Формиране на старобългарската култура VI-XI век

Станчо Ваклинов

 

Именен и географски показалец

__А_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __Ж_   —   __З_   —   __И_   —   __Й_   —   __К_   —   __Л_   —   __М_   —   __Н_   —   __О_   —   __П_   —   __Р_   —   __С_   —   __Т_   —   __У_   —   __Ф_   —   __Х_   —   __Ц_   —   __Ч_   —   __Ш_   —   __Ю_   —   __Я_

 

А.

Аахен (Екс ла Шапел), гр., ГФР 132, 199, 200

Абакан, гр., СССР 25

Абланица, с, Благоевградски окръг 67, 69

Абритус (дн. гр. Разград) 48

Абугамренц, арменски княз 199

авари 14, 22, 28, 31, 33, 35, 81, 105, 131, 146

Аварски каганат 31, 33, 81, 83, 105, 131

Августа Траяна (дн. гр. Стара Загора) 50, 52

Аврадака, мест., гр. Преслав, Шуменски окръг 127, 205, 206, 211—213

Австрия 172

Агатоники, гр., Източна Тракия 52

Адриатическо море, крайбрежие 10, 14, 211

Азия 15—17, 25, 26, 100, 102, 142, 150

Азовско море 29, 34

Акалан, с., Турция 143

Акве (дн. с. Видровац на устието на р. Тимок, СФРЮ) 47, 49

Аладжа манастир (северно от гр. Варна) 207

алани 16, 17, 28, 30, 33, 57

Ал Кастал 94

Ал Мафжар, Израел 94

Алмус (при дн. гр. Лом, Михайловградски окръг 49)

Алтай, пл. 15, 25, 102

Алцек, прабългарски вожд 33

Аму Даря, р. 27

Амур, р. 17

Ангеларий, бълг. просветител, IX в. 223

Анджар, гр. Ливан 94, 95

Ани, Турция 199

Анкара, гр., Турция 114

анти 11

Антиливан, пл. 94

Анхиало (дн. Поморие) 58, 60

Аполония (дн. Созопол) 58, 59

араби 95, 116, 118

Арабски полуостров 93

Арабски халифат 93, 117, 221

Аргатово, местн., Преслав 124

Аркона (на о-в Рюген) 113

Армения 92, 94, 95, 108, 109, 199, 200

арменци 60, 61, 108, 151

Аруч, Армения 95

Асардере, р. (Плиска) 68, 86, 109, 118, 119

Аспарух, български хан (680—702) 17, 31, 33, 34, 37, 38, 79, 86, 88, 96, 97, 102, 104, 138

Атила, хунски вожд 17, 34, 146

Атина, гр., Гърция 67, 70

 

 

Б.

Бавария 33

Бактрия (ист. обл. в Средна Азия) 28

Багдад, гр., Ирак 218

Балкани, Балкански полуостров 10, 14, 23, 24, 32, 47, 54, 55, 58—62, 65, 69, 78, 81, 84, 95, 105, 114, 136—138, 141, 142, 155, 167, 168, 172, 208, 223, 224, 227, 228, 232, 235, 238

балти 20

Балши, с., Албания 165

бастарни 22

Батулия, с., Софийски окръг 54

Бачково, с., Пловдивски окръг 201

Баян, аварски каган 33

Бежаново, с., Плевенски окръг 49, 135

Беласица, пл. 231

Белгия 172

Белово, гр., Пазарджишки окръг 52

Беломорие 58, 92

Белоруска ССР 13, 20, 21

Белославско ез. 65

Беневентско херцогство (ист. обл. Италия) 33

Бесарабия 10, 40, 65

беси 58

Битоля, гр. 33, 165, 226, 227, 228

Близкия Изток 28, 70, 92, 93, 116—118, 205, 212, 216, 218, 219

Блъсково, с., Шуменски окръг 138

Борис—Михаил, български княз (852—889) 121, 125, 149, 165, 168, 173—175, 179, 180, 190, 203, 221—224, 232

 

250

 

 

Боспор Кимерийски (Тамански п-ов) 32—34

Бохемия 14

Боян, български княз, X в. 185

Бояна (София) 234

Брегалница, р. 173, 174

Букьовци, с. 141

Буг, р. 34

Бъртън, Великобритания 113

Бял бряг, местн., Преслав 124, 188, 189, 201, 202, 205

 

 

В.

