Славянското общество на Балканите (VI - VII в.)

Спирос Врионис

 

 

Славянското общество на Балканите (VI - VII в.)

 

Спирос Врионис

 

Превод и научна редакция Върбан Тодоров

 

Издателство Парадигма, София

 

Първо издание

 

Книгата се издава със съдействието на Институт по балканистика към Българска академия на науките

 

© СПИРОС ВРИОНИС, автор 1999

ISBN 954-9536-10-6

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ - проф. Василка Тъпкова-Заимова . . . . . . . 5

 

ПРАРОДИНА И ЕТНОГЕНЕЗИС НА СЛАВЯНСКИТЕ ПЛЕМЕНА . . . . . . . 9

 

РАЗВИТИЕ НА СЛАВЯНСКОТО ОБЩЕСТВО И СЛАВЯНСКОТО НАХЛУВАНЕ В ГЪРЦИЯ. ПЪРВОТО ГОЛЯМО НАПАДЕНИЕ НА СЛАВЯНИТЕ СРЕЩУ СОЛУН (597) . . . . . . . 87

 

СЛАВЯНСКА КЕРАМИКА ОТ ОЛИМПИЯ, ГЪРЦИЯ . . . . . . . 113

 

[Back to Index]