Македонска мисъл

кн. 9-10, год. 1, 1946

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет.

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 9-10, год. 1, май — юни 1946 г.

 

Печатница „Художник" — София

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Юрдан Анастасов Основи на Федеративна Народна Република Югославия . . . . . . . 369

 

2. Хр. Калайджиев За нацията и националния въпрос . . . . . . . 372

 

3. Т. Делииванов Спомени за Гоце Делчев — учителствуване в Щип . . . . . . . 379

 

4. Дим. п. Ефтимов За македонската църква . . . . . . . 385

 

5. Федор Олешчук Съветската многонационална държава стана още по-сплотена . . . . . . . 388

 

6. Крум Тошев Сегашниот период на нашиот литературен йазик и нашата интелигенцийа . . . . . . . 391

 

7. Анг. Томов — Местото и значението на „Одрински глас" в македонското революционно движение . . . . . . . 394

 

8. Д. Томчева Ударението в Воденско мъглинския говор  Мария . . . . . . . 404

 

9. Хр. Вакарелски За един трубадур на Македония . . . . . . . 412

 

10. Божин Д. Проданов Славянските племена „Камбарбаци" и „Долнополци" и изгонването им от към Бялото море . . . . . . . 424

 

11. Ив. Велков Из старата история на Македония . . . . . . . 426

 

12. Църквата Св. Никола при С. Търново (Паланешко) . . . . . . . 440

 

13. Михаил Сматракалев Македонският Народен театър . . . . . . . 445

 

14. Е. А. Триест и Юлийска Крайна . . . . . . . 450

 

15. Елински Националния въпрос на Балканите . . . . . . . 454

 

. . .

 

[Back to Index]