Формиране на старобългарската култура VI-XI век

Станчо Ваклинов

 

Карти, снимки, скици

Карти

Снимки

Скици

 

 

   КАРТИ

 

стр. 55-56:   Разселване на славяни и прабългари   [[ По-голям образ ]]

стр. 229:      Райони на разпространение на старобългарската култура и др.  [[ По-голям образ ]]

 


 

   СНИМКИ

 

между стр. 16 и 17:

   Карнаухово (СССР). Градище. Фрагмент от устието на съд с вътрешни уши

   Карнаухово. Градище. Жилище и стопанска сграда

   Суворовская станица (СССР): а. съд с излъскани ивици

   Суворовская станица (СССР): б. съд с врязани линии

   Деснобрежно цимлянско градище. Керамика

   Деснобрежно цимлянско градище. Керамика

   Саркел (СССР). Амфора със знак на плещите, внесена от Византия

   Саркел (СССР). Характерни по форма и украса съдове

   Саркел (СССР). Характерни по форма и украса съдове

   с. Глодоси (СССР). Накити от съкровище

   с. Глодоси (СССР). Накити от съкровище

   Малая Перешчепина, Полтавска област (СССР). Части от снаряжение и коланни украси от колективна находка

   с. Възнесенка. Коланни украси от погребение

   с. Възнесенка. Коланни украси от погребение

 

между стр. 32 и 33:

   Укрепления при с. Никулицел, Тулчанско (СР Румъния). Землен вал
   Попина, Силистренско. Славянско гърне
   Старобългарска керамика от Благоевград
   Византийска керамика от Преслав
   с. Скалистое, п-ов Крим (СССР). Кана от некропола
   Нови Пазар. Кана от некропола
   Кюстенджа (СР Румъния). Големият землен окоп
   Мурфатлар (Басараби, СР Румъния). Каменни квадри на мястото на извличането им от кариерата
   Северен вал на плисковския лагер. Разрез
   Девня. Модел на юрта, изработен от варовик. По повърхността са гравирани символични изображения
   Силистра. Крепостна стена, изградена от българите на мястото на разрушената стена на ранновизантийската крепост
   Силистра (Дръстър). Средновековна крепостна порта в новоизградената част на стената
   Мадара. Панорамен изглед
 

между стр. 48 и 49:

   Мадара. Фигура на шаман върху керемида
   Мадарският конник. Детайл - куче
   Мадарският конник. Детайл - лъв
   Плиска. Рисунки върху варовиков блок
   Мадарският конник
   Плиска. Дворцовият център. Панорамен изглед   [[ По-голям образ ]]
   Плиска. Големият дворец
   Плиска. Големият дворец
   Плиска. Големият дворец
   Плиска. Жилищен дворец. Детайл
   Плиска. Езически храм
   Плиска. Големият басейн

 

между стр. 64 и 65:

   Плиска. Тайният ход в жилищната дворцова част
   Плиска. Тайният ход
   Плиска. Каменна сграда вън от оградната стена
   Плиска. Езически храм в основите на Дворцовата църква
   Плиска. Източна порта на каменната крепост
   Плиска. Землянка в Асар дере
   Мадара. Северният дворец
   с. Цар Крум, Шуменско. Аулът на Омуртаг. Източна порта
   Маламиров надпис от Шумен
   Мадара. Северна дворцова сграда
   Мирен договор между България и Византия по времето на хан Омуртаг, записан на колона. Фрагмент, открит при с. Сечище (Сюлейманкьой), Шуменско
   Плиска, Големият басейн в дворцовия център. Бронзова розета с рунически надпис
   с. Цар Крум, Шуменско. Начална част на Чаталарския надпис, ознаменуващ изграждането на аул и мост на р. Тича (Камчия) по времето на Омуртаг

между стр. 80 и 81:

   с. Цар Крум, Шуменско. Мраморна статуя на лъв с рунически знак
   с. Златна нива, Шуменско. Девташлари
   Варна. Некропол при завод «Черно море». Гроб на майка с дете
   с. Разделна, Варненско. Славянско погребение чрез изгаряне. В гроба е положен и сърп
   Некропол при Нови Пазар, Шуменско. Керамика
   Некропол при с. Разделна, Варненско. Гроб 117
   Девня, некропол 3. Гроб 22 с инвентара
   Некропол при Разделна, Варненско. Гроб 117 – трупоизгаряне с поставяне на останките в касета от преупотребени антични тухли
   Девня, некропол 3. Гроб 149
   Славянски наушници
   Мадара. Първи коланен накит. IX век
   Мадара. Втори коланен накит. VIII век

