Българска Академия на Науките

Институт за История

 

Политическа география на средновековната българска държава

Втора част (1186—1396)

 

Петър Коледаров

 

 

Отговорен редактор Васил Гюзелев

Издателство на Българска Академия на Науките

София 1989

 

Карта № 4. България през управлението на царете Калиман Асен (1241—1246), Михаил II Асен (1246— 1256) и Константин Тих-Асен (1257—1278)

 

Съдържание

Карти

Като .djvu файл (64.0 Мб)

Корица..

   Увод

 

1. Характер, устройство и териториална структура на българската държава през периода 1186—1396 г.

 

2. Първоначално териториално ядро на Търновското царство (1186—1196)

 

3. Териториално нарастване при възхода на България (1197—1241)

 

4. Промени в границите на българската държава и феодалното ѝ раздробяване (1242—1300)

 

5. Търновското царство и процесът на децентрализация през първата половина на XIV век

 

6. България и феодалните владения в земите, населени с българи, през втората половина на XIV век

 

Заключение

 

Приложение. Обхватът на българската държава, отразен в картографията от XII до XIV в.

 

Списък на картните изображения

Списък на съкращенията в текста

Показалец на личните имена  —  Показалец на географските обекти и етническите имена. Съкращения в показалците

 

Политическая география средневековой болгарской державы. Часть II (1186—1396). Резюме (RU)
Political geography of medieval Bulgaria. Part II. From 1186 to 1396. Summary (EN)
 

 
[Back to Main Page]