Авторът Петко Пеев е взел участие в войната с 57 п. полк:

 

Поручикъ Петко Пѣевъ

1. Явилъ се въ полка и назначенъ командиръ 12 р. на 11. септемврий 1915 г. ;

2. Назначенъ адютантъ на полка на 22. септемврий 1915 г. ;

3. Командиръ на 4 р. 25. априлъ 1916 г. ;

4. Командированъ въ Одринската школа 26. ноемврий 1916 г. — 10. май 1917 г. ;

5. Командированъ щаба 9 див. за командиръ сбор. школна рота 10. май— 21 юний 1917 г. ;

6. Назначенъ командиръ 9 р. — 21. юний 1917 г. ;

7. Вр. командиръ .. др. — 17. юлий 1917 г.;

8. Командированъ Австро-италиянския фронтъ на р. Изонцо — 29. юлий 1917 г. ;

9. Назначенъ командиръ 9 р. — 21. октомврий 1917 г. ;

10. Вр. командиръ 3 др. — 21. ноемврий 1917 г. ;

11. Командиръ 9 р. — 6. декемврий 1917 г.;

12. Вр. командиръ 1 др. — 20. юний 1918 г. ;

17. Командиръ 9 р. — 11. юлий 1918 г.

 


 

www.focus-news.net:

 

Петко Петков Пеев е роден на 30 ноември 1890 г. в Плевен. Завършва Военното училище. произведен е в чин подпоручик на 4 септември 1910 г. Участва в Балканската война (1912-1913), Междусъюзническата (1913) и Първата световна война (1914-1918). Служи като младши офицер в 4-ти пехотен Плевенски полк, като ротен командир в 57-ми пехотен полк и като адютант на 2-ра пехотна Бдинска бригада. Служи в армията до 1926 г., когато е уволнен с чин майор. Български военен писател. Директор на списание „Прослава” (септември 1941 г. до декември 1942 г., редактор Илия Мусаков). Под негова редакция излиза библиотечната поредица „Прослава”. Инициатор за създаването на Дружеството на военните писатели. Участва със свои разкази в книгите „Нашите херои” (издание на библиотека „Прослава”, 1939) и „Разкази, посветени на хероите от германската армия на Македонския фронт” (в съавторство с Н. Агънски, Ст. Чилингиров и Ил. Мусаков, 1940). Автор на книгите „Генерал Иван Колев” (1936), „Княз Александър I Батемберг” (1939), „Цар Борис ІІІ като воин” (1943), „Тодор Ст. Бурмов” (1943), „Генералът от пехотата Данаил Николаев” (1943, 1993), „Генералът от пехотата Стефан Тошев” (1943), „Драган Цанков” (1944), „Генералът от пехотата Димитър Гешов”, „Петко Каравелов”, „Фердинанд І-ви, цар на българите”, „От Плевен през Ниш до Дойран” и др.


След преврата на 9 септември 1944 г. книжките от библиотека "Прослава"са забранени, изземвани и унищожавани.

 


 

 

literaturensviat.com:

Петко Пеев е български военен писател. По професия е военен, достига до о. з. майор. Директор на списание „Прослава” (септември 1941 г. до декември 1942 г., редактор Илия Мусаков). Под негова редакция излиза библиотечната поредица „Прослава”. Инициатор за създаването на Дружеството на военните писатели. Участва със свои разкази в книгите „Нашите херои” (издание на библиотека „Прослава”, 1939) и „Разкази, посветени на хероите от германската армия на Македонския фронт” (в съавторство с Н. Агънски, Ст. Чилингиров и Ил. Мусаков, 1940). Автор на книгите „Генерал Иван Колев” (1936), „Княз Александър I Батемберг” (1939), „Цар Борис ІІІ като воин” (1943), „Тодор Ст. Бурмов” (1943), „Генералът от пехотата Данаил Николаев” (1943, 1993), „Генералът от пехотата Стефан Тошев” (1943), „Драган Цанков” (1944), „Генералът от пехотата Димитър Гешов”, „Петко Каравелов”, „Фердинанд І-ви, цар на българите”, „От Плевен през Ниш до Дойран” и др.

 

[Back]