между стр. 96 и 97:

   Ак-алан до Цариград. Коланни украси, VII век
   Плиска. Бронзова статуетка-ключ
   Преслав, Аврадака. Ажурна коланна тока, украсена с грифон
   Амулет. Човешка глава върху кон
   Съкровище от Сънникулау маре (Над сент Миклош), СР Румъния. Златна кана 2
   Съкровище от Над сент Миклош. Медалион с релефно изображение върху кана 2
   Съкровище от Над сент Миклош. Медалион с конник, победил неприятеля си. Върху кана 2
   Съкровище от Над сент Миклош. Сцена на борба на две животни. Върху кана 2
   Съкровище от Над сент Миклош. Медалион с релефно изображение. Кана 2
   Съкровище от Над сент Миклош. Разлата чаша с крачета и скулптурирана глава на бик. Детайл 13
   Съкровище от Над сент Миклош. Патера 16
   Съкровище от Над сент Миклош. Чаша с гръцки литургичен надпис и тока за прикачване към колана 21
      [[ Увеличено изображение на надписа ]]
   Съкровище от Над сент Миклош. Елипсовидно канелирано блюдо 8
 

между стр. 128 и 129:

   Съкровище от Над сент Миклош. Кана 6
   Съкровище от Над сент Миклош. Купа 19
   Съкровище от Над сент Миклош. Чаша с тока за прикачване към колана 20
   Съкровище от Над сент Миклош. Чаша с гравиран кръст
   Съкровище от Над сент Миклош. Кана 3
   Съкровище от Над сент Миклош. Кана 3
   Плиска. Дворцовата църква с некропола около нея
   Преслав. Църква във Външния град с основи на езически храм
   Преслав, Голямата базилика. Кръщелня с писцина
   Аула при с. Цар Крум, Шуменско. Църкви

между стр. 144 и 145:

   Плиска. Голямата базилика
   Преслав. Изглед към Дворцовия комплекс от юг
   Преслав. Северна порта на Вътрешния град
   Преслав, Бял бряг. Кръстовидна църква 3
   Плиска. Дворцовият център от Симеонова епоха
   Преслав. Манастирска църква в Патлейна
   Преслав, Кръглата църква. изглед от изток
   Преслав. Мраморна облицовъчна плоча
   Преслав, Кръглата църква. Ротондата
   Църквата на Наум в манастира на Охридското езеро
   Преслав. Църкви 1 и 2 в Бял бряг
   Преслав, Аврадака. Корнизи от църква I
   Преслав. Църква 1 на Аврадака
   Преслав. Църква 1 на Аврадака. Скулптурирана глава на лъвица
   Преслав. Църква 1 на Аврадака. Улук-протоме на лъв
 

между стр. 160 и 161:

   Преслав, Аврадака. Архиволта с релефни бръшлянови листа
   Преслав, Аврадака. Скулптурирана глава на маймуна
   Преслав, църква на Мостич. Надпис върху керамика
   Преслав, Аврадака. Гражданска сграда
   Преслав. Надгробен надпис на чъргубиля Мостич. X век
   Преслав. Мраморен пиластров капител със зайци
   Преслав. Капител с животински изображения
   Преслав, Двореца. Пиластров капител с патица
   Нова Загора. Капител
   Преслав. Пиластров капител с палмета и животни
   Преслав. Капител с лозови листа
   Преслав. Част от горен праг на врата с релефен грифон
   Преслав, базилика при Сакалова могила. Капител
   Преслав. Капител с лозови листа
   Преслав, Кръгла църква. Корниз
 

между стр. 176 и 177:

   Преслав, Кръгла църква. Корнизов дял с гроздове
   Преслав. Капител на Кръглата църква, постаен на колона от зелена бреша от Тронната зала
   Плиска. Капител от Голямата базилика
   Преслав. Мраморни колонки и рамка с гнезда за инкрустация на разноцветни керамични плочки
   Преслав. Корниз от рисувана керамика
   Преслав. Облицовъчен керамичен фриз. Фрагмент
   Преслав. Плочка с кирилски текст от работилницата за рисувана керамика при Кръглата църква
   Преслав. Плочки за настилка от рисувана керамика
   Преслав, Патлейна. Корниз. Рисувана керамика
   Преслав. Фрагмент от колонка. Рисувана керамика
   Преслав, манастир на Тузлалъка. Керамична рисувана икона
   Преслав, манастир на Тузлалъка. Керамична икона

