Македония в образи  —  La Macedoine illustree
Комитет за изучаване българските земи, 1919
 

33. Солун — Solun (Saloniki)

 
412. Беяз-куле — The White tower (p. 99)
 
411. Иван Гарванов — Ivan Garvanov (p. 99) 413. Лазар Маджаров — Lazar Madzharov (p. 99)
414. Войвода Кимо Георгиев — The voevoda Kimo Georgiev (p. 99) 416. Войвода Георги Мончев — The voevoda Georgi Monchev (p. 99)


415. Солунската чета на Георги Мончев, заедно с четите Кукушка, Воденска и др. — The Solun cheta of Georgi Monchev, together with the chetas from the Kukush, Voden and other districts (p. 99)


100


418. Българската гимназия — The Bulgarian high-school for boys (p. 100)


421. Детско музикално дружество "Славейче" в Солун (1911-1912) — The pupils' musical association "Slavejche" ("Nightingale") in Solun (1911-1912) (p. 100)
 

417. Свещеник Стамат Поп-Георгиев — The priest Stamat Pop-Georgiev (p. 100) 419. Архимандрит Евлогий — The archimandrite Evlogij (p. 100)
420. Войвода Димитър Поп-Стаматов — The voevoda Dimityr Pop-Stamatov (p. 100) 422. Илия Тръчков — Ilija Trychkov (p. 100)

 
[Previous] [Next]
[Back to Index]