Президентът Стоянов се срещна с Централния комитет на МПО
"МПО - естествен мост при разрешаване на проблемите на Балканите"

в-к "Македония", бр. 14, 8 април 1998 г.

В брой 7 от 18.II.1998 г. в. "Македония" публикува интервю с председателя на МПО Крис Иванов по повод посещението на президента Стоянов в САЩ и срещата му с представители на МПО. Макар и с известно закъснение, ви предлагаме статията на Любен Тодоров, сам.-председател на МПО, по същия повод, публикувана във в. "Македонска трибуна".


По време на неговото първо офоциално посещение в САЩ на 7 февруари в Ню Йорк българският президент Петър Стоянов се срещна с Централния комитет на Македонската патриотична организация. Делегацията на МПО, водена от председателя Крис Иванов, проведе час и половина сърдечна и отворена дискусия, разглеждайки съвременното положение на Балканите, спирайки се на последиците, засягащи Македонския въпрос.

Президентът Стоянов високо оцени 76-годишната борба на МПО за свободата на Македония и за човешките права на нейните жители. Той описа "Македонска трибуна", органът на МПО, като фар на свободата и съпротивата, специално наблягайки на нейната важност и самобитност по време на комунистическата диктатура на Балканите.

Председателят на МПО Крис Иванов отбеляза с признателост факта, че България беше първата държава в света, която призна независимата Република Македония. Той по-нататък подчерта, че днес в България има повече от 3 милиона лица, които могат да проследят своя произход от Македония. "Днес в България има повече македонци, отколкото в която и да било друга държава, включително Република Македония - каза Иванов и продължи, - затова благополучието на България и хармонията на нейните двустранни отношения с Република Македония са от особена важност".

Двете страни се съгласиха, че има все още няколко спорни въпроса за разрешаване между София и Скопие, повечето от тях останали от бивша Югославия. "Същите въпроси, които се използваха да поддържат напрежение между София и Белград през последните 50 години, се използват днес като пречка между София и Скопие", каза Стоянов.

"Когато и двете страни имат искрено желание, има и ясен път, и тогава решението ще се намери не след дълго", заключи Иванов и продължи: "След тази среща аз съм уверен, че това ще се случи много скоро. Ние всички бяхме много доволни да видим, че президентът Стоянов е много чувствителен и запознат с македонската борба. Той ни направи впечатление с неговата енергия и ясен поглед върху процесите, водещи до разрешаване на Македонския въпрос. С неговия оптимизъм и готовност за сътрудничество на Балканите той е реалният носител на новия образ на България."

Президентът Стоянов заяви, че вижда бъдещето на Балканите като регион, тясно свързан с Европейската общност и НАТО, с формални граници между държавите, позволяващи на хората да контактуват свободно един с друг. Той официално покани Централния комитет на МПО да посети България и подкрепи разпространяването на "Македонска трибуна" в неговата държава. За спомен от срещата делегацията на МПО подари на президента Стоянов екземпляр от Алманаха на МПО и Рифлекшънс бук.

Интересно беше да се отбележи, че в българската най-висока делегация 7 от 10-те души бяха с произход от Македония. Това ни напомни, че всъщност спорът между Република Македония и България е наистина спор между роднини, расли в различни семейства и живеещи на отсрещната страна на общата граница.

Любен Тодоров
заместник-председател на МПО
в. "Македонска трибуна", 19 февруари 1998 г.
бр. 3262. Превод Спас Ташев
(Статията се публикува с разрешението на автора)

[Back]