История и политическа съдба на Македония - том III *
Истината, само истината, цялата истина

доц. Емил Александров
Научен център за българска национална стратегия

в-к "Македония", брой 35, 3 септември 1998 г.

Новопубликуваният том трети от фундаменталното издание на историята на Македония обхваща един от най-невралгичните периоди на нейното трагично минало - времето от началото на Втората световна война до 1949 година. И тук изтъкнатите автори от Македонския научен институт остават верни на решението си да разкрият цялата истина от историята. Нещо повече, в допълнение към основните текстове са приложени нови по съдържание и трактовка разработки за македонските българи в Новия свят, за защитата на българския език, за политическите процес във Вардарска Македония и документи на самите македонски българи за своята национална принадлежност и език. С това изданието придобива още по-голяма автентичност и разкрива пред читателя една действителност, която половин век бе скривана, но която е неподправената действителност.

Безспорно огромен интерес представлява преди всичко началната глава, посветена на времето на Втората световна война, когато Вардарска Македония след повече от половин хилядолетие бе обединена с майката родина. Показани са изключителни по значение събития и дейности, особено направеното за икономическото и културното развитие на региона, превъзхождащо значително това пред предходните десетилетия. Представена е ролята на ВМРО в тази насока. Разкрити са и пъклените замисли на Титовата ЮКП и Коминтерна, насочени към ликвидиране на народностната принадлежност на македонските българи.

Правдиви и нови са трактовките за събитията, изложени в главата за развитието на Вардарска Македония от 1944 до 1948 година. Не са спестени фактите за антибългарската дейност на титовизма и македонизма, в това число и на коминтерновците в България, нанесли исторически вреди на националната ни кауза. Тук е показан и опитът да бъда заграбена Пиринска Македония.

Логическа е връзката с изложението за историята на Пиринска и Егейска Македония след Втората световна война. Историческата истина е една и тя е категорична за съществуването на голяма българска общност в Егейска Македония въпреки отричанията на чужди, а и на някои български политици.

С том III не завършва историята на Македония и за това трябва да се приветства намерението на авторите и издателството евентуално да се заемат с трудната задача да изследват и времето от 1949 г. до наши дни. Колкото и да са бели петната в изследванията и документацията за това време, повече от необходимо е да се направят усилия за неговата разработка и публикуване в следващ том на това ценно многотомно издание.

( * Македония. История и политическа съдба. Том III. Автори: доц Д. Гоцев, доц. Г. Даскалов, доц. Г. Димитров, проф. Ив. Кочев, доц. Тр. Митев, проф Д. Мичев, проф П. Петров. Издателство "Знание" ООД, С., 1998, 350 с.)

[Back]