Българската църква. Изследвания, факти, документи. Том ІІ
 

Асен Чилингиров


Херон Прес, София 2016

(Публикува се с разрешението на автора)

 

Книгата като .pdf файл (15.3 Мб)

    Съдържание:
Предговор  vii

Още веднъж за Филипи или Филипопол  1
Разрушените църкви  51
 

 

Допълнителни материали:

- David Hendrix, Hagia Eirene  (The Byzantine Legacy)

[Back to Main Page]