Македонска мисъл

кн. 5-6, год. 2, 1947

 

 

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет.

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 5-6, год. 2, януари—февруари 1946

 

Печатница „Художник — София

 


 

Съдържание

 

Едвард Кардел. — Историческото място на нова Югославия . . . . . . . 101

 

Юрдан Анастасов. — Конституцията на народната република Македония . . . . . . . 166

 

Хр. Калайджиев. — Българо-югославското сближение и македонския въпрос . . . . . . . 175

 

Јов. Ф. Трифуноски. — Скопска котлина . . . . . . . 181

 

Анг. Томов. — Македонските партии след младотурския преврат. III. Социалистическата федерация . . . . . . . 188

 

Димитър Добрев. — Македонецът в народните песни . . . . . . . 196

 

Д-р Ал. Б. Поповски. — Интимни мотиви в лириката на Венко Марковски . . . . . . . 203

 

Г. Колманов — Армения днес . . . . . . . 210

 

Иван Велков — Пеония . . . . . . . 214

 

Хр. С. — Из живота на Народна Република Македония . . . . . . . 219

 

Антон Великов. — За родината (разказ) . . . . . . . 225

 

Васил Ивановски — На нивата (разказ) . . . . . . . 229

 

Ангел Жаров — Звезда . . . . . . . 232

 

Д. С. Бодрин — Роден край . . . . . . . 235

 

Книжовен преглед (Населените места в Тракия и Македония — Македонската книга и нар. република Македония) . . . . . . . 236

 


 

 

Редакционен комитет: Юрдан Анастасов, Павел Делирадев, Димитър Томчев

 

Всичко за списанието да се изпраща на адрес:

Македонски научен институт, за сп. „Македонска мисъл",

ул. Маршал Тито № 5 — София.

Пощ. чек. с/ка № 4954.

 

Годишен абонамент 500 лева.

Отделна книжка 50 лева.

Настоящата двойна книжка — 100 лева.

 

[Back to Index]