Валзина (дн. с. Главан, Хасковски окръг) 52

Ван, ез., Турция 92

вандали 9

Вардар, р. 47, 173

Варна, гр. вж. Одесос

Варненски залив 65, 78

Василий I, византийски император (867—886) 172

Василий II, византийски император (976—1025) 145, 165, 185, 228, ‘231

Верегава (Върбишки проход) 123

«Велика България» 17, 34

Велика китайска стена 15, 17, 85

Великоморавия 14, 141, 222—224

Велико Търново, гр. 54, 77, 127, 128

венеди 18

Версиникия (крепост в околностите на Одрин) 52

Ветрен, с., Силистренски окръг 144

Видин, гр. 146

Византия, империя 14, 17, 20, 24, 31, 32, 35, 47, 48, 53, 55, 58—60, 65—67, 70, 81, 85, 83, 90—93, 96, 104—106, 108, 116, 123, 133, 146—148, 151, 152, 155, 156, 167, 168, 172, 179, 186, 202, 203, 207—209, 216, 218, 223, 228, 231, 236

визиготи 9

Виница, с. (язовир Тича), Шуменско 183, 184, 201, 202, 206

Висла, р. 13, 17, 18

Витиния, обл., Мала Азия 108

Владимир, български княз (889—893) 139, 178, 180

Влашко, СР Румъния 24, 64, 81

Воден, гр., Гърция 231

Водоча, с., Струмишко 237, 238

Войвода, с., Шуменски окръг 118

Волга, р. 27, 30

Волжко-Камска България 17

Връв, с., Видински окръг 50

Въбилин дол, местн. (Преслав) 196, 201, 202

Възнесенка, с., СССР (на р. Днепър) 35—39

Вълкашина, местн., (Преслав) 205

Вълчедръм, Михайловградски окръг 49, 135

Върбовка, с., Плевенски окръг 142

Вътрешна Азия 17

 

 

Г.

Галия 9

Гарван, с., Силистренски окръг 49, 68, 135

Гебеклисе, местн. (Преслав) 124, 176, 177, 196

Гела, с., Смолянски окръг 58

Георги, монах и синкел 227

гепиди 22

Герман, с., СФРЮ 227, 231, 232

Германия 18, 172

германци 10, 18, 20, 22, 222

Глодоси, с., Полтавска обл., УССР 35, 38—40

Горна Оряховица, гр. 54

готи 20, 22, 28, 33, 49, 59, 79

Грод, прабългарски вожд 32

Грузия 108

Гърлица, с., СР Румъния 63

Гърция 14, 22, 24, 141, 150, 167, 172

 

 

Д.