между стр. 192 и 193:

   Преслав. Плочка с разцъфнал кръст. Рисувана керамика
   Преслав. Керамична ажурна розета
   Преслав, Кръгла църква. Фрагмент от кана. Рисувана керамика
   Преслав. Рисувана керамика
   Преслав, Патлейна. Керамична икона на св. Теодор
   Преслав, манастир Под Вълкашина. Рисувана керамична паница
   Златен пръстен от НАМ–София с надпис на щита и монограм
   Борис, княз български. Образ в Учителното евангелие на епископ Константин Преславски. Руски препис от XII век
   Цар Симеон. Миниатюра върху руски препис от произведения на епископ Иполит, XII век
   Преслав, Патлейна. Белоглинена рисувана паница
   Преслав, манастир Под Вълкашина. Купа рисувана керамика
   Плиска, обект 31. Пещ за керамика
   Плиска. Каменно калъпче с гнезда за изливане на метално предмети
 

между стр. 208 и 209:

   Преслав. Глазирана амфоровидна стомна от търговските помещения при Южната порта на вътрешната крепост
   Преслав, търговски помещения до южната порта. Стомна с глеч
   Преслав. Гърне, X век
   Преславска керамика. Глазирана чаша
   Преслав. Стомна с глеч
   Самуилова крепост при Ключ в планината Беласица. Прорез на трите вала
   Преслав. Гърне от търговските помещения край южната порта
   Стара Загора. Релефна плоча от пясъчник с грифон
 

между стр. 216 и 217:

   Стара Загора. Плоча с релефно изображение на лъв
   Охрид. Виждат се очертанията на Самуиловата крепост
   Стара Загора. Плоча с лъвица и лъвче
   Охрид. Портата на крепостта, гледана отвътре
   Стара Загора. Релефна плоча с два пауна
   Градище при с. Долно Церово, Благоевградско. Средновековно жилище
   Стара Загора. Плоча с двуглав орел
   Градище при с. Долно Церово, Благоевградско. Вал, насипан през средновековието върху късноантично жилище
 

 


 

   СКИЦИ

 

стр. 19:   Пшеворска култура, Полша. Предмети, намирани най-често в селищата и некрополите

 

стр. 21:   Зарубинецка култура. Белорусия, Украйна. Предмети от метал и кост

                Черняховска култура. Южна Русия

 

стр. 23:   Керамика пражки тип, Чехословакия

 

стр. 26:   Глинени съдове от Ноин-ула. Украсени с излъскани ивици по повърхността и с релефни знаци по дъната

 

стр. 35:   Съкровище от с. Малая Перешчепина, Полтавска област (СССР)

 

стр. 36:   Погребение с трупоизгаряне при с. Възнесенка (СССР)

 

стр. 37:   Погребение при с. Възнесенка. Метални украси

 

стр. 38:   Погребение при с. Възнесенка. Скулптиран сребърен орел; Съкровище, намерено при с. Глодоси. Накити

                Съкровище, намерено при с. Глодоси (СССР). Кръст; Съкровище при с. Глодоси. Огърлица

 

стр. 39:   Погребение при с. Възнесенка. Метални апликации

                Съкровище при с. Глодоси. Обеци

 

стр. 40:   Съкровище при с. Глодоси. Коланен ремъчен край;  Съкровище при с. Глодоси. Възстановена украса върху кания;  Съкровище при с. Глодоси. Възстановка на ремъчни украси

 

стр. 49:   Градище при с. Гарван (ант. Диногеция). Стратиграфия на напластяванията;  Стратиграфия на пластовете в кастела Ятрус при с. Кривина, Русенско

 

стр. 50:   Славянска керамика от с. Попина и Връв

 

стр. 51:   Славянска и старобългарска керамика от София (Сердика) и Пловдив (Филипопол)

 

стр. 53:   Керамика от Хисаря. Византийски форми

 

стр. 63:   Керамика от Хистрия, Сату-ноу, Гърлица и Кастели (СР Румъния)

                Керамика, характерна за «култура Дриду»

 

стр. 63:   Керамика характерна за «култура Дриду»

 

стр. 67:   Некропол при с. Скалистое, п-ов Крим (СССР). Византийски съд със сасанидски орнаментален мотив

 

стр. 71:   Керамика от некрополите при Нови Пазар и Разделна (Варненско)

                Съдове от Плиска и Преслав. IX—X в.

