Македонска мисъл

кн. 5-6, год. 2, 1947

 

14. Роден край

 

Д. С. Бодрин

 

 

Македония любима,

наша борческа страна —

бодра, волна, неделима —

ти си жар и светлина.

 

Слънцето над тебе щедро

братска радост ще пелей —

ой, републико свещена,

роден край, здравей, здравей!

 

На сестрите си балкански

най-възлюбена сестра —

ти на Гоце и Сандански

знамето сама избра . . .

 

И пое след вожда Тито —

на народа верен син —

и се сбъднаха мечтите

на бунтовника Пирин.

 

 

236

 

Ще оглежда ведро чело

той в водите на Егей —

и за дивното ти дело

песен слънчева ще пей.

 

И ще му пригласят стройно

твоите чеда от Шар,

Костур, Охрид и до Дойран —

с езерата — плам и чар . . .

 

Волна, светла, неделима —

щастието теб ще грей —

ой, републико любима,

Македония, здравей!

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]