Българите и съседните народи в публицистиката на П.К.Яворов

"...Уви, за румънина, за сърбина, за гърка няма нищо по-ненавистно от македонеца, от македонския българин.
Ала рече ли румънинът, рече ли сърбинът, рече ли гъркът, рече ли въобще някой да оправдае тая македоноедщина с румънски, сръбски, гръцки народен интерес, застрашен от някаква великобългарска идея, уж преследвана от наша страна - ний ще отговорим: не съществува краска за слепия; за глухия звук не съществува!"

в. „Свобода или смърт", брой 11,14 април 1903 г. • Врагът ни е вече задъхан!
  в. „Свобода или смърт", брой 2, 17 февруари 1903 г.

 • До последна капка кръв
  в.„Свобода или смърт", брой 6, 17 март, 1903 г.

 • Всички завидяха на македонския българин
  в. „Свобода или смърт" С. 13-и март 1903 г.

 • Ако имахме само един враг
  в. „Свобода или смърт", брой 11,14 април 1903 г.

 • Румъния, Сърбия и Гърция
  в.„Свобода или смърт" брой 12, 21 април 1903 г.

 • Засилването на андартските чети
  София, в. „Илинден" 5 май 1908 г.

 • Борба против българския елемент
  София, в.„Илинден", 9 май 1908 г.

 • Преди всичко турци - националисти
  София, в.„Илинден", 12 май 1908 г.

 • Стотното сръбско изстъпление
  София, в. „Илинден", 23 май 1908 г.

 • Нашето нещастие и нашата сила
  София, в.„Илинден", 26 май 1908 г.

 • Нашата народност е обградена от всички страни
  София, в.„Илинден", 16 юни 1908 г.

 • Дървото на турско - българското единение
  София, в.„Илинден", 5 август 1908 г.

 • Ние не сме изненадани
  София, в.„Илинден", 11 август 1908 г.

 • Църковното обезправяне на българите
  София, в.„Илинден", 18 август 1908 г.

 • Анкета по македонския и балканския въпроси
  "Съвременна мисъл", кн.9, 1 ноември 1910 г.

 • Българските войски в Македония
  Писмо до в."Les droits du peuple"


 • [Back to Index]