Дагобер, франкски крал 33

Дакия 24, 54

Дамаск, гр., Сирия 93

Даулташ, местн. (Мадара, Шуменско) 98, 99, 112, 120, 172, 173

Двин, о-в, Турция (на ез. Ван) 95

Двина, р. 13

Девелт (ант. Деултум) 84

Девненско ез. 65

Девня, гр., Варненски окръг 33, 48, 91, 137, 138

Девол, гр., Албания 174, 175

Делидушка, местн., Преслав 124, 176, 189

Дербент (на Каспийско море) 92

Джанавартепе (при: Варна) 95, 108

Джунгария (ист. обл. в Китай) 16, 27, 28

Димитър, надпис на жупан, X в. 225, 227

Диногеция (дн. с. Бисерикуца, Северна Добруджа, Румъния) 47, 49

Дионисополис (дн. гр. Балчик) 58

Диоклетиан, рим. император 93

Днепър, р. 13, 29, 31, 33—37, 40, 65

Днестър, р. 33, 105

Добруджа 32, 40, 62, 64, 65, 68, 78, 79, 82, 84, 129, 130, 207, 208

Долна Кабда, с., Търговищки окръг 49

Долна Мизия 10, 33, 48—50, 83, 171

Долно Церово, с., Благоевградско 54

Дон, р. 29, 32, 34, 64, 102

Донец, р. 29, 32, 64, 102

Дорково, с., Пазарджишки окръг 58

Дортикум (дн. с. Връв, Видински окръг) 47

Доспат, с., Смолянски окръг 58

Дриду, с., Румъния, обл. Мун-тения 63, 64, 131

Дръстър (дн. гр. Силистра) 96, 97, 127—129, 131, 151

Дуло, тюркски род 34

Дунав, р. 10, 14, 17, 18, 20—24, 30, 33, 34, 36, 40, 45, 47, 49, 55, 62, 64, 66, 69, 78, 79, 81—83, 86, 96. 97, 103, 104, 105, 127—131, 136, 138, 140, 144, 146, 150, 151, 228

 

251

 

 

Дунавска равнина 52,62, 65, 36

 

 

Е.

Евразия 9, 15, 16, 54, 118, 144

Европа 9, 13, 15—22, 27—30, 33, 41, 59, 61, 62, 81, 85, 88, 90, 93, 100, 102, 105, 108, 112, 116, 131—133, 142, 172, 203, 208, 212, 215—218

Егейско море 10

Египет 142, 218

Елба, р. 14

Еленска черква (при гр. Пирдоп) 52

Ендже, вж. Златна нива

Еркесията, землено укрепление 60, 61, 84

Ернах, хунски вожд 17, 34

Ескус (до дн. с. Гиген, Плевенско) 47, 227

Ефрат, р. 60, 108

 

 

Ж.

Жилино, с., Шуменски окръг 118

Житомир, гр., Западна Украйна, СССР 22, 23

 

 

З.

Загоре 31, 60, 61, 84, 131, 132, 151

Задкавказие 35, 201

Залдапа, старо селище в СИ България 49

Западна Римска империя 9, 20, 208, 209

Захарий Ритор, църковен писател, VI в. 11

Звартноц, местн. Съветска Армения 94, 95, 200

Златна нива (б. Ендже, Шуменско), с. 135

Зоравар, Армения 199

Зъбуите, местн. (Преслав) 182, 184, 206

 

 

И.

Иван Владислав, български цар (1015—1018) 165, 226, 227, 231

Източна Римска империя вж. Византия

илири 18

Ираклий, византийски император (610—641) 34, 48, 49, 65, 114

Ирак 218

Ираклий и Константин, виз. имп. (641) 48

Иран 16, 35, 92, 93, 146, 217, 218

Исаврия 108

Исбул, български кавхан 119, 152

Испания 9

Исперихово, с., Пловдивски окръг 52

Истрия (дн. с. Хистрия, Румъния) 24, 58, 63, 65, 83, 137

Италия 9, 28, 33, 172

 

 

Й.

Йоан Екзарх, български книжовник, Хв 145, 182, 185, 196, 200, 220, 222, 223

Йоан Ефески, сирийски писател, VI в. 14, 45

Йоан I Цимисхий, византийски имп. (969—976) 54, 184

Йордан, р. 94

 

 

К.

Каварна, гр., Толбухински окръг 45, 78, 142

Кавказ, пл. 17, 28, 32, 144

Казахстан 16, 28, 29

Кайруан, гр., Тунис 218

Калугерица, с., Шуменски окръг 120

Кама, р. 30

Камчия, р. вж. Тича

Кападокия 220

Капидава (до дн. с. Хърсово, Северна Добруджа) 47

Караачтеке, местн. до Варна 207

Карл Велики 199, 200, 222

Карпати, пл. 10, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 28, 30, 31, 62, 66, 81, 83, 132

