... Нели сме ние Бугари от две иляди години
Личността на създателя на "македонскиот язик"

Владимир Йончев

в-к "Македония", бр. 32, 9 септември 1998 г.

Бллаже Конески - македонистки лингвист или сръбски политработник? Македонският научен институт издаде книгата на Драгни Драгнев "Скопската икона Блаже Конески". Авторът славист и журналист, роден през 1932 г. във Воден, е имал възможност лично да контактува с Конески, както и да използва множество документи. В лек и приятен стил Драгни Драгнев разказва абсурдни случки около измислянето на "македонскиот язик" през 1945 г. е манастира "Св. Прохор Пчински". Предлагаме ви част от най-пикантните, старателно укривани от комунистическата власт в Скопие, истории за личността на бащата на "язикот".


Към личността на Блаже Конески в Скопие е създаден култ и той съвсем целенасочено е превърнат в символ на Р. Македония. Защо и с чия помощ се е стигнало до този парадоксален факт? Тази култова личност всъщност е неприкрит сръбски агент. Развенчаването на "лингвиста", плагиатствал от няколко български граматики, който зад граница не е познат като политик, макар че цялата си кариера е изградил върху политиката, несъмнено е наложително.

Злосторната роля на "езиковеда" Конески днес умело се прикрива. Ще бъде историческа несправедливост обаче, ако днешното и утрешните поколения не бъдат запознати с истинския лик на една отминала епоха, чудовищните образи на която и днес тровят душите на неосведомените.

Блаже Конески
Блаже Конески е роден през 1921 г. в село Небрегово, Прилепско, в семейство Лямевци. От него са излезли неколцина платени сръбски агенти и сътрудници на турците в борбата им срещу ВМРО. Най-известният от тях в началото на века е Глигор Ляме-Соколович. В паметта на народа този Блажев чичо е останал в народна песен, записана от фолклориста Марко Цепенков:
 

"Глигоре, синко Глигоре,
Глигоре, Бог да те убие,
що голем срам ни донесе,
откога ти  се посърби:
Името си го поцърни,
татка ти ти го засрами,
майка ти си я поцърни -
ти се продаде за пари,
на месец за пет минцои -
народо да го продаваш,
на сила да го посърбиш!
Синко, како не се срамиш
на старост ти да се сърбиш
и за маскара да бидиш
от народо да се делиш?
Нели сме ние Бугари
от две иляди години
се бугарски зборуваме,
никой сръбски не знаиме
и сам ти сръбски не знаиш
каков Сърбин ти ке бидиш?
Глигоре, синко Глигоре,
кешке да се потурчеше,
одощо ти се посърбе
толку жал не ке ми беше."
За своята "активност", отразена в песента, той получава смъртна присъда от ВМРО, изпълнена през 1910 г.

Най-скъпите спомени на Конески са свързани със сръбската учителка, със сръбския църковно-просветен празник Св. Сава. Празникът на сръбския светец замества българския празник Св. Кирил и Методий. Честването на българските светци и славянски просветители тогава са най-строго забранени. През целия си живот по-нататък Конески работи в полза на сръбския светец и против светите братя, недопускайки техни букви в азбуката, която натрапва на Македония.

Според Конески традиционната македонска култура започнала да се формира от началото на XIV век, когато Македония за кратко време влиза в средновековната сръбска държава: "Во 14 в. се шири употребата на сръпската рецензия коя во македонската писменост има доминантно место до 18 в." Според същия "учен" много по-късно, през ХIХ век, под въздействието на Екзархията Македония се в отклонила в посока към българщината. И ето сега с помощта на Велебит Рендич (неговият сръбски учител в Прилеп) тя, прилепската и македонската култура, започва да се развива"!? Поколения прилепчани (да не забравяме, че Димитър Миладинов е бил учител в Прилеп, оттам са Марко Цепенков, Методий Кусев, Димитър Талев) не са знаели как да развиват прилепската култура. Но, слава Богу, идват окупаторите сърби, а с тях и учителят Рендич и започват да развиват културата в Прилеп.

Политиците от началния период на македонската коунистическа република - Лазар Колишевски и Страхил Гигов, са учили и получили началното и средното си образование в центъра на сръбската военна промишленост Крагуевац. Малкият Блажо също е пратен там за еничарин. Със своите другарчета от Македония говори на сръбски език, защото му било трудно да разбира диалектите от Кавадарци, Неготино и Гевгели ("Нашиот разговорен език во Крагуевац, во интернатот, беше сръбскиот язик, а не македонскиот"). На учудването на интервюиращия защо с децата от Македония е говорил на сръбски "най-големият македонски лингвист" отговаря с необоримите лингвистичии аргументи:

   "Тешко ми беше да го следам гевгелийскиот диалект."

Самопризнанието е шокиращо. Кавадарци, Неготино и Гевгели са на 40-70 км от Прилеп. "Прилепският сърбин" и бъдещ корифей на "македонскиот язик" обаче не може или не иска да разбере диалекта им.

[Back]