Добросъседство, а не еквидистанция
предлага Либерално-демократическата партия в Р Македония

Петър Гошев

в-к "Македония", брой 35, 3 септември 1998 г.

- Г-н Гошев, какво не удовлетвори Либерално-демократическата партия (ЛДП) и неотдавна се стигна до отказ от коалиране с ВМРО-ДПМНЕ?
- Ние излязохме с инициатива да се коалираме с ВМРО-ДПМНЕ като смятахме, че това води към сигурна победа на изборите през октомври срещу Социалдемократическия съюз на Македония (СДСМ). За жалост до коалиция не се стигна заради лошите оценки и предложения от страна на ВМРО-ДПМНЕ. Те предложиха от седемдесет мажоритарни избирателни района, където имат шансове партиите, съставени предимно от македонци по националност, двайсет и пет да бъдат от ЛДП и четиридесет и пет да са от тяхна страна. Те смятат явно, че техните позиции са в същата степен по-силни от нашите. А що се отнася до останалите депутатски кресла до осемдесет и пет - колкото народни представители ще бъдат избрани мажоритарно, там имат шансове албанците и нито ЛДП, нито ВМРО-ДПМНЕ могат да се надяват да спечелят. ЛДП е силна партия и затова не приехме тяхното условие. Съвсем ясно е още, че ние не желаем да изработим победата на ВМРО-ДПМНЕ, а искахме заедно да спечелим властта и да сформираме правителство.

- Сигурно в Македония се публикуват предизборни социологически проучвания. Какво сочат те, кои партии се ползват с най-широка подкрепа в страната?
- В Македония се срещат най-често манипулации. В страната не съществува още независима институция за изследване на общественото мнение.

Неверни анкети се публикуват при необходимост от отделни центрове и политически субекти. На тях не може да се вярва особено, но имаме налице предходните изборни резултати от 1994 и 1996 г., когато бяха проведени местни избори. Те сочат, че разликата между ЛДП и ВМРО-ДПМНЕ не може да бъде такава, каквато я оценяват в централата на ВМРО-ДПМНЕ.

- Подобно неразбирателство между партиите от опозицията не дава ли изборно предимство на управляващите в момента социалдемократи, социалисти, т. е. все от бившата комунистическа партия заедно с албанците от Партията за демократичен просперитет?
- Смятам, че е голяма грешка непостигането на споразумението за коалиция с ВМРО-ДПМНЕ. Ясно е, че по този начин шансовете на СДСМ да запази част от позициите си във властта се увеличават. Сигурно е, че СДСМ, който с фалшификации спечели през 1994 г. шейсет и едно места (в сто и двайсет местния парламент - б.а) и при наличието на поединично настъпление на опозиционните партии няма да може да спечели сега повече от трийсет и пет места. Шансовете опозицията да сформира правителство са големи и с неосъщественото коалиране ние утежнихме ситуацията.

- Каква е политическата и икономическата ситуация в Македония в момента?
- Сходна е с тази в повечето страни в преход, с много икономически и социални проблеми, с финансови афери. Ако може да се каже, че Македония успя да осигури монетарна стабилност, да овладее инфлацията за продължителен период, в някои параметри на икономическата реформа сме по-напред от някои оъседни държави, трябва и да се напомни, че ние имахме полупазарна икономика. Социалистическият модел при нас, още по времето на Югославия, бе в по-мек вариант. Тази преднина тогава може би ни помогна за постигането на известно предимство в момента. Струва ми се обаче, че разликите се стопиха и сегашната власт не осъществява реформите със задоволителни темпове.

Ситуацията говори против сегашните управляващи, но те са жилав противник, знаят как се пази власт и ще направят всичко възможно да останат на власт. Ясно е, че осемдесет на сто от избирателите ще бъдат против тях. При положение, че СДСМ и поотделно опозиционните партии разполагат с по двайсетина процента "стандартни" избиратели, неизвестността ще бъде голяма.

- Чувства ли се напрежение в Македония от конфликта в Косово?
-Този въпрос, разбира се, е много деликатен. Косовският проблем е заплаха не само за Македония, но и за целия регион и напрежението в областта със сигурност влияе върху психологическото състояние в Република Македония.

- Управляващите в Македония решиха наскоро да направят крачка напред в отношенията с България. Тръгва дострояването на жп линията под ДеВе баир, говори се и за продължаване на разговорите по т. нар. "езиков спор". Реално подобрение на нашите взаимоотношения ли е това или предизборен маньовър?
- Ние лично се радвахме на напредъка в отношенията ни след признаването на Република Македония от Република България. Междувременно делата някак си изостанаха и аз не съм доволен от техния развой. Връзките ни сега са по-добри от времето на Югославия, но някои неща могат да бъдат придвижвани по-бързо, както и някои проблеми с историческа предистория не съответстват на времето. Ние сме на прага на двайсет и първи век, ние желаем демокрация, свобода, интегриране с Европейския съюз.

- Какво конкретно не съответства на времето?
- На първо място спорът за езика трябва да се преодолее, да се установят точните факти, трябва да се сключат неподписаните досега договори, да започне икономическо и културно сътрудничество. Трябва да работим за доброто на двата.народа.

- Вие как виждате преодоляването на "езиковия спор"?
- Всеки има право на самоопределяне на собствения си идентитет. Ние не можем да кажем никому какъв е, ако той самият не признава, че е такъв.

- Ако ЛДП е на власт, бихте ли запазили "еквидистанцията", този термин, който поне на мен ми се струва, че е въведен в практиката от днешните управляващи в Скопие?
- За да бъда искрен, ще ви кажа, че този термин не ми харесва. Той дава възможност да бъде тълкуван според потребностите позитивно или негативно, семантично с него може да се манипулира. Моето мнение е, че ние трябва да имаме добри отношения с всички съседи, трябва да бъдат решени всички спорни проблеми, тъй като Европейският съюз не ни приема с нерешени въпроси между нас.

- Как гледате на неотдавнашното предложение на Световния македонски конгрес всички македонци, живеещи извън републиката, да получат македонско гражданство и да бъдат допуснати да гласуват на изборите в Македония.
- Днешната власт не е способна технически да организира изборите дори и за сегашните граждани на Република Македония. Тя би прибягнала до манипулации и фалшификации, гласуването извън републиката няма да се поддава на контрол и ние се притесняваме, ако извън страната бъде организирано гласуване. Иначе не сме против македонците да гласуват.

- Как би се развивала Македония, ако на власт останат бившите комунисти и съответно, ако властта се смени?
- Ще има проблеми, ако сегашната власт се запази, защото на Македония са й нужни промени, нужна й е друга власт. Необходимо е мощта на сегашното абсолютно мнозинство, постигнато благодарение на фалшифицирани избори, да бъде намалена. Знаете, че абсолютната власт ражда абсолютна безконтролност, корупция и т.н. Последиците за досегашния период, т.е. неучастието на опозицията като цяло в парламента, са слабите демократични институции. В бъдеще вярвам, че ситуацията ще се промени.

Разговора води Сава Динев

(Основна част от интервюто е излъчена по Радио Франс Интернационал - България)

[Back]