карпи 22

Каспийско море 10, 92

Каспичан 156

Каср-ал Харана 93

Каср-и-Ширин, Иран 113

Кастелу, с., Северна Добруджа, Румъния 63, 138

Каталаунско поле 22

Керамисийско поле (около гр. Битоля, СФРЮ) 33

Керч, п-ов 32

Киев, гр. 20, 143

Кипър, о-в 108

Китай 16, 26—28, 90

китайци 16

Кладенци, с., Толбухински окръг 96, 97

Климент, български просветител, IX в. 174—176, 200, 203, 223, 234

Козяк, СФРЮ 235

Константин Багрянородни, византийски император (913—959) 185

Константин V Копроним, византийски император (741—775) 60, 105, 108

Константин IV Погонат, византийски император (668—685) 41, 54, 65

Константин-Кирил Философ 165, 222, 223

Константин Преславски, български епископ и книжовник, X в. 220, 221, 223

Константинопол вж. Цариград

Констанция (при дн. гр. Марица, Хасковски окръг) 52, 53

Коринт, гр., Гърция 67, 70

Костур, гр., Гърция 232—234, 237, 238

Кралево, с., Търговищки окръг 183, 184

Краков, гр., Полша 19

Кракра, български войвода, X в. 228

Крива река 118

Кримски полуостров 30, 32—34, 58, 70, 81, 83, 86,92, 144, 145, 153

Крум, български хан (803—814) 60, 104—106, 131, 133, 151—153

Крумово кале, местн., Търговищки окр. 49

Кубан, р., обл. СССР 29, 32, 33, 144

Кубер, прабългарски вожд 33

Кубрат, прабългарски хан 17, 34

Кулата, с., Благоевградски окръг 200, 202

Кумурдо, Грузинска ССР 201

Кутмичевица, ист. обл. в Македония (сега в Албания) 174

 

252

 

 

кутригури 31, 33, 49, 61, 90, 91, 138

Кушанско царство 28

Кърджали, гр. 61

Кюлевча, с., Шуменски окръг 138, 139

Кюстенджа вж, Томи.

Кюстендил, гр. (ант. Пауталия) 54

 

 

Л.

лангобарди 9

Лудогорие 64, 65, 129

Лъв III Исавър, византийски имп. (717—741) 52, 59

Лъв VI, византийски император 232, 234

 

 

М.

Маврикий, византийски император (582—602) 65

Магнаура, дворец, школа 109, 186, 222

Мадара, с., Шуменски окръг 85, 90, 97—99, 109, 112, 114, 115, 120, 121, 144, 169, 172, 173, 206

Мадарски конник 98, 99, 100, 101, 151

маджари 150, 222, 228

Македония 10, 24, 72, 92, 133, 136, 152, 167, 174, 234

Макриливада (дн. с. Узунджово, Хасковски окръг) 52

Маламир, български хан (831—836) 119

Малая Перешчепина, с., Полтавска обл. СССР 35

Малка Скития 10, 32—34, 40, 47—49, 54, 58, 65, 72, 79, 83, 92

Малък Преславец вж. Нигринианис-Кандидиана

манджурски племена 15

Марица, р. (ант. Хеброс) 47, 50, 52, 54, 61, 66, 69, 84, 105, 152

Марцианопол вж. Девня Маяцкое, с., РСФСР (на р. Тихая Сосна) 29

Мелитине, гр., Турция (в долината на р. Ефрат) 60, 108

Мелта (дн. Ловеч) 48

Мерзебург 185

меровинги 92 .

Месемврия (дн. Несебър) 56, 59, 60, 61, 83, 104, 108, 114, 232, 234

Месопотамия 93, 114, 217

Места, р. 67, 69, 173

Методий 165, 221—223

Мизия 47, 53, 54, 58, 65, 68, 72, 136

Минусинска котловина, Алтай, СССР 25

Мирча вода, с., СР Румъния 79, 227

Молдавия 24

Монголия 26

монголци 15, 27

Морава, р. 24, 47

Моравия вж. Великоморавия

Мостич, български велможа, X век 204, 226, 227

Мунтения, обл., СР Румъния 62

Мурфатлар, с. (дн. Басараби) Румъния 79, 207, 208, 225

Мшата, ранноарабски дворец, Йордания 95

Мътница, с., Шуменски окръг 146, 148

 

 

Н.

