай.

Интервюто взе Стела Стоянова
кореспондент на в. "Македония" в Пловдив

[Back]