Монетите на киевските князе и
монетите на българския цар Петър I

 

Асен Чилингиров

София 2011

(Любезно предоставено от автора)

Книгата като .pdf файл (27.9 Мб)

 

 

Монетите на киевските князе и монетите на българския цар Петър I . . . . . . . 1-46

Приложение. Откъс от Сводния каталог на Сотникова/Спаски, с. 193-196. . . . . . . . 49-53

Илюстрации (I-VIII)
 

[Back to Main Page]