Над сент Миклош (дн. Сън Николау Маре, Румъния) съкровище от 144—150

Наксос, о-в в Егейскоморе 220

Наум, български просветител 174, 200—203, 223

Небеттепе (Пловдив) 52

неври 18

Несебър вж. Месемврия

Нигринианис-Кандидиана (до дн. с. Малък Преславец, Силистренски окръг) 47, 128, 152

Никифор, византийски патриарх 86

Никифор I Геник, византийски император (802—811) 96, 104, 109

Никополис ад Иструм (до дн. с. Никюп, Великотърновски окръг) 48, 49, 68

Никополис ад Нестум (дн. с. Гърмен, Благоевградски окръг) 67

Никулицел, с., СР Румъния 40, 79

Нишапур, Иран 218 Нова Загора, гр. 210, 237

Нова Черна, с., Силистренски окръг 50

Нове (при Свищов) 47—49

Нови Пазар, гр., Шуменски окръг 67, 71, 85, 137—139, 145

Ноин Ула, местн.. Монголска НР 26

 

 

О.

Обзор, с., Варненски окръг 78, 81

Овчарово, с., Търговищки окръг 69

огури 28

Одер, р. 13, 14, 17

Одесос (дн. Варна) 33, 58—60, 78, 83, 95, 108, 138, 207

Одрин, гр. 10, 50, 52, 60, 105, 131

Омейадски халифат 93

Омуртаг, български хан (814—831) 52, 60, 77, 96, 99, 104, 107, 114, 121—123, 126—129, 151—155

Онгъл 40, 86

оногури 28

Орхон, р., Северна Монголия 102

остготи 9

Отон, германски император, X в. 185

Охрид, гр. 10, 105, 165, 175, 176, 200—203, 228, 230—238

 

 

П.

Павел, надпис на хартофилакс 227

Палестина 93

Памир, плато 27

Панония 24, 33, 69

парти 114

Партска държава 28

пастирски племена 25, 28, 31, 55, 82, 90, 93

Пастерское, с. на р. Рос, УССР 31

Патлейна, местн. (Преслав) 190, 196, 202, 204—206, 214—218, 225

Пауталия вж. Кюстендил

Пелопонес, обл. Гърция 24

Перник, гр. 54, 228, 230, 234

Персеполис (Иран) 113

 

253

 

 

Персиян, български хан (836— 852) 77, 152

Петра 65

Петър, български цар (927— 969) 191, 203, 204, 226

печенези 135, 146

Пеща (дн. Будапеща) 10, 131

Планерское, с., п-ов Крим, СССР 67

Плиний Стари (I в.) 18

Плиска (дн. с. Плиска, Шуменски окръг) 65, 67, 68, 70, 71, 77, 79, 82—97, 102—111, 114—123, 126—129, 132— 134, 139, 144, 145, 151—154, 169—182, 185, 187, 189—193, 196, 200—203, 206—208, 211, 213, 215, 219, 223, 224, 227, 232—235

Пловдив, гр. 50—52

Поднепровие 20, 31

Поволжие 15, 16, 30

Подунавие 30, 70

Полша 13, 17, 18, 20, 135

Попина, с., Силистренски окръг 49, 50, 63, 128, 136

Попово, гр., Търговищки окръг 54

прабългари 9—16, 22, 28—41, 55, 58, 59, 61—70, 72, 78,79, 81—93, 96, 99, 102, 105, 119, 129, 131, 134, 135, 137—141, 144—146, 150, 152, 154, 155, 167, 224

Прага, гр., Чехословакия 22, 23

Предкавказие 13, 16, 17, 28, 32

Преслав, гр., Шуменски окръг 67—71, 83—85, 90, 96, 102, 103, 109, 114, 122—129, 141, 146, 148, 152, 154, 165, 172, 173, 176, 177, 180—227, 232, 236, 237

Преспа, ез., Гърция 105, 226, 227, 232, 233, 235—238

Приазовие 16, 17, 22, 28, 29, 31—33, 81, 92, 138

Прибалтика 18, 22

Прикаспие 28

Приск, писател, V век 28

Приуралие 16

Причерноморие 22, 27 91

Припет, р. 13 Прут, р. 33

Псевдомаврикий (VII в.) 11

Птолемей (I—II в.) 18

Пъкуйул луй Соаре, о-в на р. Дунав 127—131

 

 

Р.