                Съдове от Плиска и Преслав. IX—X в.

 

стр. 82:   Обект 31, Плиска. Славянско жилище. План

 

стр. 87:   Плисковският укрепен стан. План

                Плиска, Вънкашен град. Сграда 33

 

стр. 89:   Плисковският дворцов център. Първоначален план

 

стр. 91:   Девня. Модел на прабългарска юрта, изпълнен от варовиков камък. Повърхността е покрита с гравирани символични изображения

 

стр. 93:   Спалато (Сплит). Дворец на Диоклетиан. План;  Каср ал Харана. Укрепен замък. План

 

стр. 94:   Анджар (Ливан). Град, разположен в подножието на планината Антиливан

                Ал Мафжар, разположен в долината на р. Йордан (Израел);  Ал Кастал. Ранноарабски дворец; Звартноц (Армения). Дворец

 

стр. 95:   Двин (Армения). Дворец;  Аруч , (Армения). Дворец

 

стр. 97:   Старобългарско селище при с. Кладенци, Толбухинско. Землянка;  Старобългарско селище при с. Кладенци, Толбухинско. Юртообразно жилище с две огнища

 

стр. 99:   Мадара. Езически храм под Даул-таш

 

стр. 101:   Мадарският конник

                  Мадарският конник

 

стр. 103:   Плиска. Рисунка върху варовиков блок

                  Преслав. Рисунка върху варовиков блок

 

стр. 107:   Плиска. Дворцовият център в епохата на Омуртаг. План

 

стр. 113:   Остров Рюген (ГДР). Славянски храм в Аркона. План;  Хатра (Ирак). Партски храм, 100 г.

                  Бъртън (Великобритания). Храм, 300 г. - Персеполис (Иран). Селевкидски храм, 200 г. пр. н. е.

                  Ричбороу (Великобритания), храмове, 300 г.

                  Каср-и-Ширин (Иран). Сасанидски храм, 600 г. н. е. - Рабиш-Мула (СССР), 400—200 г. пр. н. е.

 

стр. 119:   Плиска, Асар дере. Землянка. План;  Плиска, обект 31. Землянка. План

 

стр. 121:   Мадара. Северна дворцова сграда. План

 

стр. 122:   Цар Крум (Чаталар), Шуменско. Надпис открит при аула на Омуртаг

 

стр. 123:   Цар Крум, Шуменско. Аул на Омуртаг

 

стр. 125:   Аул на Преслав. Първоначална дворцова сграда;  Преславският аул. Първоначална дворцова сграда. Втори период

 

стр. 127:   Преслав, Аврадака. Тюркски надпис на гранитна колона

 

стр. 128:   Велико Търново, църква «Св. 40 мъченици». Надпис върху колона на Омуртаг в църквата

 

стр. 130:   Пъкуйул луй Соаре, остров на Дунава (СР Румъния). Порта с пристанище на ранносредновековната крепост. Възстановка

 

стр. 133:   Плиска. Имена на крепости, изписани върху колони: Бурдизо, Дидимотихон, Редесто

 

стр. 137:   Некропол при Нови Пазар. Сабя;  Некропол 1, Девня. Гроб 91 с архаичен погребален обред

 

стр. 139:   Плиска, могила XXXI. Керамика от погребението

                  Плиска, могила XXXI. Керамика

 

стр. 141:   Славянски обеци-наушници

 

стр. 143:   Южна България. Нагръдни накити — метални огърлици

 

стр. 151:   Маламирово (Хамбарлий), Хасковско. Първобългарски надпис;  Плиска. Знаци върху рогче

 

стр. 153:   Малък Преславец, Силистренско. Надпис, разказващ за победите на хан Крум

                  Три възпоменателни надписа на загинали военачалници от времето на Омуртаг

                  Родови тамги или производствени знаци по каменен материал, употребен в строителството на Плиска

 

стр. 154:   Аул при с. Цар Крум. Знаци по тухли и керемиди

                  Плиска, Големия басейн. Бронзов предмет с рунически надпис

 

стр. 155:   Сечище (Сюлейман-кьой), Шуменско. Част от текста на мирния договор, сключен между Омуртаг и Византия през 817 г. Надпис на колона

