Отъ Плѣвенъ презъ Нишъ до Дойранъ
Петко Пѣевъ

 

Схеми

 

1. Маршрутътъ на 57. п. полкъ презъ периода на съсредоточението — отъ Плѣвенъ до западната граница
2. Разположение на полка на 30. септ. вечерьта и боя за в. Глоговица на 1 и 2 октомврий 1915 г.
3. Боятъ на дѣсния брѣгъ на р. Тимокъ — 3–4 октомврий 1915 г.
4. Бой при с. Бурдимо и западно отъ него на 15–18 окт. 1915 г.
5. Боятъ източно отъ с. Дервентъ на 19. октомврий 1915 г.
6. Боятъ за прохода Грамада на 22. октомврий 1915 год.
7. Боеве и преследване на сърбитѣ съ 57. полкъ отъ р. Търговишки Тимокъ до р. Българска Морава
8. Бой за преминаване на р. Българска Морава на 24—30 окт. 1915 г.
9. Боеве и преследване на сърбитѣ отъ 57 п. полкъ отъ р. Българска Морава до гр. Прищина

 

Схема № 1. (стр. 21)

Маршрутътъ на 57. п. полкъ презъ периода на съсредоточението — отъ Плѣвенъ до западната граница

 

 

Схема № 2.  (стр. 22)

Разположение на полка на 30. септ. вечерьта и боя за в. Глоговица на 1 и 2 октомврий 1915 г.

 

 

Схема № 3. (стр. 48)

Боятъ на дѣсния брѣгъ на р. Тимокъ — 3–4 октомврий 1915 г.

 

 

Схема № 4. (стр. 54)

Бой при с. Бурдимо и западно отъ него на 15–18 окт. 1915 г.

 

 

Схема № 5. (стр. 57)

Боятъ източно отъ с. Дервентъ на 19. октомврий 1915 г.

 

 

Схема № 6. (стр. 63)

Боятъ за прохода Грамада на 22. октомврий 1915 год.

 

 

Схема № 7. (стр. 70)

Боеве и преследване на сърбитѣ съ 57. полкъ отъ р. Търговишки ТИмокъ до р. Българска Морава

 

 

Схема № 8. (стр. 75)

Бой за преминаване на р. Българска Морава на 24—30 окт. 1915 г.

 

 

Схема № 9.  (стр. 82)

Боеве и преследване на сърбитѣ отъ 57 п. полкъ отъ р. Българска Морава до гр. Прищина

 

 

 

 

[Back]