Рабиш Мула, СССР 113

Равена 9

Разделна, с., Варненски окръг 71, 145

Ракитово, с., Пазарджишки окръг 58

Рациария (до дн. с. Арчар, Видински окръг) 47, 49

Рей, Иран 218

Реселец, с., Плевенски окръг 54

Рим, гр. 10, 22

Римска империя 17—19, 22, 34

Ричбороу, Великобритания 113

Родопи, пл. 24, 55, 58, 152

Рос. р. 31

Румска р. 183

Румъния 23, 62, 105, 130, 131, 140, 141, 207

Русенски Лом, р. 65

Рюген, о-в 111

 

 

С.

сабири 28

Садовец, с., Плевенски окръг 49, 54, 143, 144

Садовик, с., Брезнишко 54

Сакалова могила (Преслав) 177, 211

Салтов, с., РСФСР 29

Само, държава 15

Самара, гр., Ирак 218, 219

Самуил, български цар (976—1014) 165, 226—228, 232

сарагури 28

сармати 20, 22, 33, 59

Сату-Ноу, СР Румъния 64

Светослав, руски княз, X век 221

Свещари, с., Разградски окръг 129

Свиленград, Хасковски окръг 69

Северна Добруджа 17, 138, 144, 225

Северна Украйна 13

Северно Черноморие 16, 17, 28, 30, 32, 33, 36, 144, 145

Северозападна Индия 28

Сердика вж. София

Сечище, с. (б. Сюлейманкьой), Шуменски окръг 155, 156

Сивин жупан, чаша 149

Силистра вж. Дръстър

Симеон, български цар (893—927) 124—126, 145, 165, 175, 180, 186, 187, 190—193, 200, 203, 204, 217, 221—224, 226

Сингидунум (дн. Белград) 50, 59, 131

сирийци 60, 61, 108, 151

Сирия 93, 108, 109, 217

Скалистое, с. на п-ов Крим, СССР 67, 70

Скилица-Кедрин, хроника сред. XI в. 84

скири 22

скити 18, 45, 59

Скопи (дн. Скопие, СФРЮ) 49

славини 11

Славинии 24, 108

славяни 9, 10, 13—19, 22—24, 31, 45, 47, 49, 53, 55, 58, 59—69, 72, 78, 81—85, 92, 105, 108, 124, 131, 134—139, 141, 152, 167, 172, 222—224

Словакия 14, 24

Слон, с. СР Румъния 132

Согдиана, обл. 28

Солун, гр., Гърция 24, 47, 53, 77, 102, 103, 168, 222, 238

София (Сердика, Средец) 50, 51, 53, 69, 105, 106, 114, 115, 234, 237, 238

Спалато (дн. Сплит, СФРЮ) 93, 95

Средиземноморие 27, 59, 208

Средна Азия 15—17, 27, 28, 81, 118

Средна Европа 13, 18, 19, 22, 55, 223, 228

Среднодунавска равнина 14, 28, 83, 150

Срем, СФРЮ 10

Стара Загора, гр. 236, 237

Стара планина вж. Хемус

Сторгозия (при Плевен) 48

Стоян Михайловски, с., Шуменски окр. 118

Странджа, пл. 55, 105, 151

 

254

 

 

Струма, р. 54, 173

Струмица 174

Струмешница, р. 231

Султана, с., СР Румъния 138

Сън Николау Маре, с., СР Румъния вж. Над сент Миклош

Сър Даря, р., Средна Азия 17, 27

сянбийци 27

 

 

Т.

