Хайдут Велко бугарска майка го е родила...

Васил Вълчев

в-к "Македония", брой 2, 14 януари 1998 г.

Хайдут Велко (неизв. - 1813) е прочут български войвода, действал в Североаападна България от двете страни на река Тимок "с шестхилядна дружина българчета". Роден е в село Леновци - Зайчарско. Водил сражения с турците поробители и навсякъде ги громил. Помогнал на Кара Георги за освобождението на Сърбия (1804-1813) от турско робство, а след това имал намерение да освободи и Северозападна България, като създаде там малко българско царство. Има песен за него: "Бугарска майка го в родила и со бугарско млеко го е кърмила."

'Hajdut Velko s konja Kushla' "Хайдут Велко с коня Кушла" - художник Никола Вълчев

За благодарност сърбите многократно завоюват българските земи от двете страни на Стара планина и от двете страни на река Тимок: Зайчар, Неготин, Ниш, Пирот, като са имали намерение да навлязат в Кула, Видин и Белоградчик (1913 г.). Но са ударили на камък. Получили достоен отпор от храбрите бранители - шепа българска войска и доброволци, известни с името "Бдинци лъвове титани", и храбреците от славния белоградчишки полк. Известното Нишко въстание за освобождение от турско робство 1841 г., е българско, а не сръбско, пантеонът от черепи на избити въстаници в гр. Ниш е на българи и на малка част сърби. Отзвукът в Европа е за турски жестокости за потушаване на Нишкото въстание в Северозападна България, а не в Сърбия.

Сръбските държавници са пиели и гуляели с турския паша привидно с цел помирение, а де факто по приятелска линия и с рушвети са поискали от пашата български територии. Последвала е строга заповед на сръбското правителство населението в новопридобитите земи да не се нарича вече бугари. Затова нека да не мълчим, за да не се разсърдим сърбите, а често да им показваме историческите факти, че са обсебили много български земи...

Нека хората от другата страна на границата да не ни обвиняват, че сме ги забравили. Нека да се знае, че от двете страни на Стара планина и на река Тимок е българска територия с българско население.

Всички изнесени исторически факти зная от баща ми - художника Никола Вълчев (1897-1984), роден в с. Макреш, Видинско, на когото скоро бе организирана изложба живопис по случай сто години от рождението му (на ул. "Шипка" 6, София). Живял и работил в София. Той беше изучил много исторически документи и се подготвяше да напише книга за хайдут Велко. Във връзка с това той направи портрет - живопис, на хайдут Велко и неговия кон Кушла. Портретът е участвал в обща изложба в София и в юбилейната изложба на художника през септември миналата година.

[Back]