 

стр. 170:   Плиска, Голямата базилика във Външния град. I Период;  Плиска. Голямата базилика, II период. План

 

стр. 171:   Плиска. Езически храм под основите на Голямата базилика

 

стр. 173:   Мадара. Манастир под Даулташ

                  Преслав. Църква «Вънкашен град»

 

стр. 174:   Плисковският дворцов център при Борис

 

стр. 175:   Плисковският дворцов център след Борис

 

стр. 176:   Охрид. Триконхалната църква на Климент «Св. Пантелеймон»

 

стр. 177:   Преслав. Църква в м. Черешето;  Преслав. Базилика на Гебе Клисе

 

стр. 181:   Преслав. Общ план на укрепения град и околностите

 

стр. 183:   Преслав. Коланни украси

 

стр. 184:   Преслав. Коланни украси

                  Преслав. Търговски помещения до южната порта на вътрешната крепост

 

стр. 185:   Преслав. Амулети и печатчета

 

стр. 186:   Преслав. Амулети

 

стр. 188:   Плиска. Типова базилика във Външния град;  Преслав. Кръстовидна църква при чупката на вътрешната крепостна стена

 

стр. 189:   Преслав, Бял бряг. Кръстовидна църква 3;  Преслав, Селище. Църква 3

                  Преслав. Кръстовидна църква под Дели Душка;  Плиска. Църква 3

 

стр. 190:   Преслав, м. Патлейна. Църква в манастира;  Плиска, обект 31. Базилика

                  Плиска, Външен град. Базилика 13

 

стр. 192:   Преслав. Дворцов комплекс, I период

 

стр. 195:   Преслав. Дворцов комплекс, II период

 

стр. 197:   Преслав. Кръгла църква. План

 

стр. 198:   Преслав. Кръгла църква. Надлъжен разрез на сегашното състояние на руините

                  Преслав. Кръгла църква. Надлъжен разрез. Реконструкция на Б. Игнатов

 

стр. 199:   Аахен (ГФР). Църква на Карл Велики, към 800 г.

                  Зоравар (Армения). Кръгла църква от втората половина на VII в. Ани (Турция). Кръгла църква на княз Абугамренц от XI в.

 

стр. 201:   Охрид. Църква на манастира «Св. Архангели», построена от Наум;  Виница при Преслав. Църква

 

стр. 202:   Преслав. Църква във Въбилин дол;  Преслав, Бял бряг. Църкви 1 и 2. Планове

 

стр. 207:   Мурфатлар (Басараби, СР Румъния). Надписи на кирилица и руническо писмо от скалния манастир

 

стр. 209:   Земеделски и занаятчийски инструменти от X в.

 

стр. 211:   Преслав. Част от тока;  Плиска. Бронзова тока с лъв

                  Преслав. Част от ключалка — животинска фигура

 

стр. 215:   Преслав. Медна ажурна пластинка-апликация с позлата

                  Плиска. Къс от стъклена гривна с рисувана украса

                  Плиска. Дворцовия център. Тока за колан

 

стр. 219:   Плиска. Половинка от бронзов кръст — енколпион от Дворцовия център Плиска. Кръст енколпион от Дворцовия център. Края на X в.

 

стр. 224:   Плиска. Кирилски надпис и рунически знак на дръжката на амфора

 

стр. 225:   Преслав, Кръгла църква. Надписи на глаголица и кирилица, надраскани на мазилката на баптистерия в църквата

                  Надпис на жупан Димитър от 943 г. върху блок от каменния вал в Северна Добруджа

 

стр. 226:   Преслав. Надпис на чъргубиля Мостич. X в. Надпис на Самуил в църквата на Преспанското езеро. 993 г.

                  Надпис на Иван Владислав за възстановяването на Битолската крепост. XI в.

 

стр. 230:   Охридска крепост. План

 

стр. 231:   с. Герман на Преспанското езеро. Църква;  Охрид. Базилика «Св. София». План

 

стр. 233:   Преспа Базилика «Св. Ахил». План

                  Плиска, Външния град. Базилика 8;  Плиска, Външният град. Базилика 5

 

стр. 234:   Лютиброд, Врачанско. Базилика;  Несебър. Църквата «Йоан Кръстител»

 

стр. 235:   Козяк. Кръстовидна църква;  Плиска. Рисунки на тухла

 

[Back]