Македонска мисъл

кн. 3-4, год. 2, 1946

 

 

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет.

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 3-4, год. 2, ноемвридекември 1946

 

Печатница „Художник — София

 


 

Съдържание

 

1. Дим. Ганев  (подпредседател на В. Н. Събрание) — Великия национ. праздник на братска Югославия . . . . . . . 80

 

2. П. Делирадев — Световното значение на съветската култура . . . . . . . 84

 

3. Хр. Калайлжиев — Опозицията и македонския въпрос . . . . . . . 95

 

4. Дим. п. Евтимов — Гоце Делчев и Югославянската федерация . . . . . . . 101

 

5. Д. Тончев — Азбуката на македонския книжовен език . . . . . . . 105

 

6. Юрдан Анастасов — Нова Албания. Освободителната борба на албанския народ . . . . . . . 110

 

7. Јов. Ф. Трифуновски — Скопска котлина. Белешки за потеклото на населението и за селата (Блатиа, Ридски села) . . . . . . . 116

 

8. Анг. Томов — Македонските партии след младотурския преврат . . . . . . . 127

 

9. Лйубен Цветков (началник на оделенйе во Министерството на градежите на Н. Р. М.) — Македонскиот народ со крупни чекори йа обновуе и изградуе свойата земйа . . . . . . . 141

 

10. Хр. Вакарелски — Дух и съдържание на македонската народна песен . . . . . . . 144

 

11. Константин Симонов — Кафене „Сталинград" . . . . . . . 157

 


 

ДО НАШИТЕ АБОНАТИ

 

Следващата книга 5—6 ще бъде изпратена на издължилите се абонати за I и II годишнини. Абонамента може да се внесе в пощата по чековата сметка на Македонския научен институт, София, № 4954.

 

От Редакцията и администрацията

 

 

Разр. 1251-1-3-16895 от 20. X. 945 г.

Печ. „Художник” София

 

Редакционен комитет: Юрдан Анастасов, Павел Делирадев, Димитър Томчев

 

Всичко за списанието да се изпраща на адрес:

Македонски научен институт,

за сп. „Македонска мисъл",

ул. Маршал Тито № 5 — София.

Пощ. чек. с/ка № 4954.

 

Годишен абонамент 500 лева.

Отделна книжка 50 лева.

Настоящата двойна книжка — 100 лева.

 

[Back to Index]