Таврика вж. Кримски п-ов

Тамански п-ов вж. Боспор Кимерийски

Тангра, бог 98, 99, 179

Тарим, р., Източен Туркестан 27

Тацит, историк, (I в.) 18

Теодосиопол, гр., Турция 60, 108

Теофан, византийски хронист, IX в. 34, 45, 81, 91, 133

Теофилакт Охридски (XI в.) 174

Теофилакт Симоката 49

Тервел, български хан (702—718) 77, 91, 102, 103, 152

Тиберий Константин, византийски император (578—582) 65

Тиеншан, пл. 16, 27

Тихая Соена, р. 29

Тича, р. 65, 77, 78, 96, 121, 122—124, 165, 173, 177, 180, 182, 196, 204

Тича, язовир 69, 183, 201, 202, 206

Томи, гр. (дн. Констанца, СР Румъния) 65, 78, 79

Топола, с., Толбухински окръг 68

траки 18, 55, 58, 84, 92, 124

Тракия 10, 24, 52, 54, 58, 60, 61, 68, 72, 83, 92, 105, 133, 136, 167

Тракийска низина 52

Трансилвания вж, Загоре

Трезмис (до дн. с. Иглица, Северна Добруджа) 47

Тудор Доксов 165, 196

Тузлалъка, местн. (Преслав) 204—206, 214, 216, 217, 222

Тунджа, р. 47, 60, 84, 105, 108, 151

Тунис 218

Туркестан 15—17, 27

Тутракан, гр., Силистренски окръг 127—129

тюрки 15, 16, 25—28, 34, 35, 38, 85, 98, 99, 102, 103, 135, 147

Тюркски каганат 16

 

 

У.

угри 16, 27

Украинска ССР 20—22

Унгария 14, 15, 105, 131, 145

утигури 90, 91

Утус, р. (Вит) 49

Ухайдир, ранноарабски дворец, Ирак 95

 

 

Ф.

Фанагория, гр., Тамански п-ов, СССР 33, 34, 59, 129

Фергана, долина, Туркменска ССР 28

Филипи (ант. град при Драма, Гърция) 77, 151

Филипополис вж. Пловдив

Фока, византийски император (602—610) 65

Фотий, византийски патриарх 223

Фостат, Египет 218

франки 9, 15, 92, 131, 146, 222

Франция 172

Фрушка гора, СФРЮ 10

 

 

Х.

хазари 30, 33—38, 40, 45, 59, 138

Хамбарлий (дн. Маламирово, Ямболски окръг) 52, 60, 151

Харц, пл. 14

Хасково, гр. 53, 61, 69

Хатра, дворец, Ирак 113, 114

Хемимонт 54

Хемус, пл. 10, 17, 32, 41, 47— 50, 53—55, 58—62, 81, 83—85, 155

Херодот, древногръцки историк (V в. пр. н. е.) 18

Херсон, гр., п-ов Крим, СССР 33, 67

Хисаря, гр., Пловдивски окръг 52, 53, 67

Хорезм, гр., Средна Азия 28, 118

Хотница, с., Великотърновски окръг 68

хуни 15—17, 22, 25—27, 28, 32, 34, 53, 79

Хунну 16, 17

Хунски племенен съюз 14—16, 30

 

 

Ц.

Царевец (гр. Велико Търново) 48, 49, 54

Цариград 9, 32, 34, 47, 50, 55, 59, 60, 67, 70, 85, 96, 104, 133, 167, 168, 172, 187, 207, 216, 222, 228, 238

Цар Крум, с. (б. Чаталар, Шуменски окръг) 49, 77, 121—129, 134, 151, 152, 154, 155, 180

 

 

Ч.

Черешето, местн. (Преслав) 177, 206

Черна вода 65

Черно море 10, 32, 65, 84, 207

Черноморие 17, 22, 29—31, 56, 59, 62, 66, 70, 228

Черноризец Храбър, български книжовник (IX—X в.) 155, 223, 224

Черняхов, гр., СССР 20

Чехословакия 18, 23

 

 

Ш.

Швейцария 172

Шеремет, с., Варненски окръг 145

Шкорпиловци, с., Варненски окръг 78

Шумен, гр. 119

 

 

Ю.

Югоизточна Германия 18

Югоизточна Европа 13, 22

Южен Сибир 16, 27

Южен Урал 27, 28, 47

Южна Русия 16, 21, 82

Юпер, с., Разградски окръг 138

Юстиниан I, византийски император (527—565) 61, 90, 91, 115

Юстиниан II Ринотмет, византийски император (685—695; 705—711) 84, 91, 96, 102, 103

 

 

Я.

Якимово, с., Михайловградски окръг 141

Янтра, р. 48

Ятрус (до дн. с. Кривина, Русенски окръг) 47, 49

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]