Македонска мисъл

кн. 5-6, год. 1, 1946

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет.

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 5-6, год. 1, януари февруари 1946 г.

 

Печатница „Художник" — София

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Нови почини на Македонския научен институт в София . . . . . . . 193

 

2. Епаминонд Попандонов — Просветното дело во Федерална Македония . . . . . . . 195

 

3. Г. Кулишев — Как се стигна до Федеративната Народна Република Югославия . . . . . . . 197

 

4. П. Делирадев — Развитието на федеративната идея . . . . . . . 203

 

5. Хр. Калайджиев — Националната политика на О. Ф. България . . . . . . . 208

 

6. Юрд. Анастасов — Впечатления от Федерална Македония . . . . . . . 216

 

7. Д. Томчев — Борбата на Македония и 11 октомври 1941 година . . . . . . . 225

 

8. М. Кецкаров — За изградвејнето на македонската култура . . . . . . . 230

 

9. Анг. Томов — Какво допринесе социалистическата мисъл в мак. револ. движение . . . . . . . 232

 

10. Н. Алексиев — Основоположители на славянската култура . . . . . . . 239

 

11. Хр. Вакарелски — Сватбени обичаи в с. Рамне — Охридско . . . . . . . 215

 

12. Чавдаров — Родолюбието на св. Климент Охридски . . . . . . . 256

 

13. Ас. Василиев — Резбарски род на Филиповци от с. Осой . . . . . . . 258

 

14. Хр. Стойков — Културен живот в федерал. Македония . . . . . . . 272

 

15. Дим. Попевтимов — Първият македонски буквар . . . . . . . 275

 

16. Бл. Конески — Одживените речнички елементи од нашиот јазик . . . . . . . 283

 

17. Книжовен преглед . . . . . . . 287

 

[Back to Index]